Lars Persson i Skänstad Kronogården 1829      Nr 27a

Olof Persson i Starhester 1830                    Nr 27b

Lars Persson i Skänstad, f 1788 i Skänstad Kronogården och
Olof Persson i Starhester f 1786 i Skänstad Kronogården är
bröder och deras föräldrar är Per Larsson, f 1748 i Skänstad Eriksgården och Brita Olofsdotter från okänd ort.
Härefter upptecknas först brödernas gemensamma gfh-släktingar.

huvudmännens fader                              Per Larsson, 1748 i Skänstad            
pass 1789-1800, Sthlm Uppl Västml
huvudmännens broder                            Anders Persson, 1791 i Skänstad 
mant 1800-1845, Smål Östg Sthlm
huvudmännes syster Elin g m                 Bengt Svensson, 1785 i Skänstad 
mant 1815, uppgift saknas
därefter
huvudman  Lars i Skänstad                     Lars Persson, 1788 i Skänstad          
mant 1815-20, enl broderns kk Stockholm
Lars hustru                                       Karin Svensdotter, 1801 i Skänstad   
fortsätter driva handel efter mannens död
Karin gifter om sig med                           Johannes Svensson, 1798 i Skänstad 
mant 1825-60 Smål Östg Sveal Norrl
deras son                                         Lars Johansson, 1833 i Skänstad        
pass 1850-63 Smål Östg Sveal Norrl
Karin Svensdotters  fader                        Sven Hansson, 1766 i Hjortryd         
mant 1800-20, uppgift saknas, välbärgad
Karin Svensdotters broder                       Hans Svensson, 1807 i Hjortryd         
mant 1830-40, Smål Ölan Gotl Sveal Norrl
Karin Svensdotters broder                        Anders Svensson, 1810 i Hjortryd    
handelsdräng i Ulricehamn
Karins syster Anna gift med                     Lars Karlsson, 1810 i Häglared       
pass 1847-64, Götal Värml Dalarna Norge
Karin Svensdotters farfar                          Hans Svensson, 1727 i Hjortryd        
pass 1791, Bohus Smål                    
Lars Perssons och Karins son                   Per Larsson, 1827 i Skänstad                  
pass 1840-56, Götal Sveal Norr
samma person i Rångedala                        Per Larsson, 1827 i Falskog                   
pass 1861-63, åtskill orter        
Per Larssons svärfar                              Johannes Håkansson 1800 i Falskog 
pass 1825-55, Smål Östg Svel Norrl Norge
Johannes Håkansson far                           Håkan Jonsson, 1748 i Falskog           
pass 1791-1805, Sthlm Uppl
därefter
huvudman Olof i Starhester                      Olof Persson, 1786 i Starhester          
mant 1815-30, i kk angivet Sthlm och Uppl
Olof Perssons hustrus fader                      Per Larsson, 1769 i Starhester          
mant 1800, uppg saknas
hustru Kerstin Persd broder                      Lars Persson, 1797 i Starhester        
mant 1815-40, uppg saknas
Kerstin Persd styvfar                              Nils Svensson, 1768 i Starhester 
mant 1805-25, uppg saknas
Olof Perssons och Kerstins son               Per Olofsson, 1821 i Starhester        
pass 1841-47, Smål Östg Sörml Uppl Sthlm
Olof Perssons och Kerstins son               Lars Olofsson, 1832 i Drared     
pass 1862-64, åtsk orter                    

Lars Persson, f 1788 i Skänstad Kronogården som son till Per Larsson, född 1748 i Skänstad Eriksgården och Brita Olofsdotter från okänd ort. Lars gifter sig med den välbärgade Hans Svenssons dotter  Karin från Hjortryd och Lars och Karin övertar hemmanet Kronogården i Skänstad. Endast 4 år efter giftermålet dör Lars i bröstfeber och han har då nyss fyllt 40 år. Enligt brodern Olofs konkurs hade Lars kundfordringar hos hantverkare och krämhandlare i Stockhom. I livstiden förekommer Lars inte någon gång i tingsrätten.

Inte ont anande lämnas i vanlig ordning Lars testamente in till tingsrätten och bouppteckning upprättas. Frampå sensommaren summeras siffrorna och till sterbhusets förfäran visar de att skulderna överstiger tillgångarna med närmare 1000 rd. När sedan fordringsägarna redovisar sina krav till tingsrätten är det än värre, skulderna är över 4000 rd medan tillgångarna uppgår till endast 2000 rd. Det är huvudsakligen ett stort antal handelsskulder till förläggare i Mark samt ett fåtal men stora intecknade skulder från närstående i orten. Lars bror Olof i Starhester drabbas också och går själv i konkurs året efter. De många spridda skulderna tyder på att Lars varit pressad av
dåliga affärer en längre tid och känd som dålig betalare. Hade han själv tvingats redovisa sin dåliga ställning medan han var i livet hade han fått svårt att undgå straff för försumligheter med sin bokföring och kanske till och med blivit dömd som bedräglig gäldenär.

Om Lars varit slarvig så hade han varit gift med en desto kraftfullare kvinna. Karin Svensdotter infinner nämligen  i tingsrätten vid alla rättegångstillfällen utan ombud. Och mot all vanlighet efter en konkurs är hon kvar på gården sedan borgenärerna tagit den och all lösegendom. Kanske hade hon något fadersarv undangömt. Och inte mindre så fortsätter hon gårdfarihandeln, hon reser givetvis inte själv, men åtskilliga år efter konkursen står Karin noterad som gfh i husförhörsländen, en mycket ovanlig bedrift för en kvinna.

Karin hade blivit ensam med den 2-årige sonen Per, som traditionsenligt var namnad efter sin farfar och efter samma traditioner fått samma som sin äldre bror som dött strax efter födseln. Denna kavata moder utrustar sin son 11 år senare, när Per är 13 år, på hans första handelsresa, förmodligen följer han med sin styvfar Johannes Svensson. För Karin visste att det var bäst för affärerna med en karl i huset.

Hur det ligger till med ägarförhållandena på Kronogården är inte utrett, men Per Larsson står tämligen snart som både brukare och gfh. Han förblir ogift ända fram till omkring 1860 och är då 33 år när han gifter sig med gfh-dottern Anna Sofia Johansdotter i Falskog i Rångedala socken. Hon var 13 år yngre än Per och detta underlättar givetvis att Per och Anna hinner få 11 barn tillsammans i Falskog Nedergården dit Per flyttar.

Per har vidlyftiga handelsdistrikt i en rad landskap i landet och de verkar sammanfalla med svärfaderns. Denne var gift med en Toarpsflicka och kanske hade Per och Johannes handelsförbindelser sedan tidigare. Affärerna går lysande, troligen med hjälp av en rad handelsdrängar och förlagsverksamhet och omkring 10 år efter flytten till Falskog köper Per den större Gästgivargården och bygger där socknens största mangårdsbyggnad.

Av de 11 barnen uppnår 10 vuxen ålder, men vid det här laget är endast näst yngsta dottern Annas ättlingar kända. Kända var rätta ordet för Annas dotter Astrid var en av Sveriges mest kända textildesigner och Astrids dotter Monica Backström är en välkänd glas- och smyckekonstnär.

Trots den miserabla starten för den lille Per Larsson var det en stark och kavat mor som redde upp situationen och hennes makes  bedrövliga affärer slutade i  en framgångssaga.
Skrivet 2007-02-25
------------------------------

Olof Persson, f 1786 i Skänstad Kronogården som son till Per Larsson, född 1748 i Skänstad Eriksgården och Brita Olofsdotter från okänd ort. Olof gifter sig med Kerstin Persdotter i närbelägna Starhester och flyttar till hennes hemgård.

Olof lämnar in konkursansökan till tingsrätten året efter att hans brors sterbhus gått i konkurs och klagar i sin ansökan på bedrägliga förhållanden, konkurser och flera andra slags förluster. Liksom brodern levererar han troligen till hantverkare och handelsidkare i Stockholm och belagt är att hans handelsorter finns i sydöstra Uppland.

I ansökan anges tillgångarna till 2900 rd och skulderna till 2100 rd. Tillgångarna överstiger alltså skulderna men i andra uppgifter i konkurshandlingarna visar att skulderna överstiger tillgångarna med 1000 rd. Utlösande faktor i Olofs konkurs är konkursen i broderns dödsbo, bröderna hade gemensamma intecknade skulder som måste betalas.

Olof dör i Stockholm 2 år efter sin konkursansökan och det finns ingen anteckning i kyrkboken om dödsfallet och därför finns ingen uppgift om dödsorsaken. Att han åter befinner sig i Stockholm kan ha två orsaker, antingen för driva in gamla fordringar eller att han liksom svägerskan avser att fortsätta sin handelsrörelse.
Konkursen hinner dock avslutas i tingsrätten före dödsfallet och domstolen dömer Olof frikänd från ansvar för konkursen men döms som vanligt att ansvara för eventuell brist i tillgångsmassan. För övrigt har Olof inte förekommit i tingsrätten före konkursen.

Gården förloras i konkursen och änkan Kerstin Persdotter och de 6 minderåriga barnen får tränga ihop sig i gårdens undantag, Där lever Kerstin till över 70 års ålder.

Av Olofs 3 söner gav sig Per och Lars i kast med gårdfarihandeln trots faderns debacle. Anders kan inte återfinnas sedan han lämnade Starhester och inte heller Per efter sin gfh-tid.

Lars däremot gifter sig med Lovisa Eriksdotter från Halsaryd och slår sig ned i Drared Bergsgården. Han är noterad som torpare i Drared 1890 och 2 av hans döttrars framtid är okänd. Den tredje dotter Ida Maria dör 1926 som änka i Kråkhult i Toarp. Lars son Frans Oscar återfinns som torpare med hustru och 2 barn i Borås 1890, men familjens vidare öden är okända.

Olof Perssons äldsta dotter Brita är 1890 änka i en backstuga i Hyssna socken. Dottern Maria blir soldathustru i Drared och får 5 söner och 2 döttrar. Av dessa 7 barn är endast 2 söner återfunna, nämligen Oscar som väveriarbetare i Borås 1890 och hans son Olof Valdemar som änkling och vävare i Borås 1945. Marias son David kallar sig Forsberg och fortsätter faderns kall som soldat i Drared, inget av hans 3 barn har återfunnits.

Olofs yngsta dotter hamnar som torparhustru i Fänneslunda socken och av hennes 8 barn har 2 återfunnits 1890,
nämligen Anna Kristina som torparfolk i Fänneslunda och Oskar som gårdsägare i Kartryd i Fänneslunda. Några av dessa båda syskons barn har återfunnits på olika orter i bygden.

Olof Perssons söner – troligen alla tre – slog sig till början på handel – och förlorade förmodligen. Döttrarnas resa går genom armod i torpstugor, men det är gott gry hos ett flertal av Olofs barnbarn och de vandrar uppåt genom socialklasserna. Dessutom växer släktgrenen till i antal ganska snabbt för varje generation.
Skrivet 2007-02-26