Hans Svenssons konkurser 1838 och 1847

Hans Svensson, f 1807 i Hjortryd Västergård som son till Sven Hansson, f 1766 i Hjortryd och hans hustru Anna Andersdotter, f 1777 i Lökared. Hans gifter sig med Sara Andersdotter, f 1817 som dotter till Anders Bengtsson och Anna Nilsdotter från Kobacka i Äspered socken och efterträder sin far i Hjortryd. Både Hans och Sara tillhör anrika och välkända släkter och i Hjortryd har Hans släkt funnits sedan 1600-talet.

Hans konkurs är inte den första olyckan som drabbar släkten, systern Karin drabbades 10 år tidigare i Skänstad av både konkurs och sin makes död, se nr 27a.

I Hans släkt reser man både på långresor till Mälardalen och närresor till Småland, Öland och Gotland. Den första konkursen 1838 handlar i första hand om förluster i Stockholm. Bouppteckningen räknar upp fordringar, stort varulager och bortstulna och förlorade varor till ett värde av 5200 riksdaler, medan skulderna, fördelade på 22 fordringsägare uppgår till 5800 rd. Någon gård finns inte upptagen bland tillgångarna men däremot har Hans intecknat sin lösegendom till 888 riksdaler hos Per Larsson i Skälvarås.

Efter avslutad konkurs går livet vidare för Hans och Sara i Hjortryd, under tiden som konkursen rullar vidare i tingsrätten får de sin andra dotter. Hans kan inte avhålla sig från resehandel, men han håller sig nu till kortare resor till Småland och Öland. Han är inte betrodd längre att få varor utborgade från förläggarna, men Johan Lindström i Lindås lämnar ut varor på kredit. Det är också Lindström som får ta smällen när Hans ånyo lämnar in konkursansökan 1847.
Inga anspråk ställs på Hans för förlusterna i någon av konkurserna, men stölderna och kundförlusterna tyder på en viss godtrogenhet. Inför den första konkursen tar Hans till desperata åtgärder för att räta upp sin ekonomi, han belånar sin lösegendom genom ett återlösenavtal och han är jagad av länsman för olaga brännvinsbränning. Skulderna är antecknade på fordringslistan.

huvudmam                                      Hans Svensson, 1807 i Hjortryd  
mant 1830-40, Smål Öland Uppl Gästr Dalarna
Hans Svenssons fader                      Sven Hansson, 1766 i Hjortryd,
mant 1800-20, uppg saknas
Sven Hanssons hust Annas far         Anders Svensson, 1732 i Lökared 
pass 1788-91, Sthlm Uppl
Anders Svenssons son                     Anders Andersson, 1766 i Lökared 
mant 1800-20, uppg saknas
Anders Anderssons son                    Anders Andersson, 1807 i Lökared 
h-dräng Ulricehamn, uppg saknas
Anders Anderssons son                    Sven Andersson, 1813 i Bokhult     
pass 1858-59 åtsk orter
Hans Svenssons broder                     Anders Svensson, 1810 i Hjortryd 
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
Hans Svenssons syst Karin g m          Lars Persson, 1788 i Skänstad,
Hans Svenssons syst Anna g m          Lars Karlsson, 1810 i Häglared 
pass 1847-64, Götal Värml Dalarna Norge
Lars Karlssons far nämndeman         Karl Larsson, 1768 i Häljasjö              
pass 1789-1800, Dal Värml Bohus
Karl Larssons son                             Lars Karlsson, 1799 i Häglared 
pass 1756, Smål Öland Gotl
Karl Larssons dott Anna g m              Assar Larsson, 1791 i Häglared 
mant 1815-35, uppg saknas     
Hans Svenssons fm Karins bror         Per Assarsson, 1737 i Långhult 
pass 1788-91, Smål Öland Sthlm
Per Assarsson son                             Assar Persson, 1772 i Långhult 
mant 1800, uppg saknas
Hans Svenssons fm Karins bror          Lars Assarsson, 1761i Gånghester 
pass 1788-1800, Smål Östg
Lars Assarssons dott Anna g m          Johan Karlsson i Långhult            
mant 1825-35, uppg saknas
Anna och Johans son                          Per Johansson, 1830 i Långhult 
pass 1855, Smål Öland Gotl
Anna och Johans son                         Lars Johansson, 1832 i Långhult 
pass 1856-64, Smål Öland Gotl
Anna och Johans son                         Anders Johansson, 1834 i Långhult 
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
huvudmans hustru Saras släkt, alla i Äspered
Saras fader                                      Anders Bengtsson, 1776 i Kobacka 
mant 1815-35, uppg saknas
Saras farfar, nämndeman                 Bengt Persson, 1788-91 i Kobacka  
pass 1788-91, Dal Värml
Saras bror                                        Per Backlund, 1807 i Kobacka                
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
Saras bror                                        Nils Andersson, 1809 i Andersg 
pass 1859-64, Smål Östg Srml Upl Närk Norrl
Saras bror                                        Anders Backlund, 1812 i Kobacka  
h-dräng i Ulricshamn, uppg saknas
Saras bror                                        Lars Andersson, 1815 i Kobacka    
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
Saras bror                                        Karl G Backlund, 1823 i Kobacka
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas

Efter konkursen 1847 flyttar familjen in en backstuga i Strömslund under Hjortryd och Sara är 33 år när hon där får sitt yngsta barn. Sedan tillkommer inga fler barn medan däremot de två äldsta döttrarna dör på 1850-talet. I backstugan har nu Hans och Sara tre döttrar och en son tills de blir giftasvuxna och flyger ut ur boet, utom den yngsta Augusta som verkar stanna kvar i stugan livet ut.

Sonen Sven Johan kan återfinnas 1890 som gift lanthandlare i Norra Runsten socken på Öland, ättlingar till honom är inte kända.

De båda döttrarna Sofia och Lotta gifter sig med bröderna August och Samuel Johansson som flyttat med sina föräldrar till Hjortryd. Därmed är släktens fortbestånd i Hjortryd tryggat in på 2000-talet genom att Sofia får 9 barn och Lotta får 7 barn. Några söner efter Lotta tar sig släktnamnet Hjortvall och ättlingar med det namnet finns bosatta i Hjortryd. Utförliga efterforskningar efter de 16 barnen efter Sofia och Lotta är inte genomförda, men kan konstateras att det är en seg släkt som bebor den gamla släktgården.