Konkurser inom släkten

Assar Björnsson (Persson) i Övrarp 1836                             Nr 42a
Sven Persson i Drared Bergsgården 1839                             Nr 42b
Lars Andersson i Skäftingsbacka  1845                             Nr 42c

 

Nr 42a

Assar Persson, f 1794 i Hjortryd som son till Per Björnsson från Häglared Nedergård och Kerstin Assarsdotter från Drared Skattegård gifter sig med Brita Håkansdotter från Smedsås, dotter till Håkan Larsson och Anna Andersdotter i Smedsås. Namntraditionerna är starka i Toarp och därför använder Assar sin farfars namn Björn till efternamn. Namnet Björn finns även i hustruns släkt och Assar kallas fortsättningsvis för Björnsson.

Bouppteckningen som är bifogad konkursansökan visar att tillgångarna inklusive säkra fordringar uppgår till över 3000 riksdaler medan skulderna är  dubbelt så stora. Inräknat osäkra fordringar skulle tillgångar och skulder gå ungefär jämt ut. Assar är en av förmyndarna för Anders Perssons minderåriga barn och Anders Perssons stora konkurs några år tidigare kan på något sätt ha påverkat Assars ekonomiska ställning. Att hans konkurs är ett svårt slag för familjen och släkten antyder hustruns vägran att infinna sig i domstolen för att begå gäldenärseden.
Särskilt Assars stora släkt innehåller väldigt många framgångsrika gfh och välkända profiler inom handelsresandet från Toarp.

Alla Assars fordringar finns i Stockholm och hans borgenärer i hemorten hävdar inför tingsrätten att Assar handlat bedrägligt, men får inget gehör för att rätten skall fälla honom. Assar förekommer i ett rätt stort antal tvister vid tingsrätten. Åren 1832-33 gäller det ett stort antal rättegångstillfällen i en fastighetstvist med Sven Bryngelsson och Leijon i Borås. Ett par mindre mål gäller skuldfordringar och en stämning från Maria Persdotter i Häglared om ett arvskifte och understöd. En annan utdragen process om vidlyftiga med Anders Floberg i Timmele socken finns antecknad som genomförd i vid Redvägs häradsrätt. Några fordringar blir inte godkända eller lämnas obevakade, men resten av fordringarna antecknas i fordringslista.
Konkursen är ett hårt slag för familjen och för Assar själv, han dör redan 1840, endast 46 år gammal. Efter konkursen hamnar familjen på gårdens undantag, därefter på torpet Åsen och fram på 1850-talet söker sig troligen alla 4 barnen bort från Toarp. Barnalstringen i familjen har avslutats redan före konkursen och då är Brita endast 30 år gammal.

Barnen Per och Anna återfinns som ogift kontorskrivare respektive och tobaksarbeterska i Stockholm 1890 med de båda andra saknas helt samma år. Så konkursen hade stora sociala konsekvenser för Assar Björnssons barn.
Skrivet 2007-04-23

 

huvudman 42a                               Assar Björnsson, 1794 i Övrarp     
pass 1836, uppg saknas, enl kk Stockholm
Assars fader                                 Per Björnsson, 1757 i Övrarp     
pass 1789-1805, Sthlm Västml
Assars broder                              Olof Björnsson, 1810 i Övrarp     
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
Assars broder huvudman 42b        Sven Persson, 1803 i Drared              
kk 1839, Sthlm
Assars syster Karin gift med          Anders Jansson, 1792 i Häljared 
pass 1842-58, Dal Sveal Norrl Norge
Anders Janssons far                        Jan Andersson, 1760 i Häljared  
pass 1789-1820, Dal Bohus
Karin och Anders son                     Johannes Andersson, 1825 i Häljared 
mant 1860, uppg saknas
Assars svåger (hustruns bror)          Per Assarsson, 1766 i Skälvarås 
pass 1788, Uppl Västmanl
Assars farbroder                             Lars Björnsson, 1749 i Häglared 
pass 1789-1805, Smål Sthlm
Lars Björnssons son                         Sven Larsson, 1788 i Häglared          
mant 1805, uppg saknas
Lars Björnssons dott Ingrid g m Lars Andersson, 1775 i Berget     
mant 1800-35, uppg saknas
Ingrid och Lars son                             Anders Larsson, 1808 i Berget     
h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas
Ingrid och Lars dott Kerstin g m         Olaus Andersson, 1815 i Berget 
pass 1851, Sörml Närke Uppl Sthlm Gästrl
Ingrid och Lars dott Anna g m              Lars Andersson, 1810 i Berget     
mant 1845, uppg saknas
Lars Björnssons dott Maria g m           Anders Svensson, 1785 i Häglared 
mant 1805-35, uppg saknas
Anders Svenssons far                          Sven Olofsson, 1739 i Taryd      
pass 1789-1800, Sthlm Uppl Dal Värml
Marias och Anders son                        Olof Andersson, 1816 i Taryd      
pass 1848-49, Dal Bohus Värml Närke Uppl
Marias och Anders son                          Sven Andersson, 1823 i Häglared 
pass 1845, Värml
Assars farbroder                             Olof Björnsson, 1752 i Taryd      
pass 1789- 1805, Sthlm
Olof Björnssons son                             Olof Olofsson, 1791 i Taryd               
mant 1810-20, uppg saknas
Olof Olofssons son                             Olof Olofsson, 1817 i Taryd               
boråshandlare, uppg saknas
Olof Olofssons son                             Per Olofsson, 1820 i Taryd               
pass 1845-47, Östg Sörml Sthlm Värml Gotl
Olof Björnssons son                             Sven Thorell, 1793 i Hökerum          
förläggare, storhandlare
Olof Björnssons dott Ingrid g m Johan Andersson, 1783 i Taryd                 
mant 1825, kk 1829, Sthlm
Ingrids och Johans son                          Anders Johansson, 1824 i Taryd
pass 1846-47, Östg Uppl Sthlm
Ingrids och Johans son                           Olof Johansson, 1827 i Taryd      
pass 1847-48, Östg Uppl Sthlm, t Hökerum
Assars faster Karin Björnsd g m              Per Persson, 1755 i Häglared            
pass 1789-91, osäkra uppgifter
Karin och Pers son                             Lars Persson, 1786 i Häglared          
mant 1820, uppg saknas
Karin och Pers son                              Sven Persson, 1795 i Berget              
kyrkan, uppg saknas
Sven Perssons son                             Per Svensson, 1819 i Skinnarhult 
kyrkan, uppgift saknas
Sven Perssons dotter Karin g m            O A Olofsson, 1815 i Bygd                
pass 1855-64, Smål Öland Gotl Storknallen
Karin och Pers son                             Sven Persson, 1797 i Häglared          h-dräng i Ulricehamn, uppg saknas

Assars hustru Britas far                             Håkan Larsson, 1766 i Smedsås 
pass 1789-1805, Östgl Sörml Bergsl Norrl
Britas farbror                                   Lars Larsson, 1760 i Smedsås          
pass 1788-91, Österg Sörml Bergsl Norrl
Britas bror                                       Lars Håkansson, 1800 i Smedsås 
mant 1825-35, pass 1845, Smål Blek
huvudman 42c                                Lars Andersson, 1777 i Skäftingsbacka,  
hovleverantör och stockholmshandlare
sonen                                               Anders Larsson, 1811 i Skäftingsbacka,  
h-dräng U-hamn, uppg saknas
sonen                                               Per Larsson, 1818 i Skäftingsbacka, 
pass 1847-1860, Götal Sveal
sonen                                               Lars Larsson, 1829 i Skäftingsbacka,
pass 1856, Smål Öland Gotl
mågen                                              Josef Johansson, 1820 i Senåsa            
pass 1856-64 Smål Sörml Sthlm Norrl
mågen                                              Johan Johansson, 1818 i Kersingärde 
pass 1845-64 Smål Öland Gotl Östg
Lars Anderssons fader                      Anders Larsson, 1744 i Berget             
pass Uppl Sthlm
Lars Anderssons broder                   Lars Andersson, 1774 i Berget             
mant 1800-25, uppgift saknas
Lars Anderssons broder                     Per Andersson, 1779 i Berget             
mant 1815-30, Sthlm Uppl Närke
Per Anderssons dott Maria g m  Andreas Andersson, 1803 i Taryd     
pass 1845-60, Smål Sveal Norrl Norge
Per Anderssons dott Karin g m  Anders Lindström, 1811 i Berget      
handelsborgeare, pass 1859, åtsk orter
Per Anderssons son                             Anders Bergström, 1820 i Bråthult   
pass 1850-64, Götal Sveal Norrl
Per Anderssons son                             Olof Bergström, 1825 i Berget            
pass 1845, åtsk orter
Lars Anderssons svärfar                      Lars Larsson, 1764 i Skäftingsbacka 
pass 1790-91, Svealand
Lars Anderssons svåger                         Lars Larsson, 1792 i Skäftingsbacka 
mant 1815-35, uppgift saknas

Nr 42b

Sven Persson, f 1803 i Övrarp som son till Per Björnsson och Kerstin Assarsdotter är gift med Kerstin Larsdotter,  född 1813 som dotter till Lars Andersson i Skäftingsbacka. Paret, som är barnlösa, är bosatta i Drared Bergsgården. Liksom sin släkt är Sven oftast stadd på resor till Stockholm och han dör i lungsot i huvudstaden i april 1835 endast 32 år gammal.

Tillgångar i form av lösöre och fordringar i handelsorten uppgår till mindre än 3000 rd medan skulderna till 24 fordringsägare i mark uppgår till omkring 5000 rd. Det finns ingen fortsättning i konkursmålet efter första upprop i målet och troligen är det svärfadern Lars Andersson som löser ut fordringarna i konkursen.

Kerstin Larsdotter gifter om sig med Josef Johansson från Åsarp, men då ättlingar efter Sven saknas finns inget mer att tillägga.
Skrivet 2007-05-14

Nr 42c
Lars Andersson, f 1777 i Berget, tillhör en stor handlarsläkt i denna gård, och han är gift med Karin Larsdotter som är barnfödd 1789 i Skäftingsbacka och paret slår sig ned i hustruns hemgård. Mellan åren 1810 till 1834 får Karin 13 barn, 6 av dem överlever barnaåren.

Lars är en mycket framgångsrik gfh med i första hand stora affärer i Stockholm och han har under flera år ett så kallat hovinköpspass vilket innebär att han är hovleverantör. Den affären försvinner 1828, 1830-talet blir en nedgångsperiod för Lars och han har troligen stora fordringar på sin svärson Sven Persson när dennes sterbhus går i konkurs 1839. Då reser inte Lars själv i handel, han agerar som förläggare på hemmaplan. Inga uppgifter om skulder är införda i fordringslistan.

När Lars dör 1843 råder osäkerhet om dödsboet är på obestånd och en årstämning lämnas in till tingsrätten. Där framgår att Lars har alla sina fordringar på hemmaplan i Toarp, de torde vara ganska lätta att driva in och vidare handläggning av konkursen ställs in. Några av de yngre barnen får till och med ut en arvslott från sterbhuset.
Lars förekommer i en rad förmyndarärenden tingsrätten under åren 1819 – 1841. Han förekommer aldrig i några handelstvister men i ekonomiska tvister med mågen Sven Persson i Drared Bergsgården 1836, med Lars Jansson i Övrarp 1841om åtkomst av Drared skattegården och slutligen är Lars stämd av gårdsbon Lars Larsson ifråga om ersättning för flyttning av gårdsbyggnader.

De sex barn som överlever barnaåren når stora framgångar enligt följande:
Anders, född 1810,  ger sig av från hemmet i  handel och hans vidare öden är inte kända.

Kerstin, född 1813, gifter sig med Sven Persson från Övrarp som avlider 1839 i Stockholm. Kerstin gifter sedan om sig med Josef Johansson från Åsarp som också reser i handel. Familjen bor i Senåsa där 2 söner och 2 döttrar föds. Sönerna kan inte återfinnas 1890, möjligen utvandrade. Yngre dottern Anna återfinns gift i Häljasjö och barnlös medan Josefina kommer till Brämhult och får en stor barnaskara i Kyllered. Efter den gården kallar sig släkten Kyllergård.

Per, född 1818, gifter sig med Maria Persdotter från Senåsa och bildar familj med henne i Skäftingsbacka. Där i gården får de 8 barn och det nionde anländer sedan familjen flyttat till Kråkhult 1868. Till Skälvarås flyttar hela familjen 1884.

Per driver stora affärer som handelsbetjänt och går i konkurs 1845 vid rådhusrätten i Borås. Därefter blir han mera försiktig och blir kvarnägare när han flyttar till Kråkhult. Alla 9 barnen uppnår vuxen ålder och de flesta har emigrerat till Amerika 1890. Sonen Moses stannar dock och driver affärer i Borås, hans son Georg startar Modehuset Robell i Stockholm.

Maria, född 1821, gifter sig med soldatsonen Johannes Johansson från Hjortryd som driver stora affärar på Öland och kallas Kersten av Toarpsborna. Familjen finns nämligen i Kerstingärde, som sedan blir släktgård i flera generationer. Fem barn föds i familjen och den mest kände blir Johannes den yngre som bygger fler hus på gården och smedja där han börjar tillverka kassaskåp. Johannes d y barn antar släktnamnet Kirsten och forsätter familjetraditionerna inom företagande, teknik och ekonomi.

Karin, född 1825, gifter sig med Toarps förste lärare Johan Wallqvist som är bördig från Vara i Skaraborg.
Med Johan får Karin 8 barn på kort tid innan hon dör 1866. Johan gifter om sig och får ytterligare 2 barn.
Karins giftermål med Johan innebär en klassresa för hennes barn och släktnamnet Wallqvist sprids i akademiska kretsar i Sverige.

Lars, född 1829, reser i handel till Gotland, som är släktens sekundärmarknad. Där blir han förälskad i en gotländska, gifter sig med henne, och tillsammans flyttar de hem till Skäftingsbacka ett par år. Lars ger sig in på vidlyftiga affärer med inköp av varor i Stockholm som tvingar honom att lämna konkursansökan till rådhusrätten i Borås 1857. Efter konkursen slår sig Lars ned för gott som bonde på hustruns hemgård Sigters gård i Havdhem.

Lars Anderssons i Skäftingsbackas eventuella obestånd ledde inte till konkurs och hade ingen påverkan på ättlingarnas vidare öden,
Skrivet 2007-10-24