Om Samuel Holmén, fotbollsspelare

och Lars Norén, dramatiker

Införd i Borås tidning i juni 2005

 

 

 

Olika konstarter

Samma ursprung          

 

 

I Murums socken föddes Sofia Johansdotter 1856

och växte upp i Munkaberg.

 

I Ods socken föddes Anna Kristina Johansdotter 1871

och växte upp i Almänsered. Anna Kristina hade

en tvillingsyster, Anna Paulina, som gifte sig

gårdfarihandlare Johan Skoglund från Ljushult och

flyttade till Stackhult i Toarp, medan Anna Kristina

gifte sig med soldaten Frans Holmén och stannade

kvar i Od.

 

Sofia Johansdotter och Kristina Josefsdotter var kusiner

med rusthållaren och nämndemannen Petter Gunnarsson

i Aplaberg som gemensam nämnare.

 

Paret Holméns yngste son hette Sixten - som var som

blixten - på fotbollsplan vill säga. Ods egen Garincha.

Samstämmiga uppgifter från samtidiga med Sixten

Holmén intygar att Sixten var en av dem som lade grunden till

fotbollen i Od. Också rent bokstavligt. Åkermarken var

alltför dyrbar att tas i anspråk för fotboll, man bröt upp

stubbar och stenar i en hage i Hägna,

där man röjde fram en plan att spela på.

 

Av Sixten Blixtens barnbarn uppstod Holménlaget i Annelund.

 

När Sofia Johansdotter förlovade sig i Munkaberg höll det

på att gå riktigt illa vid förlovningskalaset. Så här skrev

hennes blivande make Nils Norén i  sina memoarer efter avslutad

gärning som folkskollärare:

 

"Min fästmö hade nämligen förut haft en enträgen tillbedjare,

en rik bondpatron, men blivit försmådd. Nu skulle han hämnas.

Min blivande svärfars gård, Munkaberg, låg vid allmänna

landsvägen och på andra sidan voro flera uthus uppförda.

På morgonen nästa dag påträffades på landsvägen en stubintråd,

som började bakom uthusen och leddes över vägen in på

gården och slutade under stenfoten av byggnaden där en

stor laddning dynamit var instucken".

 

Smällen uteblev och sedan föddes också barn på Torsö

utanför Mariestad, dit paret Norén ganska snart flyttade.

Barnbarn föddes och barnbarns barn, en akademikersläkt

blev det som spred sig över landet. I Stockholm föddes

Lars Norén, som flyttade med familjen till hotellet i Skåne.

En farbror till Lars var så kallad "fängelsebetjänt" i Malmö.

Nedtystat av släkten och okänt i media är historien om

Lars farfar, skolrektorn John Norén, som suttit i fängelse

för bedrägerier och förskingring i Sölvesborg.

 

Släkten, hotellet, och fängelser är förebilderna i Lars Noréns

diktning. Sveriges störste dramatiker efter Strindberg.

 

Grunderna för kulturyttringar kan skifta. Det kan vara en

mittfältares överblick på fotbollsplanen. Eller en diktares

iakttagelseförmåga att skåda sin omgivning.

 

Kulturyttringarnas släktskap är kanske inte påtagligt för var och en.

Dock är högst påtagligt att Samuel Holmén i Elfsborg

och teaterns Lars Norén hör hemma i samma släkt och

är kusiner i fjärde led eller "femtedelskusiner".

 

Konstaterat av Tore Österhag