Införd essä i Borås Tidning 18 feb 2006

Illdåd i Rångedala i nytt ljus

Forskning i domböcker kastar förklarat ljus

över dramatisk 1800-tals händelse i Rångedala

Handlarna som blev ovänner

De var på resa från Värmland hem till sina hemman i Ås härad.

Dryga 8 dagar skulle resan ta och resvägen gick över Dalboslätten,

till Vänersborg och vidare genom Västergötland till hemgårdarna

i Rångedala.

Men en av dem skulle aldrig komma att visa sig levande

igen i hemmets lugna vrå.

De hade varit på gemensam handelsresa till Jösse härad och

hade knallat runt i Gunnarstorp socken ett par mil från Arvika.

Sven Svensson i Stora Ormåsa ägde hästen de åkte efter, men

Jan Jansson var fattig undantagsman i Bredared Smedsgården

och fick skjuts hem från Värmland av Sven.

Det var vår i luften och flyttfåglarna spelade för de båda

handelsmännen som i flera år rest tillsammans utan osämja.

Jan, som var 53 år, hade efterträtt sin far i Bredared Smedsgården

som ligger i det öppna landskapet på den breda slätten på gränsen

mellan Rångedala och Toarps socknar. Han hade rest i över

30 år till sin handelsort i Arvikatrakten.

Men till den här vinterresan hade han inte fått borga för några

varor därför att han hade för stora utestående fordringar. Han

gick därför för fot hela vägen till Värmland, och utan att

medföra några varor, för att driva in gamla fordringar på sin

handelsort.

Sven däremot hade kört upp ett helt hästlass med varor till

samma handelsdistrikt i Jösse härad. Han hade borgat egna

varor men sålde även för Asmund Persson i Sundholmen

i Äspered.

Under hemresan börjar grälet på knallekärran med att Jan är

otålig över att han fått vänta i tre veckor på att Sven skulle

sälja slut på Asmunds handelslager. Medan Sven anklagar

Jan för hans i Värmland inköpta vävnader, som han tänker

ta med hem för att senare sälja. Sven vill vara delaktig i

Jans affär och bråkar dessutom med Jan om betalning för

hästfoder.

Men det som verkligen ligger och gror under den relativt

lugna ytan är Svens snikenhet efter den ganska stora kassa

som Jan bär på sig. För hemma i Ormåsa är ekonomin kärv

och Svens far är inte längre betrodd borga ut varor till sonen.

Dåliga handelstider

Året var 1820 och det hade varit riktigt dåliga tider för handlarna

på 1810-talet. Handelsresorna genomfördes ofta i bolagsform

och de senaste åren pågick processerna om förlusttyngda resor

i tingsrätten i åratal. Ibland var affärerna så invecklade att transaktionerna

inte kunde utredas.

I detta läge befann sig familjen på Stora Ormåsa i början av 1820-talet. 

Sven Svensson var äldste son till Sven Hansson, som genom gårdfarihandeln

blivit välbeställd och flyttat från mindre omständigheter i Varnum

socken till den högt belägna gården Ormåsa. Med vacker utsikt

mot Rångedala kyrka och strax norr därom ligger gården Klämmestorp.

Familjen kom att tvingas från Ormåsa för att i ett senare skede hamna

på ett torp under Klämmestorp.

De första åren på 1800-talet var Sven Hansson en betrodd karl,

Det var till personer med hans goda ekonomi man vände sig med

förmyndaruppdrag och liknande. Men 1810 upphör Sven plötsligt

att ta på sig förmyndaruppdrag. Det året får han tillsammans

med Daniel Persson i Bräckås i Gingri en stämning på

halsen i ett förmyndarmål i Brämhult. Det blir den unge riksdagsmannen

och sonen till Daniel Persson, Andreas Danielsson, som är hemma

på ledighet från riksdagen, som får medla i tvisten och det blir förlikning.

Antagligen kommer inte förmyndarna helt skadelösa ur det målet.

Sven Hansson har sina gårdfarihandlar resor i första hand i bolag med

Anders Olofsson Carlberg i Klämmestorp – som en tid varit handelsborgare

i Ulricehamn – och Gustaf Svensson i Eskilsryd i Brämhult.

Sven blir alltmer ansatt av sina kreditorer, dessa är allmogehandlare

i och omkring Rångedala, handelsmän i Borås och förläggare i Mark.

Gemensamt har även de tre bolagsmännen borgat varor för stora belopp

och det tar flera år i tingsrätten att reda ut affärerna dem emellan.

Sven Hansson är på obestånd när sonen Sven 1819 skickas till Carlberg

i Klämmestorp för att låna pengar. Men fadern är inte betrodd så Sven

får låna pengarna på villkor att själv skriva under lånehandlingen.

Några år in på 1820-talet är även Carlberg på obestånd och flyttar bort

från Klämmestorp. I hans ställe flyttar Sven Hansson med sin familj in i

den tomma gården. Men det har sannolikt inget med deras gemensamma

affärer att göra, utan snarare för att Sven Hansson är i ännu värre knipa

uppe på sitt vackert belägna Ormåsa. Kort efter flytten till Klämmestorp

är både Sven och hans hustru döda och sterbhuset lämnar då in konkursansökan.

De flesta barnen har vid det laget bildat egna familjer och alla sönerna är

gårdfarihandlare eller handelsdrängar.

Till slut är det endast Sven Svensson – som gift sig och fått 2 barn –

som blir kvar som torpare under Klämmestorp.

Rövaren från Klämmestorp

Under Svens tid som torpare i Klämmestorp finns ytterligare

två torpare som är döpta till Sven. Därför blir i flera fall

fel person utpekad som mördare i Hökerum år 1830.

Det är nämligen Sven Svensson från Ormåsa som återigen

figurerar i denna mycket omtalade händelse.

Från Tidavads socken mellan Skövde och Mariestad finns en

uppteckning om att man skrämde barn med Klämma-Sven.

En utflyttad rångedalabo skulle ha berättat att en rövare härjade

på trakten. Andra uppteckningar av släktingar i trakten

förminskar händelserna i Hökerum till stölden av en säck potatis.

Knivmordet i Hökerum

På morgonen den 24 oktober 1830 vaknar bygden i Ving och Rångedala

upp till den stora nyheten om ett illdåd har begåtts på Hökerums gård,

eller slott som det också kallades. Där residerade militärsläkten Oxehufvud,

och det var överjägmästaren Tönne Oxehufvud som blev offret.

Händelserna den här oktobernatten är grundligt refererade i åtskilliga

tidningsartiklar och i boken ”Södra Ving, en sockenbeskrivning”.

så här följer en mycket kortfattad resumé: Tönne Oxehufvud var en

60-årig ogift enstöring som ansågs originell av ortsbefolkningen.

En berättelse om honom handlar om en sockenstämma i kyrkan då han

satte sig på altaret. Prästen gick då fram till Oxehufvud och lade handen

på axeln och påminde: ”Ned min herre, den tid är förbi då man offrade

oxar på Herrens altare”.

Sven Svensson hade hört talas om Oxehufvuds egenhet att gå omkring med stora

penningsummor och hade under flera veckor strukit omkring i bygden och

planerat ett tillslag. För att avleda uppmärksamheten från Hökerum tände

Sven på Säby gård på andra sidan Mogden. Men elden tog sig inte genast

och inbrottet uppsköts ett par dagar medan Sven vandrade runt i stugorna

och även hann med en sväng in till Ulricehamn.

Den 23 oktober på kvällen kommer han in i stugan på torpet Svedjan under

Tissås, själ en kniv när han går därifrån och lägger sig att sova en stund i en

lada vid Hökerum. När det är tyst och lugnt på gården kliver Sven in genom den

olåsta dörren till huvudbyggnaden på Hökerum och råkar i mörkret välta en

säng som står i förstugan. Oxehufvud vaknar, rusar ut i förstugan och möts av

ett knivhugg i magen. En våldsam brottningsmatch mellan två storväxta karlar följer

och när matchen är över ligger Oxhufvud badande i sitt blod efter 17 knivstygn.

Folket på gården vaknar av ropen och oväsendet och rusar till men vågar inte

ta sig in i huset, de tror att ett helt rövargäng befinner sig därinne. Större delen

av Vings by kommer på fötter och man ställer ut vakter vid broarna över kanalerna

runt huvudbyggnaden. Under tiden samlar Sven ihop värdesaker i ett lakan,

hoppar ut genom ett fönster och lyckas smyga sig ned till sjön. Folket i trädgården

hör plasket av årorna när Sven ror bort över sjön.

Sedan vandrar han genom natten mot Rångedala och gömmer bytet i skogen vid

Skabo i Varnum. Tre plånböcker ingick i rovet men var tomma på sedlar, talet i bygden

om Oxehufvuds välfyllda penningpungar var helt felaktigt.

Under tiden går bud till vice länsman Ekblom, som bor i Falskog. Han ger sig ut på vägarna mot Hökerum tillsammans med kronorättaren Lars Andersson i Gravryd  och det var de båda som mötte Sven Svensson och anhöll honom. Det var inte länsman Ehrenkvist och medhjälpare till honom som tog fast Sven, vilket påstås i alla andra uppteckningar. Ehrenkvist genomförde inte ens utredningen om mordet i Hökerum.

Rättegångarna

Sven Svensson kommer gående med lera i stövlarna och blodiga kläder längs vägen till Falskog, när han upptäcks av  kronorättaren Lars Andersson, som pekar ut honom för länsman Ekblom. Sven anhålls på stället och forslas till Hökerum där han konfronterad

med liket efter Oxehufvud finner för gott att erkänna. Det 10 år gamla mordet på Jan Jansson blir efter hårda förhör också erkänt.

Comministern i Rångedala skriver till Ås härads tingsrätt:

”Memorial til domarembetet uti Åhs härad.

Den 4:de innevarande månad kl 2 vid eftermiddagen

fanns en man af Rångedala socken, Jan Jansson

i Bredared Smeagården vid vägen mellan Falskog och

Gretlanda byar hängande uti en ekegren; likväl på det

sätt at han satt på marken med rep om halsen, död,

söndrig i ansiktet, benkläderna uprifne och skiortan

blodig. Ställningen synes misstänkt hvarföre anhålles

dels om kroppens besigtning uti Smeagården, dels och af

ransakning vid domstolen öfver händelsen.

Mada Storegård d 5 maj 1820

Nils Wennerdahl

comminister ”.

Nu påbörjas en rättsprocess som pågår i 3 år fram till hösttinget den 7 november 1823.

Men redan den 13 maj, vid pågående sommarting, tas målet upp i en första omgång,

och fortsätter en andra rättegångsdag den 27 maj. Rader av vittnen från fyra socknar, Fristad, Gingri, Rångedala och Äspered kallas till tingshuset i Väby i Hällstad.

Sven Svensson reste i sällskap med en grupp gårdfarihandlare

från Äspereds socken till Gunnarsjö socken i Jösse härad i västra Värmland.

Men Jan Jansson fick gå hela vägen för han ägde ingen häst

och hade inga handelsvaror med sig. Däremot en bok innehållande fordringar

om 2-3000 daler som han tänkte driva in. Möjligen hade han så stora

utestående fordringar att han inte var betrodd att borga ett nytt handelslager.

Jan beskrivs som en tyst och stillsam person som blivit bedragen av sina

gäldenärer, men ändå aldrig beklagade sig. Han verkar ha varit alldeles för beskedlig

för att kunna göra sig gällande som resehandlare. Anders Hagelin i Bredareds by

konstaterar att Jans hushåll skulle vara i bättre omständigheter om han kunde

driva in sina fordringar.

Den 2 maj hade man anlänt till Fristad och affärerna dem emellan blev

kvittade efter en del bråk. Klockan var 11 på kvällen när Gingri kyrka

skulle passeras, så de begärde husrum i Bosgården. De fick bäddat åt sig

på köksgolvet, men Sven vägrade ligga intill Jan, som fick ligga på en

bänk istället. Sven påstod att Jan hade ohyra i kläderna, men det hindrade

inte att de brottades på skoj när de vaknat på morgonen.

Jan hade fått åka hela vägen från Värmland på Svens kärra och de fortsatte

nu den sista biten hem till Rångedala. De stannade till i Gretlanda för att

visa en häst som någon i sällskapet hade köpt i Bosgården. Sven och Jan

skiljs från övriga sällskapet och fortsätter ensamma mot Falskog.

Därför finns inga vittnen till den närmaste timmens händelser och det är

Sven som berättar: ”Att jag blev skitnödig och gick av vägen in i skogen.

Jan tog då tömmarna och fortsatte vägen fram. Jag gick sedan ifatt

ekipaget, men då hade Jan kört förbi avtagsvägen fram till Ormåsa,

och jag vände hästen. Jan steg då av kärran och gick lite vid sidan av

vägen, han skulle göra samma förrättning som jag”.

Sven framför sin berättelse harklande och stammande, skriver tingsnotarien

om vittnesmålet när det relateras i tingsrätten.

En piga  råkar komma förbi på vägen när Sven

står ensam vid sin kärra. Hon vittnar i rätten att Sven var

blodig på kläderna, men han skyller på att han blödde näsblod

när de for från Gretlanda.

Det blir Johannes Carlsson i Ekeslunda – som ligger i närheten

av Gretlanda – som finner Jan Jansson sittande under en ek

12-15 meter från vägen just där den går över åsen mellan Gretlanda

och Falskog. Han satt på en liten tuva med ett svinhårsrep om halsen

och på bara rumpan med neddragna byxor och med blodig skjorta

och blodig i ansiktet. Johannes springer till Olof Håkansson i Falskog

och gemensamt uppsöker de komminister Wennerdahl som bor alldeles

lägligt i närheten i Mada.

Annika Eriksdotter i Östergården berättar att Svens

yngre syskon inte kan sova om nätterna och att deras mor gråter.

Svens far, Sven Hansson, är inkallad till rätten att vittna

och gubben, rörd till tårar, bedyrar att han förmanat

sonen till bekännelse ”svarade denne likväl med sin

vanligt nekande och bedjande om oskuld”.

För pigan Catharina Dahl i Ormåsa påstår Sven att han

själv överlämnat repet till Jan: ”Det var hans rep, jag

kunde inte neka honom”.

Catharina kommer också med det starkaste vittnesmålet

mot Sven och berättar att Sven blötlägger och tvättar

blodiga ullstrumpor, och som rätten konstaterar: ”detta är

kvinnfolksgöra”.

Vid den fortsatta rättegången i april året efter får rättens

ledamöter och tingsmenigheten veta att Jösse härads

tingsrätt i Värmland är inkopplad i utredningen av mordfallet.

Under stora protester har deras länsman och hans betjäning

tvingats fara runt till Jan Janssons kunder i häradet, förhöra dem

och försöka reda ut Jans fordringar. I hans annotationsbok

var krumelurerna nästan omöjliga att läsa så den revisionen

inbringade endast 4 riksdaler.

En lång rad vittnen framträder och intygar att Jan och Sven

varit mycket goda vänner varhelst de visat sig i Jössebygden.

Natthärbärge tog de alltid tillsammans hos någon bonde i

kundkretsen. Alla de här vittnesmålen vittnar om hur väl folket

i bygden kände sina knallar från Västergötland och att handlarna

väl visste var de kunde få husrum om nätterna.

För att få in den stora utredningen från Värmland skjuts målet

upp ytterligare ett år till april 1822. Men utredningarna, både i Värmland

och hemma i Ås, har kört fast och tingsrätten drar sig inte för att

ytterligare en gång kalla in de minderåriga syskonen till Sven för

att få dem att försäga sig.

Systern Eva är sju år och tingsnotarien skriver: ”Eva tycktes vara

af blödigt sinnelag och kunde för gråt icke afgiva vidare hvad på den

henne framställde frågor”. Gossen Peter Svensson, som är 10 år,

”blev äfven förekallad samt uppmanad  att upriktigt omtala alt hvad

han ägde sig bekant ang. Jan Janssons dödshändelse och utbrast Peter

Svensson härvid i en häftig gråt derunder han på fråga yttrade att

pigan Anna Eriksdotter för honom först berättat afledne Jan Janssons

dödshändelse”.

Modern, Britta Svensdotter, hävdar att orsaken till hennes gråtattacker

var sonens hemkomst som påmint henne om ”den fattiga belägenhet

hvaruti hon med de sine då befann, sedan flere utmätningar dem ågått

och att medvetandet häraf samt att de ej långt tillförne ägt förmögenhet”.

Äspereds- och Rångedalahandlarna brukade resa i sällskap till

Värmland och ända in i Norge på sina resor och det berättades

att Sven allmänt tilltalades Task-Erik av sina handlarkollegor.

Per Bengtsson i Äspered påstods ha hittat på öknamnet, men han

ville inte stå för det i rätten och berättar: ”Att han under hela resan

icke hört Jan Jansson, men väl de öfvrige resekamraterna tilltala

Sven under en sådan benämning”.

I protokollet är öknamnet utskrivet ”taskerik” så det är inte gott

att veta rätta uttalet eller den underliggande meningen med Svens öknamn.

Målet mot Sven Svensson kommer upp en sista gång vid hösttingen 1823.

Rätten finner att Sven uppträder halsstarrigt och kallt i anseende på

åtalet, att han inte låter sig beveka till bekännelse, ånger och försoning,

och så vidare utmålas han i rättssalen.

Förvånansvärt nog är Sven aldrig häktad under rättsprocessen.

Tingsrätten förefaller uppträda ”vördnadsfullt” genom att inte

pressa honom till bekännelse genom de mycket starka indicier

som vittnesmålen entydigt vittnar om.

Sven får reseförbud, men genom att han är på fri fot kan han styra

vittnesmålen från familjen hemma på gården, genom att lägga

mer eller mindre budkavle på familjmedlemmarna. Ganska snart

efter rättegångarna dör modern Brita Svensdotter i ”blodgång” vid

49 års ålder och Sven Hansson av ”kolik” vid 62 års ålder. Båda

i magsjukdomar som indikerar psykisk press och sorg över sonens

framfart mot Jan Jansson.

Dessutom verkar länsmännen ha varit sällsynt passiva. Protokollen

saknar helt notiser om att någon av dem besökt brottsplatsen.

Istället är ortsbefolkningen detektiver. Vittnesmålen talar om

avskrapad bark, avbrutna och blodbestänkta gärdsgårdsstörar

och hårstrån.

Domen

I brist på bevis frikänns Sven Svensson eller som det heter, saken ställs

på framtiden. Samtidigt kommer domen om Jan Janssons begravning.

Hans familj fick vänta i över tre år med att begrava sin make och far.

I väntan på kristlig begravning får kroppen grävas ned utanför

kyrkogårdsmuren – innan det blivit fastställt att det inte var frågan

om självmord.

Händelsen på vägen mellan Gretlanda och Falskog år 1820 fick sitt rättsliga

efterspel 10 år senare. Då kommer sanninen om mordet på Jan Jansson

till allmän kännedom. Sven Svensson berättar med egna ord: ”Att jag

på vägen med en sten slagit Jan Jansson emellan axlarna så att han

omkullfallit och att jag därefter sparkade Jan i ansiktet, då Jan Jansson

härvid avsvimmade och drog honom av vägen och hängde honom därstädes

i ett träd och mycket blod flöt från Jans näsa och mun och kom även

någon del på mina kläder”.

Men Sven kan inte förklara varför Jan funnits med  nedknäppta byxor

medan kläderna i övrigt var i reda och vanligt tillstånd. Därefter påstår

Sven att han tog omkring 30 riksdaler banco ur Jans börs.

Motivet

Upprinnelsen till mordet på Jan Jansson är troligen en stigande irritation

gentemot Jan och grälen under hemresan. Hemkommen till Rångedala

beklagar sig Sven ”övar att Jan fuskar”. Jan förhåller sig till Svens vrede

som det heter: ”som han alltid plägade göra, tyst och stilla.”. Dessutom

hade Sven kort före värmlandsresan iklätt sig betalnings ansvaret

för ett lån från faderns gamle affärspartner Anders Carlberg, ett lån som det

fanns allt sämre utsikter att kunna betala efter de svaga vinsterna från handelsresorna.

Pär Pärsson i Mögsjö i Värmland kommer med ett intressant vittnesmål.

Han berättar att Sven Svensson till honom sagt: ”At när han

rigtigt blef ond på en menniska, kunde han slå ihjäl den”.

Tingsrätten uppehåller sig under rättegången ofta vid att Jan Jansson

återfanns med neddragna byxor och återkommer gång på gång till Sven

med den frågan. Under alla dessa rättegångsdagar vägrar Sven att svara

på frågan. Han kanske inte ens var medveten om efteråt att han hade haft

ett raseriutbrott och slängt en sten i ryggen på Jan där han satt på huk.

(för 200 år sedan var det fullt normalt att man gjorde naturbehov till

sällskapsnöje) När Sven skällde på Jan för att han körde iväg med hästen

kan man anta att Jan gjorde som brukade och vände ryggen till, blev nödig

drog ned byxorna. En raserireflex kan ha blivit följden och skulle mordet

hänt idag, skulle kvällstidningarna skrika ut:  SKITMORD I RÅNGEDALA.

Eller lite mera seriöst uttryckt kan det ha varit fråga om ett impulsmord

utfört i vredesmod. Ett rånmord borde ha varit mera planerat, och

varför väntade Sven tills han var nästan hemma och riskera bli

igenkänd vid mordplatsen.

Vittnesmålen om Jans indrivna fordringar i Vermland är motstridiga,

vissa påstår att Jan varit mycket ledsen under resan ”för att han icke

fådt upp någre penningar”. Annat vittnesmål påstår att Jan fick in

relativt stor penningsumma. Vilken således var försvunnen efter mordet.

Utredningen om Ormåsa familjens ekonomiska omständigheter – och

flytten från gården något år senare – visar att familjen var utblottad.

Möjligen betalade Sven sina egna skulder med blodspengar.

Eftermälen

Möjligen kan det vara så att Jan Janssons i Bredareds ättlingar efter Jans

son Johannes än i dag lever med minnet av de dramatiska händelserna.

Johannes tar sig nämligen namnet Nyström när han något 10-tal år efter

mordet blir handelsdräng i Ulricehamn. Namnet lever vidare i släkten

och kan vara taget efter länsmannen Jan Nyström som var inkopplad i

utredningen om Jans handel i Jösse härad i Värmland.

I bygdens eftermälen till de bestialiska morden i Rångedala och Hökerum finns många berättelser om Klämma-Sven som saknas i domstolsprotokollen. En av myterna lyder som  följer: ”Domaren frågade om inte Sven ångrade sina illgärningar: Det är bara två saker som jag ångrar. Det ena är att jag våldtog en flicka och band fast henne i en myrstack och det andra är att jag inte körde gaffeln i halsen på en gästgivare när han satt och åt”.

På något sätt slår ändå den utsagan huvudet på spiken. En rättsmedicinsk undersökning av idag skulle förmodligen fastslå att Sven Svensson var psykopat. Sannolikt hade han samma slags genförändring som någon procent av mänskligheten är utrustad med, nämligen total avsaknad av empati. Samma sorts genförändring som de flesta diktatorer och en del höga företagsledare anses vara försedda med.

35 år gammal var Sven Svensson när han miste livet på galgbacken vid

Nitta i Varnum.

Till minne av mordet låg under många år ett stenkummel – även kallat varp eller

offerkast – uppkastat på mordplatsen ovanför Falskog vid vägen till Gretlanda.

--

Tore Österhag