Västgöta Regemente – Älvsborgs Kompani

GM = Generalmönstring

GM 1817-06-18 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla och Byttorp Sk

GM 1821-07-21 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla och Byttorp
Kapten C.J. Ström - Arfvid Gunnarsson - Petter Andersson –
Olaus Bengtsson - Nils Pehrsson - Sara Lisa Åhlberg –
Anders Gustafsson - Stina Gustafsdotter

GM 1825-06-20 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Byttorp
Kapten C.J. Ström - Arfvid Gunnarsson - Petter Andersson –
Olaus Bengtsson - Sara Lisa Åhlberg - Anders Gustafsson –
Stina Gustafsdotter - Anders Andersson

GM 1830-06-17 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Byttorp
Kapten Ström - Arfvid Gunnarsson - Petter Andersson –
Anders Andersson - Olaus Bengtsson - Sara Åberg –
Anders Gustafsson - Stina Gustafsdotter

GM 1833-06-20 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Byttorp
Kapten Ström - Arfvid Gunnarsson - Petter Andersson –
Anders Andersson - Olaus Bengtsson - Sven Åberg –
Anders Gustafsson - Stina Gustafsdotter

GM 1836-06-22 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Kateryd, Byttorp
Petter Andersson - Sven Åberg - Anders Gustafsson –
Olaus Bengtsson - Stina Gustafsdotter

GM 1840-06-22 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Kateryd, Byttorp
Andreas Pettersson - Anders Gustafsson d.ä. och d.y. –
Anders Andersson - Gunnar Svensson - Anders Arvidsson –
Andreas Carlsson

GM 1843-06-26 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Byttorp
Gunnar Svensson - Anders Gustafsson d.ä. –
Anders Gustafsson d.y. - Anders Pettersson –
Andreas Carlsson - Inga Olofsdotter

GM 1846-06-26 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla, Byttorp
Gunnar Svensson - Anders Gustafsson d.ä. –
Anders Gustafsson d.y. - Anders Andersson -
Gustaf Arvidsson - Andreas Pettersson - Andreas Carlsson

GM 1849-07-16 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Knektås, Rönnekulla i Gingri socken
och Byttorp Västergården i Torpa socken, Älvsborg län
Gunnar Svensson 3/16 mtl - Anders Gustafsson d.y. 3/16 mtl –
Anders Gustafsson d.ä. 1/4 mtl - Anders Andersson 1/8 mtl –
Gustaf Arvidsson 1/8 mtl - Andreas Pettersson 1/8 mtl –
Andreas Carlsson 1/8 mtl

GM 1852-06-17 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla i Gingri socken och
Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
Gunnar Svensson 3/16 mtl - Änkan Lovisa Långberg 3/16 mtl –
Anders Gustafsson 1/4 mtl - Anders Andersson 1/8 mtl –
Gustaf Arvidsson 1/8 mtl - Andreas Pettersson 1/8 mtl –
Andreas Carlsson 1/8 mtl

GM 1856-06-17 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla i Gingri socken och Byttorp
i Torpa socken, Älvsborgs län
Gunnar Svensson 3/16 mtl - Johan Johansson 1/8 mtl –
Andreas Pettersson 1/8 mtl - Andreas Carlsson 1/8 mtl –
P.A. Magnusson 3/16 mtl - A. Gustafssons sterbhus 1/4 mtl

GM 1860-07-02 Axevalla hed.
Nr 44 Hjeltagården, Rönnekulla i Gingri socken och Byttorp
i Torpa socken, Älvsborgs län
Magnus Andersson 1/4 mtl - Anders Johansson 3/16 mtl –
Johan Johansson 1/8 mtl - Gunnar Svenssons sterbhus 3/16 mtl –
Andreas Pettersson 1/8 mtl - Andreas Carlsson 1/8 mtl

GM 1864-06-20 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården i Gingri socken och Byttorp
i Torpa socken, Älvsborgs län
Johannes Gunnarsson 3/16 mtl - Andreas Johansson 3/16 mtl –
Jan Johansson 1/4 mtl -  Johannes Johansson 1/8 mtl –
Anders G. Pettersson 1/8 mtl - Anders Pettersson 1/8 mtl –
Anders Carlsson 1/8 mtl

GM 1869-06-26 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården, Knektås i Gingri socken samt
Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
Janne Johansson 1/4 mtl - G. Svenssons sterbhus 3/16 mtl –
Anders Johansson 3/16 mtl - Gustaf Persson 1/8 mtl –
Johan Johansson 1/8 mtl - Andreas Carlssons 1/8 mtl –
A. Petterssons sterbhus 1/8 mtl

GM 1872-06-20 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården, Knektås i Gingri socken samt
Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
Janne Johansson 1/4 mtl - Johannes Gunnarssons sterbhus 3/16 mtl –
Anders Johansson 3/16 mtl - August Andersson 1/8 mtl –
Gustaf Persson 1/8 mtl - Johannes Andersson 1/8 mtl –
Johannes Carlsson 1/8 mtl

GM 1876-06-28 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården, Knektås i Gingri socken
samt Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
Janne Johansson 1/4 mtl - Anders Johansson 3/16 mtl –
Gunnar Svenssons sterbhus 3/16 mtl - And. Gust. Andersson 1/8 mtl –
Gustaf Persson 1/8 mtl - Johannes Andersson 1/8 mtl –
Johannes Carlsson 1/8 mtl

GM 1879-06-19 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården, Knektås i Gingri socken
samt Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
J. Johansson 1/4 mtl - A. Johansson 3/16 mtl –
Frans Gustafsson 3/16 mtl - Gustaf Pettersson 1/8 mtl –
Gustaf Andersson 1/8 mtl - J. Andersson 1/8 mtl - J. Carlsson 1/8 mtl

GM 1883-06-26 Axevalla hed.
Nr 44 Rönnekulla, Hjeltagården, Knektås i Gingri socken
samt Byttorp i Torpa socken, Älvsborgs län
J. Johansson 1/4 mtl - A. Johansson 3/16 mtl - F. Gustafsson 3/16 mtl –
G. Persson 1/8 mtl -
G. Andersson 1/8 mtl - Joh. Andersson 1/8 mtl - J Carlsson 1/8 mtl