Namn Född Död Socken Gård Släkt Ursprung handlare   drängar   Anteckningar Handelsdistrikt             Släkten      
Äspered                                            
Abrahamsson Nils 1744   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Bergsl                  
Ambjörnsd Annika 17740113 i Toarp   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas ogift piga inga uppgifter                    
Andersson Abraham 18230401 i Hillared   Äspered Lövaskog bosg ej ansedel, belagd Boger   gårdfari   pass  1856-58 passlängd bl3 Svealand Norrland Närke Västmanl Uppland            
Andersson Anders 18260209 i Anderslarsg   Äspered Anders larsg sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Anders 17770705 i Vatunga österg   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Anders 18170919 i Vatunga storeg   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Anders 17690105 i Äspered   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland                  
Andersson Anders 18300913 i Andersg   Äspered Andersg antagen, ansedel Mant   gårdfari   pass 1855-60 passlängd bl3 Dal Bohus Värmlamd Småland Norrland Uppland Halland        
Andersson Anders 18121021 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Anders 18261102 i Gällstad   Äspered Sägryd sannolik, ansedel kyrkobok/mant   gårdfari   pass 1860-64 passlängd bl3 åtsk orter                    
Andersson Anders 18211118 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel kyrkbok/Not Boger/mant   gårdfari h-betjänt pass 1845-64 i Ulr1846, äv U-list passlängd bl3 Svealand Västml Norrland Småland Österg Sörml Sthlm Uppland Norge    
Andersson Anders 17890919 i Toarp   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt gfh 1830 uppgiven i Stommen inga uppgifter                    
Andersson Anders 18110101 i Ving   Äspered olika platser sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1856   Götaland Svealand Norrland                
Andersson Anders Berggren  18350207 i Toarp   Äspered Lövaskog kronog ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1858-60 passlängd bl3 åtsk orter                    
Andersson Andreas 18320215 i Blombacka   Äspered Lövaskog Bosg sannolik, ansedel kyrkobok/not Boger/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1849-50 äv u-list Norge                    
Andersson Andreas 17970202 i Böne   Äspered Lövaskog Bosg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1855-57-64 passlängd bl3 Svealand Norrland Dal Bohus Värmland Närke Uppland Halland      
Andersson Andreas 17831225 i Dannike   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1845   Norrland                    
Andersson Andreas 18271013 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1851-53   Dal  Värmland Närke Bergsl Dalarna Norrland          
Andersson Bengt 18220428 i Åsen 1849 Äspered Åsen sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1846-48 död i Glava Norge                    
Andersson Fredrik 18250107 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Gunnar okänd   Äsered Anders arvidsg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Gustav 18240415 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel kyrkbok/Not Boger/mant   gårdfari   pass 1858-64 konkurs 1850/Boger trol ann person åtsk orter                    
Andersson Gustav 18240415 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel U-list/Boger     h-betjänt pass 1845-57 passlängd bl3 Öland Värmland Blekinge Skåne Dal Småland Bergsl Dalarna Bohus Norrland Uppland
Andersson Hans Peter 18130920 i Sexdrega   Äspered Lövaskog kronog/Sägryd sannolik, ansedel kyrkobok/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1855-60 äv Boger, konk 1844 passlängd bl3 Skaraborg Östergl Sörml Småland Värmland Bergsl Västml Sthlm Uppland    
Andersson Håkan 1794 i okänd   Äspered Storeg ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1847 passlängd bl3 Värmland  Bergsl Närke                
Andersson Håkan 1782 i okänd   Äspered Vatunga storeg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Jan 17750403 i Äspered   Äspered Harekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                    
Andersson Johan 18190109 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Johan  17971230 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel kyrkbok/Boger/U-list/mant   gårdfari   p 1830-35-45-50-64 passlängd bl3/änkans pass 1859 Bohus Dal Värmland Norrland Österg Sörml Uppland Norge      
Andersson Johannes 18251118 i Äspered   Äspered Videslätt sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1860 kund i Tvärredslund inga uppgifter                    
Andersson Johannes 18220816 i Äpered Larsag   Äspered Lars Andersg antagen, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1846-50   Svealand                    
Andersson Johannes 18110423 i Sundholmen   Äspered Harekulla sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng pass 1843-50-62 även h-betjänt  passlängd bl3 Stockholm Svealand Norrland Småland Österg Sörml Sthlm Uppland Västml Närke Norge
Andersson Johannes 18130109 i Vatunga   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1845-52  till U-hamn 1846/passlängd bl3 Småland  Östergötland Norrland Svealand Närke Värml Sörml Sthlm Uppland    
Andersson Jonas 1762 i okänd   Äspered Sundholmen ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Jonas 18160824 i Vatunga   Äspered Vatunga/Sundholmen sannolik, ansedel kyrkbok/Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1851-64 passlängd bl3 Uppland Stockholm Norrland Närke Sörmland Småland Östergl Uppland Västml    
Andersson Karl Gustav 18250519 i Lars andersg   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel kyrkobok/Mant/Boger   gårdfari   pass 1854-64 passlängd bl3 Svealand Norrland Dal Bohus Värmland Närke Gästrl Uppland      
Andersson Karl Gustav Backlund 18230429 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Karl Helin  18100812 i okänd   Äspered Vatunga sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 17701124 i Vatunga   Äspered Vatunga sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 18090915 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 18150110 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 18340813 i Lars andersg   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 1764 i Äspered   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel Mant/spec reg   gårdfari   pass 1857-62 passlängd bl3 åtsk orter                    
Andersson Lars 1771 i Vatunga österg   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Värmland                  
Andersson Lars 18010301 i Sundholmen   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel kyrkobok/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 17701124 i Vatunga   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Lars 18180606 i Äspered   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1841-61 passlängd bl3 Norge åtsk ort                  
Andersson Lars Peter     Äspered Sägryd ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas                        
Andersson Magnus okänd   Äspered Storeg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Nils 18220120 i Vatunga   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1850   Norrland                    
Andersson Nils 18040915 i Sundholmen   Äspered Vatunga Österg sannolik, ansedel kyrkbok/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1845-64 passlängd bl3 Småland Östergl Sörml Närke Sthlm Uppland Norrland        
Andersson Nils 18090222 i Kobacka   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   pass 1859-64 passlängd bl3 Småland Östergl Sörml Närke Sthlm Uppland Norrland        
Andersson Olof Lundberg  18100528 i Anders arvidsg   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1830-45-57 passlängd bl3 Småland Östergötland åtsk ort                
Andersson Per 18320405 i Sjötorp   Äspered Sjötorp sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1864   åtsk orter                    
Andersson Per 18250926 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Per 18071103 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Per 17830329 i Lövaskog   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Per 17791028 i Lövaskog mell   Äspered Lövaskog mellang antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Per 17810403 i Harekulla   Äspered Harekulla/Vatunga sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                    
Andersson Per     Äspered Lövaskog kronog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 kan vara 2 personer Stockholm  Uppland                  
Andersson Per 1752 i okänd   Äspered Dalhester sannolik, ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland                   
Andersson Per 1733   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland           farfar till Johannes Asmundsson i Hule överg      
Andersson Per 18250926 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   pass 1856-64 passlängd bl3 Småland Östergl Sörml Stockholm Uppland Norrland          
Andersson Per 17960409 i Sundholmen   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   pass 1856-62 passlängd bl3 åtsk orter                    
Andersson Per 18090616 i Borghult   Äspered olika platser sannolik, ansedel kyrkbok   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Per 18210224 i Vatunga   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1838-46 flytt till Borås 1849 Svealand                    
Andersson Per 18210211 i Lars andersg   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Peter 18250319 i Hillared   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel kyrkbok/Boger   gårdfari   pass 1856-58 passlängd bl3 Svealand  Norrland Uppland Närke Västmanl            
Andersson Sven 18080514 i Sundholmen   Äspered Leatorp sannolik, ansedel boråshandl     ???? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                    
Andersson Sven 1797 i Dannike   Äspered Sägryd ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Sven okänd   Äspered Lövaskog bosg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Sven 17771222 Rångedala   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Andersson Sven Hagelin  18250307 Rångedala   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850 passlängd bl3 Norge                    
Arvidsson Jon 17640325 i Ving   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Asmundsson Andreas 18240208 i Sundholmen   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt 1845-46-50 reser för modern/Passlängd bl3 Gästrikland Hälsingland Småland Österg Sthlm Uppland          
Asmundsson Johannes 18200423 i Sundholmen   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Asmundsson Lars 1756 i Äspered   Äspered Stommen/larsandersg sannolik, ansedel Herngren/Mant   gårdfari   pass 1788-90-91 även i Varnum v90 Dal  Värmland                  
Assarsson Lars 1744   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 utflytt till Mastunga Dal Värmland                  
Bengtsson Anders 1760   Äspered Borghult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Dal Värmland                
Bengtsson Anders 17761024 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Bengtsson Isak okänd   Äspered Kobacka ej ansedel U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Bengtsson Johannes 17980501 i Vatunga   Äspered Vatunga sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Bengtsson Johannes 18101222 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Bengtsson Nils 17690723 i Lilleg   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Bengtsson Olof 1755 i Äspered   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Småland Dal              
Bengtsson Per 17331028 i Dalhester   Äspered Harekulla antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-91 flyttat fr Vatunga t Harekulla? Dal Bohus                  
Bengtsson Per Johan Holm 18380323 i Dalhester   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1860 kund i Tvärredslund inga uppgifter                    
Bengtsson Per Skoglund 18200310 i Hallabrolid   Äspered Hallabrolid/Larsag sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1860 kund i Tvärredslund inga uppgifter                    
Bengtsson Per Skoglund  18200320 i Hallabrolid   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Bengtsson Per Vesterlund  17940928 i Värmland   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Björnsson (Börjesson) Per 1744 i Storeg   Äspered  Storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 möjlig förväxling, Björnsson saknas Dal                    
Björnsson Lars 18130228 i Lövaskog   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1844-48 passlängd bl3 Värmland Uppland Dal Bergsl              
Borén P G okänd   Äspered Lilleg ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Börjesson Per 1752 i Äspered   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Danielsson Per 17370123 i Lövaskog västerg   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                    
Eriksson Johannes 18140312 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel boråshandl     ???? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                    
Eriksson Lars 1806 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Boger/mant   gårdfari   ghf 1830-35-46 reser för modern/Passlängd bl3 Svealand  Norrland Småland Halland Värmland Närke Bergsl Skåne Norge Norrland  
Gunnarsson Gunnar 17730501 i Ving   Äspered Sundholmen/Trädet sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Gunnarsson Per 1743 i okänd   Äspered Dalhester bousedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Gustavsson Andreas 17880127 i Rångedala   Äspered Åsatorpet sannolik, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas konkurs 1849 inga uppgifter                    
Gustavsson Isak 17200214 i Dalhester   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                    
Gustavsson Per 18220501 i Leatorpet   Äspered Leatorpet sannolik, ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Hagelin Johan 1833 i Äspered   Äspered Lilleg ej ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1848 passlängd bl3 Norge Västml Småland Österg Sörml Stockholm Uppland        
Haglund Elias 18090624 i Dannike   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1843-51 passlängd bl3 Öland Gotland Småland Österg Närke Värmland Bergsl Skåne      
Hansson Anders 18030719 i Rångedala       möjlig, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Hansson Johan 17860603 i Tvärred   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Hansson Per 1801 i okänd   Äspered Gullestorp österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Helander Frits 18250107 i Hillared   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt pass 1845-47-1864 passlängd bl3 Värmland Bergsl Norrland Västml Närke Österg Sörml Gästrl Stockholm    
Holm Bengt 17971221 i Rångedala   Äspered Dalhester sannolik, ansedel kyrkbok/Mant/Boger   gårdfari   pass 1853-64 passlängd bl3 Svealand Norrland Dal Bohus Värmland Närke          
Håkansson Anders 18330308 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Håkansson Anders 17710402 i Kobacka   Äspered Kobacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas se äv spec reg inga uppgifter                    
Håkansson Jan 17910623 i Lilleg   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Håkansson Karl 1840 i okänd   Äspered Lövaskog kronog ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Håkansson Olof okänd   Äspered Dalhester/Kobacka ej ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788-90   se spec reg                    
Håkansson Per 1739   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus                
Håkansson Sven     Äspered Borghult ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90 se äv spec reg Bohus Värmland                  
Högberg Alexander 1825 i okänd   Äspered okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Högberg Sven okänd     Äspered okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Höglund G okänd   Äspered Dalhester ej ansedel Boger   gårdfari     konkurs 1843 Skaraborg                    
Isaksson Bengt 18240920 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt 1845-48   Gästrikland Hälsingland                  
Isaksson Håkan 18040216 i Kobacka   Äspered Gullestorp västerg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt 1838-41-34-50 även bosatt i Rånge passlängd bl3 Svealand Norrland Stockholm Småland Österg Sörml Närke Stockholm Uppland Gästrl  
Isaksson Jan 18010412 i Kobacka   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Jakobsson Jonas 1764 i okänd   Äspered Lövaskog mellang dräng i mellang Spec reg   gårdfari   pass 1788-91 möjligen även i Björnared se spec reg                    
Jakobsson Karl 18311027 i Rångedala   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel kyrkbok   gårdfari   pass 1861-64 passlängd bl3 åtsk orter                    
Jakobsson Lars 18260312 i Askanäs   Äspered Askanäs sannolik, ansedel kyrkbok/Mant   gårdfari   pass 1854-64 passlängd bl3 Småland Österg Sörml Sthlm Uppland Norrl          
Jakobsson Samuel 18341231 i Rångedala   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1859   åtsk orter                    
Jakobsson Sven 18390816 i Askanäs   Äspered Askanäs sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1851-53-57 reser för modern/Passlängd bl3 Dal Värmland Norge Småland Österg Sörml Stockholm Uppland Norrl    
Jansson Anders 18110417 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Jansson Anders 18150206 i Harekulla   Äspered Harekulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Jansson Håkan 1747 i okänd   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bergsl Dalarna              
Jansson Håkan 1747 i okänd   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal Värmland                  
Jansson Johannes 18170413 i Harekulla   Äspered Harekulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Jansson Lars 18071001 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Jansson Lars 1758 i okänd   Äspered Lövaskog bosg dräng i bosg Spec reg   gårdfari   pass 1790   se spec reg                    
Jansson Olof 1737   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Värmland Västmanland Bergsl Dalarna          
Jansson Per 1743 i okänd   Äspered Lilleg bousedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Småland Blekinge              
Jansson Sven 1753 i Äspered   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Johansd Maria 17880320 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1859   åtsk orter                    
Johansson (Jansson) Sven okänd,  Storeg   Äspered Lövaskog bousedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm  Uppland Dal Värmland              
Johansson Anders 17960412 i Rångedala   Äspered Gullestorp västerg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830-1845   Bohus Dal Värmland                
Johansson Andreas 18050316 i Hällstad   Äspered Lövaskog kron/mell sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1861   åtsk orter                    
Johansson Andreas 17920218 i Hillared   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830 änkans pass 1845 inga uppgifter                    
Johansson Gustav 18230704 i Hällstad   Äspered Lövaskog mellang ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1858-61 passlängd bl3 åtsk orter                    
Johansson Gustav 18310126 i Ving   Äspered Vatunga storeg ej ansedel ej belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1853    Sörmland Stockholm Uppland Gästrl              
Johansson Johan Peter 1841 i Dalhester   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1860 kund i Tvärredslund inga uppgifter                    
Johansson Johannes 18290616 i Vatunga   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel U-list   gårdfari h-betjänt pass 1852-53 passlängd bl3 Småland Österg Sörml Närke Sthlm Uppland Norrl        
Johansson Johannes 18101025 i Anders arvidsg   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Johansson Karl Fredrik 18210504 i Ulricehamn   Äspered Stommen/Gullestorp sannolik, ansedel Mant/kyrkbok   gårdfari   pass 1859-60 passlängd bl3 Sörmland Närke Stockholm Uppland Gästrl            
Johansson Karl Magnus 18240929 i Tvärred   Äspered Vatunga storeg ej ansedel, belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1849-53    Sörmland Uppland Stockholm Österg Småland Närke Västml Norrl      
Johansson Karl Peter 18290502 i Vatunga   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Johansson Lars 18301123 i Vatunga   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1854-55 passlängd bl3 Dal Bohus Värmland Dalarna Norrland Sörml Bergsl Uppland      
Johansson Olof Lövgren 17990209 i Lövaskog   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Johansson Per 18261222 i Dalhester   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1845-48   Svealand                    
Johansson Peter 1826 i Länghem   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel kyrkbok/Not Boger/Mant   gårdfari   pass 1855-60 passlängd bl3 Svealand Norrland Dal  Bohus Värmland Österg Närke Bergsl Uppland Norrland  
Jonasson Per 1745 i okänd   Äspered Lövaskog ej ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 banlöst par Dal Värmland Bohus Västmanland Bergsl            
Jonsson  Anders Lundberg 1818 i okänd   Äspered   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   Gästrikland Hälsingland                  
Jonsson Lars 18071001 i Lilleg   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35 även handlare i Ving inga uppgifter                    
Jonsson Lars 17620324 i Rångedala   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas även handlarei Rångedala inga uppgifter                    
Jonsson Sven     Äspered Dalhester ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Småland Östergötland  Bohus Skaraborg          
Josefsson Anders 1776 i Timmele   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Jönsson Johannes 18211002 i Blidsberg   Äspered Hallabrolid ej ansedel, belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1863-64   åtsk orter                    
Jönsson Peter 1782 i Länghem   Äspered Sägryd ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Karlsson Anders 1761 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg Västmanland Bergsl          
Karlsson Anders 17671225 i Äspered   Äspered Lövaskog kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Karlsson Anders 17691013 i Toarp   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1835   inga uppgifter                    
Karlsson Björn 1775 i Toarp   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Karlsson Erik 1758   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1825-40 Dal  Värmland Västmanland Bergsl Bohus Skaraborg          
Karlsson Nils 17720105 i Dannike   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel Mant borgare gårdfari   uppgift saknas borg i U-ha 1805,  äv mant 1825 inga uppgifter                    
Karlsson Nils 1763 i Äspered   Äspered Lövaskog kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                    
Karlsson Nils 1759 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   Dal  Värmland                  
Karlsson Per 1797 i okänd   Äspered Storeg inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                    
Larsd Maria 17950320 i Äspered   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant/passlängd bl3   gårdfari   pass 1859-64 gift Johan Andersson 1797 Dal Värmland Norge                
Larsson Anders 1753 i Äspered   Äspered Lövaskog bousedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Dal Värmland Bohus            
Larsson Anders 1731   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Larsson Anders 17700329 i Toarp   Äspered Larsag/Lövaskog väst sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Anders 17791116 i Äspered   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                    
Larsson Anders 18130927 i Sundholmen   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel kyrkbok   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 änkans pass åtsk orter                    
Larsson Anders 1760 i okänd   Äspered Lövaskog kronog/västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Anders Englund 18150205 i Storeg   Äspered olika platser sannolik, ansedel Boger/U-list   gårdfari handelsdräng pass 2758-59 passlängd bl3 Värmland åtsk ort                  
Larsson Andreas 18121010 i Vatunga   Äspered Vatunga sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Andreas 17560623 i Varnum   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Asmund 1784 i Lars Andersg   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Bengt 1770 i Äspered   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Bengt 17780501 i Lars andersg   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Erik 1748   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Larsson Håkan 17670314 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                    
Larsson Johan 18310618 i Äspered   Äspered Lövaskog kronog enl hfl/ej ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1855-57   Småland Österg Sörml Närke Sthlm Uppland          
Larsson Johan 1796 i okänd   Äspered Anders arvidsg inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1835 saknas i hfl inga uppgifter                    
Larsson Johan  1805 i okänd   Äspered Vatunga österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Johannes 18080212 i Äspered   Äspered Gullestorp österg ej ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1830 dräng i Österg inga uppgifter                    
Larsson Johannes 17980606 i Äspered   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-46 passlängd bl3 Småland  Östergötland Sörml Norge              
Larsson Johannes 18280216 i Gullestorp österg   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Karl Ludvig 18670907 i Stommen   Äspered Stommen sannolik, ansedel Boger förläggare     uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Klaes Johan 18490113 i Gullestorp   Äspered Stommen sannolik, ansedel Boger förläggare     uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Lars 1818 i Äspered   äspered Lövaskog inga uppgifter Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1841-46 konkurs 1847, fordr Värmland Norge Dal Värmland Svealand Norrland            
Larsson Lars 18190921 i okänd   äspered okänd inga uppgifter Not boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1838-42   Norge                    
Larsson Lars 18180921 i Gullestorp   Äspered Gullestorp/Stommen sannolik, ansedel U-list/Mant/passlängd bl3   gårdfari handelsdräng pass 1843-64 trol Norge enl Bogers not Dal Bohus Värmland Närke Bergsl Uppland Norrl        
Larsson Lars 18171230 i Storeg   Äspered Storeg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas trol Norge enl Bogers not inga uppgifter                    
Larsson Lars 17911218 i Lars andersg   Äspered Larsag/Vatunga sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Lars 1762 i Äspered   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Måns 1759 i Äspered   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Måns 1759 i Äspered   Äspered Borghult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal Bohus Småland Halland              
Larsson Nils 17800124 i Sägryd   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Nils 1738 i Äspered   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Larsson Olof 18251022 i Gullestorp Österg   Äspered Gulle väster/österg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant     h-betjänt pass 1842-48-57 äv boråshandl passlängd bl3 Svealand Dal Bohus Värmland Närke Österg Uppland Norrl      
Larsson Olof 17970904 i Äspered   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng gfh 1830-45-56 passlängd bl3 Dal Värmland Svealand  Norrland Norge            
Larsson Per 18220404 i Storeg   Äspered Storeg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Per 1749 i okänd   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal  Värmland Småland Blekinge Bergsl Dalarna          
Larsson Per     Äspered Sjötorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland              
Larsson Per 1754   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland Småland Halland Skåne             
Larsson Per 1751   Äspered Vatunga sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Skaraborg                    
Larsson Per 1756 i Äspered   Äspered Gullestorp västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg              
Larsson Per 17981004 i Äspered   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Larsson Per 1808 i okänd   Äspered Lövaskog bosg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Per 18210310 i Gullestorp   Äspered Gullestorp västerg sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1841-48-53 passlängd bl3 Gästrikland Hälsingland Dal Värmland Småland Närke Bergsl Stockholm Uppland Dalarna Norrl
Larsson Per 17930911 i Tvärred   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Larsson Sven 1753 i Äspered   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Larsson) Olof Hedlund (17970401 i Lövaskog)   Äspered Lövaskog mellang antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Lengberg Sven 1755   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland                  
Linnarsson Bengt 17850429 i Börstig   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Lundberg Olof 1810 i Äspered         Not Boger     h-betjänt pass 1841-54   Norge                    
Långberg Anders 18160918 i Vatunga   Äspered Kanåsen sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Långberg Bengt 17760706 i Ving   Äspered olika platser sannolik, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1835 inga uppgifter                    
Månsson Nils 17750619 i Gullestorp   Äspered Gullestorp västerg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   ghf 1830   inga uppgifter                    
Månsson Sven 17680406 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90   se spec reg Värmland Bohus Skaraborg              
Nilsson Anders 1788 i Brämhult   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35-45-57 passlängd bl3 Uppland Stockholm åtsk ort                
Nilsson Jakob 17760607 i Äspered   Äspered Vatunga/Askanäs sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Johan Fredrik 1817 i okänd   Äspered okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Johannes 18170503 i Gullestorp   Äspered Åsatorp m fl sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Karl 1788 i Sägryd   Äspered Sägryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Karl 18070320 i Länghem   Äspered Lövaskog kronog sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1835   Värmland                    
Nilsson Lars omkr 1745   Äspered Vatunga sannolik, ansedel Herngren/Mant   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Dal  Värmland Bohus Skaraborg              
Nilsson Lars okänd   Äspered Anders arvidsg ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1845   Stockholm Svealand                  
Nilsson Lars 17780907 i Länghem   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Lars Hägglund 18071209 i Gullestorp   Äspered Storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari   gfh 1835-43-54 2 gånger i u-listan Småland Österg Sörml Närke Sthlm Uppland Norrl        
Nilsson Magnus 18140430 i Gullestorp   Äspered Stommen sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Nils 18041009 i Gullestorp   Äspered Stommen sannolik, ansedel mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830   inga uppgifter                    
Nilsson Per     Äspered Sägryd ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 ej återfunnen, möjl pass för fadern Västmanland Bergsl                  
Nilsson Per 18010912 i Gullestorp   Äspered Storeg/ Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Nilsson Per 17860313 i Brämhult   Äspered Vatunga storeg/Andersg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Peter 18090329 i Lövaskog kronog   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Nilsson Peter 18130507 i Hällstad   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel Boger   gårdfari   gfh 1835   inga uppgifter                    
Olausson Anders 18281208 i Lövaskog mellang   Äspered Dalhester sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1857-59   åtsk orter                    
Olausson Per 18340426 i Lövaskog mellang   Äspered Dalhester sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1860 kund i Tvärredslund inga uppgifter                    
Olofsson Anders 1765 i Rångedala   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Mant borgardräng gårdfari   uppgift saknas borgdräng i Borås 1805 inga uppgifter                    
Olofsson Håkan 1730   Äspered Kobacka sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland                  
Olofsson Jan 17721016 i Vatunga öst   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Olofsson Josef 1807 i okänd   Äspered Kalvhagen ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Värmland                    
Olofsson Olof 1757 i okänd   Äspered Anders arvidsg bousedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland                  
Olofsson Per 17810316 i Lövaskog bosg   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persd Stina 17910916 i Äspered   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant/passläng bl3   gårdfari   pass 1849-50 gift m Lars Persson 1887 Dal Värmland Småland Närke Bergsl Norrl Dalarna        
Persson Anders     Äspered Askanäs ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788  äv spec reg Dal            Värmland                  
Persson Anders 1740 i okänd   Äspered Lövaskog västerg sannolik, ansedel Herngren/Mant   gårdfari   pass 1788-90-91 sonen Lars flytt Stockholm Stockholm Värmland Dal Uppland Östergötland             
Persson Anders 1729   Äspered Harekulla sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland Bohus            
Persson Anders 17710928 i Äspered   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Anders 1740   Äspered Lövaskog mellangård sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Småland Blekinge              
Persson Anders Lundberg 18120229 i Lövaskog   Äspered Storeg sannolik, ansedel U-list/not Boger     handelsdräng pass 1846-58   Norge                    
Persson Asmund 1784 i Vatunga storeg   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Bengt 1747 i Äspered   Äspered Kobacka sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Persson Bengt 18270412 i Gullestorp österg   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/passläng bl3     h-betjänt pass 1846-50 listad 2 gånger/reser för modern Östergötland Gotland Norrland Småland Österg Sörmland Närke Stockholm Uppland    
Persson Bengt 17900320 i Äspered   Äspered olika platser sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   gfh 1818   inga uppgifter                    
Persson Jan 17900918 i Anders arvidsg   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                    
Persson Johan 1751   Äspered Storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Dal Värmland                
Persson Johan 17910929 i Äspered   Äspered Dalhester sannolik, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   pass 1850-64 passlängd bl3 Dal Värmland Småland Närke Sörmland Bergsl Uppland Norrland      
Persson Johan 1772 i okänd   Äspered Gullestorp österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Johan 1820 i okänd   Äspered okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Johannes 18210927 i Brämhult   Äspered Lilleg ej ansedel Mant/passläng bl3   gårdfari   pass 1855-62 handlare i Brämhult, se Brämhult Norge Bohus                  
Persson Johannes 18400213 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Johannes Lundberg 18200220 i Storeg   Äspered Storeg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Jonas 17881028 i Vatunga stora   Äspered Vatunga storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Karl 18021016 i Sjötorp   Äspered Gullestoro sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Karl Peter Lundberg 18230614 i Storeg   Äspered Storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1845-64 Kallar sig Lundberg Norge                    
Persson Lars 17950602 i Sjötorp   Äspered Gröneslätt/Gullestorp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 18230507 i Kanåsen   Äspered Kanåsen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 18130302 i Hallabrolid   Äspered Hallabrolid sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 17680115 i Lövaskog väst   Äspered Lövaskog västerg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 1753   Äspered Lövaskog Bosg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Persson Lars 1749   Äspered Lövaskog mellangård sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg Småland Blekinge          
Persson Lars 1752   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91 vingkvistsläkten Dal Värmland                  
Persson Lars 1759   Äspered Askanäs sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 11788-90-91   Dal Värmland                  
Persson Lars 18291218 i Dalhester   Äspered Dalhester sannolik, ansedel U-list/not Boger     h-betjänt pass 1848-50-58 passlängd bl3 Svealand Småland Österg Sörml Värmland Närke Bergsl Gästrl Stockholm Uppland  
Persson Lars 18290909 i Gullestorp   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 18150324 i Lövaskog mellang   Äspered Lövskog mellang sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Lars 17870903 i Gullestorp österg   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830-35   inga uppgifter                    
Persson Lars Johan 18420520 i Sundholmen   Äspered Askanäs sannolik, ansedel 00000000-   gårdfari   pass 1860 se Per Andersson inga uppgifter                    
Persson Magnus 18190320 i Hallabrolid   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-53 passlängd bl3 Östergötland Småland Gästrikland Hälsingland Jämtland Sörmland Uppland Norge      
Persson Nils 1756   Äspered Askanäs sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                  
Persson Olof 17830404 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Olof 1755   Äspered Lövaskog bosg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Dal Värmland                
Persson Olof Lundberg  18100528 i Lövaskog   Äspered Storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1841-54 listad 2 gånger Norge                    
Persson Per 1789 i okänd   Äspered Lövaskog mellangård ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Per 17570325   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Västmanland Bergsl Dal Värmland Östergötland Sörmland          
Persson Per 1721 i Lövaskog kronog   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90 eller sonen peters pass Stockholm Uppland Dal Värmland              
Persson Per 18000120 i Gullestorp   Äspered Gullestorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Per 1756   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland Bohus Norge              
Persson Per Lundberg 18171008 i Lövaskog   Äspered Storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1841-50   Svealand                    
Persson Peter 1760 i Äspered   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland                  
Persson S J okänd   Äspered Vassbacken ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Sven 1762 i Rångedala   Äspered Borghult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Sven 1738   Äspered Sjötorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal  Värmland Bohus Skaraborg              
Persson Sven 1758 i Äspered   Äspered Lövaskog västerg//Storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal  Värmland Bohus Skaraborg          
Persson Sven 1786 i Äspered   Äspered Storeg sannolik, ansedel kyrkbok   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Persson Sven 1762 i Rångedala   Äspered Rångedala sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Anders 17561122 i Äspered   Äspered Sundholmen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Anders 18190710 i Anders arvidsg   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Anders Skoglund 17960214 i Lövaskog   Äspered Lövaskog sannolik, ansedel U-list/mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Andreas 18070630 i Ving   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                    
Petersson Johan 18000323 i Ving   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830-35-55 passlängd bl3/änkans pass Småland Österg Sthlm Uppland Norrland            
Petersson Johan  18050305 i Kinnared N län   Äspered Dalhester sannolik, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Johannes 18170902 i Ving   Äspered Kobacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1860-62 passlängd bl3 åtsk orter                    
Petersson Karl Gustav 18240120 i okänd   Äspered okänd ej ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Petersson Nils 18160402 i Vatunga   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                    
Samuelsson Anders 18160825 i Svenarum F län   Äspered Lars Andersg sannolik, ansedel kyrkbok/Boger/mant   gårdfari   pass 1836-56-61 passlängd bl3 Svealand Gävleborg Sörml Västml Sthlm  Uppland          
Samuelsson Karl Vilhelm 18280911 i Forserum F län   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Norge                    
Samuelsson Klaes 1821 i (Svenarum)   Äspered Lilleg ej ansedel mant/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1848-55 passlängd bl3 Norge Dal                  
Svensson Alfred okänd   Äspered Lars Andersg ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Anders 1729 i okänd   Äspered Lövaskog bosg ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Bohus Skaraborg              
Svensson Anders 17900327 i Lövaskog kronog   Äspered Lövaskog kronog/Vatunga sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830   inga uppgifter                    
Svensson Esbjörn 1741 i Äspered   Äspered Vatunga österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Värmland Dal Bohus Skaraborg          
Svensson Håkan 17870323 i Gullestorp   Äspered Gullestorp österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Johannes 18400505 i Vatunga   Äspered Vatunga sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                    
Svensson Johannes 17760712 i Åsarp   Äspered Anders arvidsg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   gfh 1830   inga uppgifter                    
Svensson Jonas 1769 i Småland   Äspered Lilleg sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790    se spec reg                    
Svensson Karl Gustav 18320409 i Storeg   Äspered Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   1859-64 passlängd bl3 åtsk orter                    
Svensson Lars 1753   Äspered Lövaskog mellangård sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Dal Värmland              
Svensson Lars 18060123 i Äspered   Äspered Storeg/Stommen sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng gfh 1830   inga uppgifter                    
Svensson Olaus (Olof) okänd   Äspered Lövaskog mellangård ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Olof okänd   Äspered Vatunga österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Per 17740920 i Sjötorp   Äspered Sjötorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Per 1791 i okänd   Äspered Gullestorp österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                    
Svensson Per 1739   Äspered Vatunga sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Skaraborg Värmland Dal Bohus Västmanland          
Svensson Per 1751   Äspered Lövaskog mellangård sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland              
Svensson Per 1748 i okänd   Äspered Lövaskog kronog sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                    
Valander Bengt okänd   Äspered Vatunga storeg ej ansedel Mant     borgare uppgift saknas   inga uppgifter