Namn Född Död Socken Gård Släkt Ursprung handlare   drängar   Anteckningar Handelsdistrikt             Släkten  
Gingri                                        
Andersson Anders 18130115 i Abberås   Gingri Abberås belagd, ansedel Boger   gårdfari   pass 1845                    
Andersson Anders 18200428 i Bollås   Gingri Bollås belagd, GHF boråshandl     hdräng     inga uppgifter                
Andersson Anders Haglund 17950130 i Gunnarp   Gingri Gunnarp kronog/Gatekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1857-58 passlängd bl3 åtsk orter                
Andersson Anders Rulander 17980604 i Bollås   Gingri Runarp belagd, GHF U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Andreas     Gingri Bollås ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas ej funnen, saknas i hfl inga uppgifter                
Andersson Andreas 18050713 i Bosg   Gingri Bosg övre/Hukebacka belagd, GHF U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Daniel 18250913 i Bräckås   Gingri Bräckås belagd, GHF boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Erik 17800707 i Stakaberg   Gingri Hägnen (Äsp österg) antagen, ansedel Mant/U-list   gårdfari borg-dräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Gabriel 1803 Bosgård kvarn   Gingri Bredg lilla/Bosg övre belagd, GHF Mant/Boger   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Gustav 17631016 i Runarp   Gingri Runarp belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1788   Småland Öland              
Andersson Johan August 18290402 i Knektås   Gingri Äspered m fl belagd, GHF boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Lars 1750 18010302 Gingri Stommen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland              
Andersson Per     Gingri Äspered ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 iingen funnen, saknas i hfl Dal Värmland Bohus Skaraborg Bergsl        
Andersson Per 17940301 i Bosg övre   Gingri Stockabo belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Peter Lindkvist 1803060 i Bosg kvarn   Gingri Hovalida sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Sven 1761 i okänd   Gingri Kil stora sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Andersson Sven 17710425 i Runarp   Gingri Runarp belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Arvidsson Anders 18130115 i Abberås   Gingri Abberås belagd, GHF Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Arvidsson Andreas 18210210 i Abberås   Gingri Abberås sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                
Eriksson Gustav 17631029 i Bräckås   Gingri Bräckås belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm                
Eriksson Lorents 17740112 i Äspered   Gingri Gärdskulla/Bredg lilla belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Eriksson Per 17940521 i Hjortsered   Gingri Hjortsered belagd, GHF boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Gabrielsson Johan Alfred 18340706 i Bosg   Gingri Hovalida belagd, GHF Not Boger/Ulist     h-betjänt pass 1855-64 konkurs 1869 Dal Bohus Värmland Närke          
Granander August 18310803   Gingri Bosg nedre belagd, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1858-62   Bohus  Dal Värmland Närke          
Gustavsson Sven 1748 i okänd   Gingri Runarp belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1788   Småland                
Hansson Erik Selin 18050227 i Gingri   Gingri Bosg sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Hansson Peter 17790203 i Bredg lilla   Gingri Bredg lilla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Jansson Andreas 17620316 i Abberås   Gingri Amnahult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Jansson Jonas     Gingri Hjortsered lilla sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Värmland Bergsl              
Jansson Per     Gingri Stakaberg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal Värmland              
Johansson Anders 18290106 i Rångedala   Gingri Hjältag sannolik, ansedel Passlängd bl3   gårdfari   pass 1857-58   Dal Värmland Norge            
Johansson Gustav 18120523 i Kröckling   Gingri Kröckling ej belagd Mant   gårdfari   pass 1850 passlängd bl3 Värmland Norrl              
Johansson Per 18030226 i Rångedala   Gingri Gunnarp kronog sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1830 från Ekekulla, dräng i Gunnarp inga uppgifter                
Johansson Sven 18090819 i Kröckling   Gingri Äspered österg belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Jonasson Anders 1768 i okänd   Gingri Bosg nedre belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Jonasson Lars 17550322 i Bräckås 18220519 Gingri Äspered belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal  Värmland Bergsl Västmanland          
Karlsson Hans 17540209 i Knektås   Gingri Gunnarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal  Bohus              
Larsson Anders 17910301 i Stommen 18530503 Gingri Stommen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Larsson Johannes 17800121 i Äspered   Gingri Äspered västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Larsson Magnus 17961206 i Stommen   Gingri Gunnarp/Stockabo sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Larsson Per 17890304 i Runarp 18390605 Gingri Runarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Larsson Per Björklund 17930310 i Stommen   Gingri Stommen sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Lorentsson Anders 18051226 i Gärdskulla   Gingri Risbro/Äspered belagd, GHF U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Lorentsson Erik 18021105, möjl i Torpa   Gingri Bredg lilla/Bräckås belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Lorentsson Peter 18081017 i Gärdskulla   Gingri Borhult belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Magnusson Anders 18110501 i Gatekulla   Gingri Gatekulla sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Nilsson Anders 1744 i okänd   Gingri Tosseryd/Äspered sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                
Nilsson Andreas 17800119 i Hovalida   Gingri Hovalida belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Nilsson Gustav 17681126 i okänd   Gingri Gärdskulla antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Nilsson Sven 17841020 i Hovalida   Gingri Hovalida belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Olofsson Anders 17690406 i Kärra   Gingri Bräckås belagd, GHF Mant/Herngren Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                
Olofsson Arvid Engdal 17790409 i Hule soldt   Gingri Abberås belagd, GHF Mant/Boger   gårdfari   pass 1844   Dal Värmland              
Olofsson Hans 17621224 i Kil stora 18110416 Gingri Kil stora sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Värmland Norge            
Olofsson Olof 17620101 i Kärra 18190809 Gingri Kärra belagd, GHF Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bergsl Norge          
Olofsson Olof omkring 1730 i okänd   Gingri Kärra belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Norge            
Olofsson Per 17660421 i Äspered   Gingri Äspered antagen, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                
Persson Anders     Gingri Hjältag ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 ingen funnen, saknas i hfl Dal Värmland              
Persson Anders Fristedt 18020102 i Stakaberg   Gingri Stakaberg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Persson Erik okänt föd datum   Gingri Hjortsered frug sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Persson Lars 17521218 i Runarp övre   Gingri Runarp övre sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Öland Halland Uppland Östergötland        
Persson Per 17911028 i Gunnarp   Gingri Gunnarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Persson Per 17541117 i Runarp övre   Gingri Runarp övre sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Sörmland              
Persson Per 17480519 i Stakaberg   Gingri Stakaberg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg          
Persson Peter Stridbeck 18240926 i Äspered   Gingri Äspered sannolik, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Persson Sven 18150212 i Äspered   Gingri Äspered/Borhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850   Bohus  Värmland Gästrl Dalarna          
Persson Sven 17860919 i Rångedala   Gingri Amnahult möjlig, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Petersson Anders 17890108 i Rångedala   Gingri Bräckås belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Samuelsson Sven  Karl 18221218 i Gingri   Gingri Bollås belagd, GHF Boger   gårdfari   pass 1854-57 passlängd bl3 Värmland Dalarna Norrland         sonson till Daniel Persson 17520201 i Bräckås  
Svensd Inga Maria 17950915 i Gingri   Gingri Bollås belagd, GHF Mant   gårdfari   pass 1854-56 sonen Sven Karl reser, ovan Dal Bohus Värmland Närke Dalarna Norrl      
Svensson Anders 17531019 i Hovalida   Gingri Hovalida belagd, GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Anders 18030819 i Runarp   Gingri Bollås belagd, GHF Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1844   Värmland Norge              
Svensson Gustav 17840501 i Runarp   Gingri Runarp belagd, GHF boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Gustav 18100409 i Runarp   Gingri Runarp belagd, GHF U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Olaus 1804 i Gingri   Gingri Hule sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Peter 18220513 i Rångedala Fi backg   Gingri Hjältag/Borhult sannolik, ansedel Passlängd bl3   gårdfari   pass 1858-63 trol flytt t Norge åtsk orter                
Svensson Sven 17420924 i Bräckås   Gingri Bollås belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Halland Blekinge            
Svensson Sven 1751 18220621 Gingri Borhult lilla sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790-91   Bohus  Skaraborg              
Torstensson Sven 17830529 i Hule   Gingri Hule sannolik, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   pass 1830 i Gärdskulla enl Boger inga uppgifter                
Svensson Johannes 17761026 i Risbro   Gingri Kröckling belagd, GHF Mant/U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Per 17680107 i Risbro   Gingri Hukebacka/Bräckås belagd, GHF Dombok   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                
Svensson Gabriel 17651102 i Risbro 17940114 Gingri Hukebacka belagd, GHF Herngren   gårdfari   pass 1788.90-91   Dal  Värmland Småland Östergötland  Bohus