Namn Född Död Socken Gård Släkt Ursprung handlare   drängar   Anteckningar Handelsdistrikt             Släkten        
Rångedala                                              
Abrahamsson Andreas 17490102 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda/Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Uppland Västmanland                    
Abrahamsson Bengt 17460602 i Gretlanda   Rångedala Finnekumla smedsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm                      
Abrahamsson Sven 1757   Rångedala Finnekumla smedsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm                      
Ambjörnsson Anders 17870122 i Klockareg   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Ambjörnsson Erik 17841210 i Klockerg   Rångedala Klockareg/Gravryd antagen, ansedel Mant/Kyrkan AI:5   gårdfari   uppgift saknas död i Örebro 1830 inga uppgifter             bror med Anders Ambjörnsson, 18870122        
Ambjörnsson Per 17991212 i Klockareg   Rångedala Klockareg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersd Maria Stina 18111127 i Härna   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850-53 passlängd bl3 Småland Sörmland Västmanland Stockholm Uppland Norrland            
Andersson Anders 18110126 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 1782 i okänd 1808 Rångedala Bredared smedsg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 18020319 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 18110120 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 17911111 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 18160116 i Gunnarstorp   Rångedala Berget sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 18210112 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 17840622 i Gingri   Rångedala Falskog lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 17761012 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari borgardräng uppgift saknas borgardr i U-hamn 1805 inga uppgifter                      
Andersson Anders 1761 i okänd   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Anders 18170919 i Äspered   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1846-62 även Kyrkan AI:7/passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Västml Närke Stockholm Uppland Gästrl Norrl      
Andersson Anders 18271010 i Åsarp   Rångedala Finnk backg sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1845-46-48 även Kyrkan AI:10 Stockholm  Uppland Värmland                  
Andersson Anders 1727   Rångedala Tolsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                    
Andersson Anders 17481115 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Bohus  Skaraborg Värmland                  
Andersson Anders Aspelin 1816 i Ving   Rångedala Gretlanda skatteg/Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-59 även i Finnek Nolg/passläng bl3 Dalarna  Dal Värmland Närke Gästrl Norge Norrland          
Andersson Anders Strömvall 17940710 i Gravryd   Rångedala Gravryd österg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Andreas 18280711 i Finnek backg   Rångedala Gret skatt/Grav väst sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt pass 1858-59 passlängd bl3 åtsk orter                      
Andersson Andreas 17970125 i Ving   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-50 passlängd bl3 Skaraborg Värmland Dalarna Norge Sthlm  Uppland            
Andersson Bengt 18020211 i Ving, Lida   Rångedala Finnek håkansg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Andersson Bengt 1792 i okänd   Rångedala Ormåsa lilla ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Bengt 1756   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Bergsl                      
Andersson Bengt 1765 i okänd   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1800 inga uppgifter                      
Andersson Bengt Nordkvist 18040920 i Finnek nolg   Rångedala Finnek håkansg antagen, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   uppgift saknas kan vara förväxl med Bengt 1802 inga uppgifter                      
Andersson Gabriel 1809 i Fristad   Rångedala Falskog gästg sannolik, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Gustav 18230923 i Ormåsa   Rångedala Ormåsa sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Gustav 18200110 i Finnek håkansg   Rångedala Finnek Håkansg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Gustav 18240731 i Finnek Nolg   Rångedala Finnek Nolg sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1845-49   Götaland                      
Andersson Hans 18010928 i Bengtsg   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Hans 1754   Rångedala Långaryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm                      
Andersson Håkan 18281207 i Ormåsa   Rångedala Ormåsa   sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1847-48   Bohus  Värmland Dalarna Uppland Norge              
Andersson Håkan 1759 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm                      
Andersson Håkan     Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Stockholm Uppland                    
Andersson Håkan 17951011 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson J 18301022 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Jan 17691224 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda/Tolsg/Ekekulla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv i Ormåsa lilla Stockholm                      
Andersson Jan Ekelund 18271221 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt pass 1851-56 passlängd bl3 Dal Bohus Värmland Norge                
Andersson Jan Ekelund 18271221 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1856   Dalarna  Gästrikland                    
Andersson Jan Landal 18120926 i Falskog   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johan 18010222 i Hällstad   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   uppgift saknas äv AI:10 inga uppgifter                      
Andersson Johan 18190612 i Falskog nederg   Rångedala Falskog nederg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                      
Andersson Johan 18191208 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas född i Falskog ned/Gretlanda sk inga uppgifter                      
Andersson Johan  18410516 i Rångedala   Rångedala Horsamossen sannolik, ansedel Kyrkan AI:10/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johan Ekelund 1818 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johan Peter 18311205 i Ormåsa   Rångedala R smedsg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1857-58   åtsk orter                      
Andersson Johannes 18120113 i Gravryd   Rångedala Finnek smedsg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1857-61   åtsk orter                      
Andersson Johannes 18220404 i Finnek håkansg   Rångedala Finnek håkansg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johannes 18220514 i Åsarp   Rångedala Finnek Nolg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johannes 18100513 i Ving   Rångedala Ormåsa antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johannes 17970925 i Mada 1851 Rångedala Bredared kronog sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   1830-51 död i Stockholm/passlängd bl3 Småland Sörmland Närke Sthlm Uppland Göstrikl Norge          
Andersson Johannes 18120818 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Johannes Hagelin 18201022 i Bredared skatteg   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Not Boger/U-list borg dräng gårdfari h-betjänt pass 1840-45 konkurs 1845 Stockholm Uppland                    
Andersson Johannes Holmlund 18130527 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel U-list/Not Boger     handelsdräng pass 1838-40   Norrland                      
Andersson Jon 1756   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Uppland Västmanland Bohus                
Andersson Jonas 1816 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Klaes 18--0926 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Lars 18171007 i Toarp   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1849-56 passlängd bl3 Småland Österg Sörmland Närke Gästrl Stockholm Uppland          
Andersson Lars 18100205 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Lars 18180101 i Falskog   Rångedala Mada lilla sannolik, ansedel U-list/Boger     handelsdräng pass 1845   Dal Bohus Värmland Östergötland  Norge              
Andersson Lars 17900227 i Finnekumla   Rångedala F Nolg/Markebäck sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Lars 17461001 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Värmland Dal                    
Andersson Lars 17740618 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm Uppland Västmanland                  
Andersson Lars 17471120 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1830 Stockholm                      
Andersson Lars 17900227 i Finnekumla   Rångedala Finnk Nolg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Lars 17881125 i Gravryd   Rångedala Gravryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Magnus 18100821 i Tärby   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1835   inga uppgifter                      
Andersson Magnus 1799 i Ving   Rångedala Gravryd österg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Andersson Nils 18340219 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                      
Andersson Nils 18040511 i Falskog   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Nils 18020121 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Nils 1763 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg                
Andersson Nils Lundgren 18190107 i Bredared   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1843-45 konkurs 1845 Uppland Sörmland Östergötland                  
Andersson Per 17331030 i Ormåsa stora   Rångedala Ormåsa/Klockareg sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788-91   se Spec reg                      
Andersson Per 17680716 i Tolsg   Rångedala Tolsg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Per 18100410 i Gravryd   Rångedala Lyckeg m fl sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Per 18190121 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1841-45-55 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Uppland Stockholm Närke  Norge Norrland        
Andersson Per 17311115 i Falskog nedre   Rångedala Ormåsa lilleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 änkans pass Uppland                      
Andersson Per 1745   Rångedala Bengtsg (rättarg) sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                      
Andersson Per 17500902 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren/spec reg   gårdfari   pass 1788-91   Uppland Västmanland                    
Andersson Per 1747 i Rångedala   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1800 Stockholm                      
Andersson Per Gustav 18280118 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Peter 18250926 i Ving   Rångedala Bredared Smedsg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1847-50 passlängd bl3 Småland  Östergötl Sörmland Sthlm Norrland              
Andersson Peter 1802 i Torpa   Rångedala Gravryd/Gunnarstorp sannolik, ansedel mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Andersson Peter 17550317 i Ving   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren/spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Småland Blekinge Norge              
Andersson Peter 1763 i Gravryd   Rångedala Gravryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Peter 1747   Rångedala Finnekumla nolg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1768   Stockholm                      
Andersson Samuel 18290603 i Lyckeg   Rångedala Smedsg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Samuel 18251201 i Ormåsa   Rångedala Smedsg sannolik, ansedel Kyrkan/mant   gårdfari   pass 1851-64 passlängd bl3 Småland Östergötland Värmland Närke Stockholm Uppland Gästrikl          
Andersson Samuel 18340517 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Samuel 18320706 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Samuel Ekelund 18391203 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1859-64   Värmland Uppland Dalarna Jämtland                
Andersson Sven 18320512 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                      
Andersson Sven 18151001 i Lyckeg   Rångedala Lyckeg/ F backg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Sven 18250307 i Bredared skatteg   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Andersson Sven 18210113 i Håkansg   Rångedala Fin Håkansg/Smedsg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-59 äv AI:7  passlängd  bl3 Värmland Dalarna Uppland Gästrikland Närke Västml Österg Sörml Stockholm Uppland Norrland  
Andersson Sven 18051008 i Gunnarstorp   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1846    Småland Östergötland Sörmland Uppland Värmland Norrland            
Andersson Sven 1768 i okänd   Rångedala Gravryd/Bytorp sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Andersson Sven 1749   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Bohus                    
Andersson Sven 17380202 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm Värmland Dalarna                  
Andersson Sven 17470106 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland                      
Andersson Sven Aspelin 18110216 i Ving   Rångedala Finnek Håkansg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-64 äv AI:9  passlängd bl3 Gästrikland Värmland Dalarna Närke Sörml Uppland Gotland Närke        
Andersson Sven Hagelin 18250307 i Bredared skatteg   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   Stockholm  Uppland                    
Andersson Sven Lundgren 18211002 i Bredared   Rångedala Bredared sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1844-45 konkurs 1845 Småland Östergötlamd Sörmland Stockholm Uppland              
Andersson Sven Lundgren 18211002 i Bredared   Rångedala Bredared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Asmundsson Andreas 1824 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1846-48 saknas i hfl Norrland Västmanland Gästrikland                  
Asmundsson Johannes 1820 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1845-48 saknas i hfl Norrland Närke Sörmland Västmanland Stockholm Uppland            
Assarsson Bengt 1736   Rångedala Bredared   sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Dal Värmland                  
Bengtsson Anders 17890105 i Finnekumla   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson Anders 1758 i Rångedala   Rångedala Algutstorp/Bytorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Dal Norge                  
Bengtsson Anders 1755 i Rångedala   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 kanske annan Anders B Dal Värmland Bohus Norge                
Bengtsson Anders 17250917 i Stavared österg   Rångedala Stavared österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge                    
Bengtsson Anders Gustav 18391128 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson August 18340519 i Lyckeg   Rångedala Tolsg sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson Bengt     Rångedala Stavared ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 kan ej beläggas Småland                      
Bengtsson Håkan 17780714 i Tolsg   Rångedala Bredared/Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson Jon 17401027 i Gretlanda nedre   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm                      
Bengtsson Nils 1786 i okänd   Rångedala Gretlanda nederg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson Olof 17670614 i Bengtsg   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                      
Bengtsson Per 1762 i Rångedala   Rångedala Holmen/Österg sannolik, ansedel Mant/Herngren/U-list   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Norge                
Bengtsson Per Fröjd 17941017 i Toarp Stommen   Rångedala Bredared Smedsg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1851-52   Närke Östergötl Sörmland Gästrikland Sthlm Uppland            
Bengtsson Samuel 18370928 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda nederg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Bengtsson Sven 17960921 i Ving   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Benjaminsson Erik Holmlund 18010428 i Holmen   Rångedala Holmen/Rättareg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1830   inga uppgifter                      
Benjaminsson Johannes Berglund 18081208 i Holmen   Rångedala Bengtsg sannolik, ansedel Not Boger  passlängd bl3   gårdfari   pass 1840-43-51-53 äv AI:7, äv i Ving för Timell Uppland Västmanland Gästrikland Småland Österg Närke  Värmland Stockholm Uppland Norrland    
Benjaminsson Per Berglund 18021016 i Holmen   Rångedala Drängeg/Mada/Arvidsg sannolik, ansedel U-list/mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Benjaminsson Sven Berglund 18040403 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Berg Anders 1794 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Blomberg Karl Johan 18190914 i Ving   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-47 passlängd bl3 Skaraborg Värmland Dalarna Dal Närke Norge            
Blomberg Sven 1823 i Ving   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Kyrkan AI:10/passläng bl3   gårdfari   pass 1843-51 i Anna K Larsd 2:a gifte se resor i Ving   Dal  Värmland Småland Dalarna Närke          
Danielsson Jon 17900320 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Englund Anders 1815 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1846   Norrland                      
Eriksson Ambjörn 1750   Rångedala Klockareg sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91 se äv spec reg Bohus  Bergsl                    
Eriksson Andreas 1769 i okänd   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Eriksson Andreas 17760914 i Klockareg 18040316 Rångedala Klockareg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Eriksson Håkan 1797 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                      
Eriksson Johan Peter okänd   Rångedala Smedsg ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1853-55 passlängd bl3 Sörml Värmland Närke Västmanland Bergsl Uppland Gästrikl Norrland        
Eriksson Johannes 17630108 i Fristad   Rångedala Långaryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Eriksson Sven 17841231 i Gravryd 18270714 Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari borgare uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gabrielsson Gustav 18260608 i Gingri   Rångedala Långaryd antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gabrielsson Johannes 18360121 i Malmbäck   Rångedala Smedsg ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1859-63 flyttar till Toarp passlängd bl3 åtsk orter                      
Gunnarsson Gunnar 17440407 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Dal Norge                  
Gunnarsson Håkan 1730   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Skaraborg                    
Gunnarsson Karl Bylander 17881007 i Bytorp   Rångedala Bytorp antagen, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gunnarsson Lars   17370109 i Tolsg   Rångedala (Gunnarsg) möjlig ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                      
Gunnarsson Lars (Karl) 1784   Rångedala Bytorp ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gunnarsson Olof 1778 i Bredared   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gunnarsson Olof 17410906 i Drängeg   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91 bor i Drängeg? Stockholm  Bohus                    
Gunnarsson Per 17510826 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Bergsl                    
Gustavsson Johan August 18440114 i Finnek backg   Rångedala Finnek backg sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   angiv handl 1892   inga uppgifter                      
Gustavsson Johannes 17510325 i Ving   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal  Bohus Skaraborg Småland                
Gustavsson Klaes 18160104 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Gustavsson Lars 1762   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm Uppland Värmland Västmanland                
Hansson Anders 1774 i Drängeg   Rångedala Drängeg/Ekekulla sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari   uppgift saknas hustruns pass 1800 inga uppgifter                      
Hansson Anders Fredrik 1817 i St Åby   Rångedala Klockareg/Algutstorp sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1859-62   åtsk orter                      
Hansson Anders Hagelin 17830912 i Tvärred   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Hans 18221018 i Bengtsg   Rångedala Rättareg/Frändeg/Gravryd sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-1863 även Kyrkan AI:9 passlängd bl3 Dal Värmland Uppland Norge Norrland Närke Småland Österg Sörml Stockholm Uppland  
Hansson Hans 17670928 i Drängeg   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg                
Hansson Håkan 17960327 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Håkan 1759 i Rångedala   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Herngren borgardräng gårdfari   pass 1790-91 borgdr i U-hamn 1805 Dal  Värmland se äv spec reg                  
Hansson Jan 17791004 i Bengtsg   Rångedala Lyckeg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas alt Johannes Hansson f 1775 okänd inga uppgifter                      
Hansson Johannes 17980223 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Johannes 18160505 i Holmen   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Lars 17670928 i Drängeg   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas fel ålder - i klockareg 1790 se Spec reg                      
Hansson Lars 18110522 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel mant/Boger   gårdfari   pass 1855-62 även AI:9-10  passlängd bl3 Norrland Småland Östergötland Sörmland Närke Västml Dalarna Gästrikl Stockholm Uppland    
Hansson Per 17791011 i Drängeg   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Per okänd   Rångedala Tolsg ej ansedel U-list     handelsdrång pass 1860-64 passlängd bl3 åtsk orter                      
Hansson Peter 18250115 i Bengtsg   Rångedala Tolsg sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Peter 18250115 i Bengtsg   Rångedala Tolsg sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Hansson Sven 17651123 i Varnum   Rångedala Ormåsa stora sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas i Falskog 1790 se Spec reg                      
Hansson Sven Hagelin 17810512 i Tvärred   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant/Not boger borgare gårdfari   pass 1830 i U-hamn 1806-21 inga uppgifter                      
Hedlund August 18310414 i Brämhult   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1860-61 passlängd bl3 åtsk orter                      
Hedlund Olof 1779 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansd Johanna 18140910 i Smedsg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant/kyrkan AI:9   gårdfari   pass 1860-64 g m Anders Aspelin passlängd bl3 åtsk orter                      
Håkansson Anders 18200610 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansson Anders 17600817 i Toarp   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1790 äv i Bygd se Spec reg                      
Håkansson Anders 17910312 i Drängeg 1833 Rångedala Drängeg/Lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansson Anders 17941203 i Ormåsa lilla   Rångedala Ormåsa lilla sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1843-46 passlängd bl3 Stockholm Svealand   Gästrikland Dal Bohus Värmland Småland Sörmland Närke Västml Uppland Gästrl
Håkansson Hans 17921230 i Drängeg   Rångedala Rättareg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1835-1845   Svealand Gästrikland  Norge                  
Håkansson Håkan 17770101 i Falskog   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                      
Håkansson Johannes 18000913 i Falskog   Rångedala Falskog nederg sannolik, ansedel Mant/Not Boger/boråshandl   gårdfari handelsdräng pass 1830-1858 äv AI:8  passlängd bl3 Svealand Norrland Småland  Östergötland Sörmland Närke Stockholm Uppland Gästrl Norge    
Håkansson Lars 18170409 i Gretlanda   Rångedala Intagan sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansson Lars 17700301 i Vevelhult   Rångedala Finnek backg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansson Lars 18101208 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Not Boger/Boråshandl     h-betjänt pass 1838-47 flytt till U-hamn 1846 Bohus  Värmland Norge                  
Håkansson Lars 17550920 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm Västmanland                    
Håkansson Lars 17350806 i Falskog   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                    
Håkansson Olof 17841113 i Falskog   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari handelsdräng pass 1830-35 äv mant 1825 Norge                      
Håkansson Per 17990516 i Ormåsa lilla   Rångedala Smedsg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Håkansson Per 17460413 i Skogsslätt   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Västmanland Dal  Värmland Skaraborg              
Håkansson Sven 17690607 i Gretlanda   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Håkansson Sven 18090419 i Drängeg   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Ingelsson Lars 1752   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Västmanland Bohus                  
Isaksson Erik 17970408 i Finnek nolg   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Isaksson Håkan 1804 i okänd   Rångedala   ingen uppgift Not Boger     h-betjänt pass 1838-41 saknas i hfl Götaland                      
Isaksson Per 17850918 i Finnek Nolg   Rångedala Finnek nolg sannolik, ansedel MantNot Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Isaksson Sven Norberg 17890110 i Finnekumla   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jakobsson Andreas 18210610 i Vevelhult   Rångedala Finnek tomten sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1854-59   Uppland Dalarna Östergötland Sörmland Småland Bohus Värmland          
Jakobsson Karl 18311027 i Vevelhult   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1852-53-56   Småland Östergötlamd Sörmland Värmland Dalarna Gästrikland            
Jakobsson Lars 1831 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jakobsson Per 17440426 i Gunnarstorp   Rångedala Drängeg antagen, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                      
Jakobsson Samuel 18341231 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Anders 18030719 i Ormåsa   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Anders 17810504 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda nederg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Anders 17820504 i Rångedala   Rångedala Falskog/Mada lilla/Gunnarst sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Anders 1762 i Bredared Smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 Se äv Spec reg Dal Värmland                    
Jansson Anders     Rångedala Stavared ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 Se äv Spec reg Stockholm Bohus Skaraborg                  
Jansson Gunnar 17700808 i Bredared   Rångedala Bredared sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                      
Jansson Jan 17670214 i Bredared smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal  Värmland Skaraborg                  
Jansson Jan Henrik  18440413 i Gretlanda skatteg   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas jansson efter fadern inga uppgifter                      
Jansson Johan 17750610 i Gravryd   Rångedala Gravryd österg/västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                      
Jansson Johannes 18380403 i Gravryd   Rångedala Gravryd/Bred kronog sannolik, ansedel Kyrkan   gårdfari   pass 1860-62 passlängd bl3 åtsk orter                      
Jansson Johannes 18130420 i Bredared smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Johannes 18080112 i Tolsg   Rångedala Finnek nolg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1854-59 passlängd bl3 Bohus  Värmland Närke Västmanl Dalarna Gästrikland Österg Stockholm  Uppland      
Jansson Jon okänd   Rångedala Falskog ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Bohus  Norge                    
Jansson Jonas 1762 i Gretlnanda   Rångedala flera gårdar antagen, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791 äv jonsson se Spec reg                      
Jansson Karl 18390212 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1863-64   Småland Värmland Östergötland                  
Jansson Lars 18160510 i Gretlanda   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Lars 1734   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Bohus                    
Jansson Lars     Rångedala Algutstorp antagen, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 se ansedel Lars Jonsson, nedan Dal Värmland Bohus Norge                
Jansson Nils     Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790 änkans pass 1800 Sörmland                      
Jansson Olof 1749   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791 i klockareg se spec reg Bohus  Värmland                    
Jansson Olof Vesterlund 18021012 i Äspered   Rångedala Finnek smedsg sannolik, ansedel U-list/boråshand     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson Olof Vesterlund 18020112 i Äspered   Rångedala Finnek smedsg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari   uppgift saknas utfl till U-hamn, fler Vesterlund ??? inga uppgifter                      
Jansson Per 17700904 i Gretlanda   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1790 dräng i Drängeg se Spec reg                      
Jansson Sven 18241102 i Månsarp   Rångedala Stavared sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1858    åtsk orter                      
Jansson Sven 1750   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Östergötlamd                    
Jansson Sven 17940902 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jansson T E okänd   Rångedala Klockareg ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson  Johannes 18280602 i Falskog överg   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari hbetj pass 1851-59 passlängd bl3 Dal Bohus Värmland Norge                
Johansson Abraham 18240425 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Alexander 18340330 i Rångedala   Rångedala Stavared antagen, ansedel Kyrkbok AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Alfred Björklund 18380117 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Anders 18260517 i Fristad   Rångedala Bengtsg antagen, ansedel Kyrkbok AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Anders 17960412 i Stavared   Rångedala Vevelhult/Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Anders Johan Berglund 18470509 i Bengtsg   Rångedala Bengtsg sannolik, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Andreas 17930818 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult/Gravryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson August 18390110 i Finnek håkansg   Rångedala Finnek håkansg sannolik, ansedel Boråshandl     okänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson August 18370916 i Gunnarstorp   Rångedala Mada lilleg antagen, ansedel Kyrkbok AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Håkan 18090215 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Håkan 17530205 i Sörg   Rångedala Falskog lilla/Frändeg/ sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Dal Värmland Bohus Norge              
Johansson Håkan 17530205 i Finnek sörg   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790  jonsson enl Herngren Dal Värmland                      
Johansson Johan Oskar 1821 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger     h-betjänt pass 1855   Småland Östergötlamd Gotland                  
Johansson Jonas 17970616 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult/Skogslätt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Jonas 17980610 i Ving   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant/Boger/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas änk omg Sven Blomberg Bohus  Värmland Närke                  
Johansson Karl 18061917 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1848-57 passlängd bl3 Småland Östergötlamd Sörmland Västmanl Närke Stockholm Norrland          
Johansson Karl 18290913 i Rångedala   Rångedala Falskog lilleg sannolik, ansedel Kyrkan AI:8   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Lars 1762 i Rångedala   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal  Värmland Bohus                  
Johansson Lars Jakob 18200921 i Torpa   Rångedala Rättareg ej ansedel-belagd Mant   gårdfari   pass 1858-60 passlängd bl3 åtsk orter                      
Johansson Lars Lundal 17990606 i okänd   Rångedala Finnek nolg m fl sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Nils 18360909 i Falskog överg   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Nils 17970302 i Mada   Rångedala Finnek smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Nils Samuel 18150809 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Per 18250327 i Falskog överg   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1855 passlängd bl3 Norge                      
Johansson Per 18150311 i Tärby   Rångedala Finnek backg antagen, ansedel Kyrkbok AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Per 18140212 i Frändeg   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-54 fel ålder?  Passlängd bl3 Stockholm Svealand Gästrikland Småland Östergötland Bohus Dal Värml Västml Närke Dalarna Uppland
Johansson Per Gustav 18450218 i Gunnarstorp   Rångedala Falskog överg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Samuel 18400830 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Johansson Sven 17360801 i Gravryd   Rångedala Ormåsa storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 svärfar till Sven Hansson Stockholm Uppland Västmanland Sörmland                
Jonasd Brita Katrina 18120705 i Ving   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1855-58 passlängd bl3 Dal Värmland Norge                  
Jonsson (Jönsson) Sven okänd   Rångedala Algutstorp ej ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-9 saknas i Algutst, stryk Uppland Närke Småland Skåne                
Jonsson Anders 17930620 i Gretlanda 18190625 Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jonsson Anders 1764 i Rångedala   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Dal Värmland Bohus Uppland Småland Skaraborg          
Jonsson Håkan 17481218 i Falskog   Rångedala Falskog lilla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm Uppland                    
Jonsson Håkan 1748 i Rångedala   Rångedala Ekekulla/Österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Dal Värmland Bohus Skaraborg Uppland Sörmland            
Jonsson Jon 1752   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Uppland                
Jonsson Jon 1766 i Rångedala   Rångedala Mada lilla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Västmanland Bohus Skaraborg                
Jonsson Karl 1761 i Rångedala   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Uppland Skaraborg Sörmland            
Jonsson Lars 1754   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Närke Dal Värmland Bohus            
Jonsson Lars     Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Värmland                    
Jonsson Lars Backlund 1757 i Ekekulla   Rångedala Finnekumla backg sannolik, ansedel Mant/Herngren/boråshandl   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Dal Värmland Bohus Skaraborg Uppland Västmanland            
Jonsson Per 1769 i okänd   Rångedala Bytorp/Mada lilla sannolik, ansedel Mant     gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jonsson Per 1755 i Ekeslunda   Rångedala Falskog lilla/överg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Skaraborg Bohus                
Jonsson Per 1762 i Falskog   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Dal Värmland Bohus Skaraborg Uppland Västmanland            
Jonsson Sven 17671130 i Mada lilla   Rångedala Ormåsa möjlig, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                      
Jonsson Sven 17770117 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda Nederg/Gravryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Jönsson Anders 17520119 i Falskog   Rångedala Mada lilleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90 änkans pass 1800 Stockholm Uppland Västmanland                  
Jönsson Anders 1782 i okänd   Rångedala Gunnarstorp ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Karlberg Jan Petersson 18210425 i Hova   Rångedala Klockareg ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1856-58   Värmland Sörmland Gästrikland Uppland                
Karlsson Anders 18050907 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Karlsson Gustav Bylander 18170122 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1835   Norge                      
Karlsson Johannes 18020804 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830-    inga uppgifter                      
Karlsson Johannes Bylander 18190920 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Boråshandl handelsb     uppgift saknas   inga uppgifter                      
Karlsson Nils 1730 i okänd   Rångedala Falskog/F backg sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                      
Karlsson Per 1757   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Småland Skaraborg              
Karlsson Sven 18080718 i Ekekulla   Rångedala Klockareg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Karlsten Frans Ludvig 18180520 i Frinnaryd   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-53 äv AI:10  passlängd bl3 Svealand Gästrikland  Österg Sörmland Närke Västmanland Dalarna Bergsl Gästrl Uppland Norge  
Karlsten Johan Fredrik 18410515 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Boger     h-betjänt pass 1863-64   åtsk orter                      
Kask  profoss okänd   Rångedala Tolsg ej ansedel Spec reg   gårdfari   uppgift saknas   se Spec reg                      
Klaesson Gustav okänd   Rångedala Falskog ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Norge                      
Knutsson Johannes 17540706 i Hällstad   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                      
Landin Anders 18411213 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1864   åtsk orter                      
Larsson  Andreas Bylander 17930416 i Gravryd   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Anders 17841227 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Anders 17741121 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Anders 18150105 i Finnek Nolg   Rångedala Finnekumla sannolik, ansedel Boger     h-betjänt pass 1845-46   Dal Värmland Västmanland Dalarna Östergötland Gästrikland            
Larsson Anders 18141101 i Mada lilla   Rångedala Mada lilla sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1838-49   Dal Bohus Värmland Norge                
Larsson Anders 17891217 i Algutstorp   Rångedala Algutstoro österg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Anders Ekelund 18080124 i Falskog   Rångedala Stavared sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Andreas 17850226 i Vevelhult   Rångedala Finnek håkansg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Andreas 18130616 i Ving   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1843-46 passlängd bl3 Värmland Dalarna Dal Norge                
Larsson Andreas 17590125 F håkansg   Rångedala Finnekumla Håkansg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 möjl äv i Tolsg se spec reg Småland Blekinge Öland                  
Larsson Bengt 18190912 I Falskog gästg   Rångedala Bredared kronog antagen, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Uppland Stockholm                    
Larsson Bengt 1763 i Arvidsg   Rångedala Arvidsg/smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Bengt 1766 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Bohus  Skaraborg Närke Sörmland Östergötland              
Larsson Hans 17750315 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                      
Larsson Håkan i Stavared österg   Rångedala Stavared österg sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                      
Larsson Håkan 17901016 i Gunnarstorp   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   i   inga uppgifter                      
Larsson Håkan 17860104 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp/Österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Håkan     Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Småland Blekinge                    
Larsson Johan     Rångedala Falskog lilla ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 existerar, svår att belägga,se bou Stockholm Uppland Sörmland se äv spec reg                
Larsson Johannes 18170307 i okänd   Rångedala Ormåsa sannolik, ansedel Boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Johannes Backlund 17980812 i Finnek backg   Rångedala Finnek backg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Karl 18091019 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Lars 17800805 i Rångedala   Rångedala Falskog gästg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Lars 17340526 i Holmen   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Dal Värmland Västmanland Skaraborg            
Larsson Lars okänd   Rångedala Gunnarstorp ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Stockholm Uppland Gästrikland                  
Larsson Lars Kindström 17340706 i Rångedala   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Västmanland Småland Halland Bohus Skaraborg            
Larsson Nils 1804 i okänd   Rångedala Långaryd ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Nils 18080208 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Nils 1779 i Finnek smedsg   Rångedala Finnek smedsg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Nils 17780102 i Arvidsg   Rångedala Falskog m fl sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830 änkans pass, äv AI:6 inga uppgifter                      
Larsson Nils 18080417 i Mada lilla   Rångedala Mada lilla sannolik, ansedel Mant/Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1830-42   Bohus  Värmland Norge                  
Larsson Nils 18360605 i Åppelbo   Rångedala Bredared smedsg ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1862-63   åtsk orter                      
Larsson Olof 1803 i Bredared kronog   Rångedala Bredared antagen, ansedel Kyrkan AI:10/Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Per 17960823 i Skogsslätt   Rångedala Holmen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Per 18090510 i Falskog   Rångedala Falskog sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Per 1782 i Rångedala   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Per 18270209 i Toarp   Rångedala Falskog nederg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1861-63 passlängd bl3 åtsk orter                      
Larsson Per 1732   Rångedala Holmen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Östergötland Sörmland                    
Larsson Per 1774 i Arvidsg   Rångedala Österg sannolik, ansedel Kyrkan AI:6   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Peter 17521104 i Finnekumla   Rångedala Finnekumla håkansg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Småland Öland                
Larsson Peter 1821 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Samuel 18321011 i Tärby   Rångedala Gravryd antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Sven 18190719 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Larsson Sven 17780111 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1830 inga uppgifter                      
Larsson Sven 17710529 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Västmanland                  
Larsson Sven 1775 i okänd   Rångedala Finnek smedsg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas rymmer till Stockholm inga uppgifter                      
Larsson Sven 1796 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Lindberg Johan Fredrik 1840 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas saknas i hfl åtsk orter                      
Lingberg Anders 1816 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1840-42 saknas i hfl Götaland Svealand Värmland Stockholm                
Linnarsson Anders     Rångedala Rättareg/Bengtsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1810 inga uppgifter                      
Ljungberg Anders 18190305 i Toarp   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1857-64 passlängd bl3 åtsk orter                      
Lövander Anders 18031203 i okänd   Rångedala okänd inga uppgifter U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Magnusson Andreas Broström 18281003 i Härna   Rångedala Frändeg/Lyckeg sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/boråshandl   gårdfari h-betjänt pass 1862-64 fel födelsetid  passlängd bl3 åtsk orter                      
Malkomsson Johan 1815 i okänd   Rångedala okänd inga uppgifter U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Månsson Johannes 17670315 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Uppland Västmanland                  
Nilsson Anders 17820110 i Rångedala by   Rångedala Gretlanda skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Anders 1801 i Rångedala   Rångedala Finnek håkansg m fl sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Anders 18310427 i Vevelhult   Rångedala Källemad antagen, ansedel Kyrkan AI:10/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Anders 17971001 i Od   Rångedala Österg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1835   Norge                      
Nilsson Anders 18250703 i Prästg   Rångedala Prästg/Mada lilla sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1852-58 passlängd bl3 Norrland Småland Östergötland Sörmland Stockholm Uppland            
Nilsson Anders 17330729 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Bohus  Halland Skaraborg                  
Nilsson Anders 17511200 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda skatteg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Bengt 18170830 i Falskog gästgivg   Rångedala Falskog gästg sannolik, ansedel Boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Jan 17841108 i Drängeg   Rångedala Gretlanda skatteg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas alt brodern f 17851007 inga uppgifter                      
Nilsson Johan 1818 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Johan 17291210 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Västmanland Dal Värmland Bergsl Bohus          
Nilsson Johannes 18150404 I Falskog gästg   Rångedala Falskog gästg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-64 äv AI:9  passlängd bl3 Bohus  Norge Dal Värmland Småland Norrland Gästrl          
Nilsson Jon 1718   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Uppland Västmanland                    
Nilsson Lars 1763 i Gravryd   Rångedala Gravryd/Algutst/Bytorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Uppland Västmanland Skaraborg              
Nilsson Lars 17471109 i Gretlanda 18190911 Rångedala Smedsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Uppland Västmanland                    
Nilsson Lars/Karl 17720911 i Ving   Rångedala Mada lilla sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Nilsson Olof 17780327 i Håkansg   Rångedala Håkansg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830-  äv mant 1825 inga uppgifter                      
Nilsson Per 17970118 i Smedsg   Rångedala Ormåsa sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1833-43 U-hamn 1833, konkurs 1843   Norge                    
Nilsson Per 1725   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                      
Nilsson Peter 18070720 i Smedsg   Rångedala Finnek backg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Peter 17450317 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Bohus  Halland Skaraborg Dal Värmland              
Nilsson Peter 18250223 i Gravryd   Rångedala Gravryd/Bredared kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/Mant   gårdfari   pass 1850-64 passlängd bl3 Småland Österg Sörmland Stockholm Uppland Norrland Gästrl          
Nilsson Sven 17930726 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Sven 17630400 i Rångedala   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Nilsson Sven 18240117 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Kyrkan AI:7   gårdfari   uppgift saknas gift i Norge inga uppgifter                      
Nilsson Sven 1739   Rångedala Gretlanda sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Bohus Skaraborg       svärfar till Johannes Johansson, 18170811 i Skräddareg Varnum, handlare        
Nilsson Sven 18330617 i Äspered   Rångedala Finnek smedsg antagen, ansedel Kyrkan AI:9   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                      
Olausson Anders 18281208 i Äspered   Rångedala Bredared skatteg antagen, ansedel Kyrkan AI:10/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olausson Andreas 18230515 i Stavared   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1845   Värmland Norge                    
Olausson Gustav 18350621 i okänd   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Kyrkan   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Anders 18280915 i Varnum   Rångedala Rättareg/Mossebo sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1857-61 passlängd bl3 åtsk orter                      
Olofsson Anders 18160426 i Finnek håkansg   Rångedala Finnek håkansg   sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Anders 1807 i okänd   Rångedala   inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1845 saknas i hfl Småland Bohus Värmland Dal Bergslagen Norrland Norge          
Olofsson Anders 18230116 i Algutstorp   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Anders 17790105 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant borgardräng gårdfari   uppgift saknas borgdr i Uhamn 1805 inga uppgifter                      
Olofsson Anders Valander 17910203 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Assar Toren 17750213 i Skogsslätt   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Boråshandl handelsborg     uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Bengt 17960207 i Bengtsg   Rångedala Rättareg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Hans 17400914 i Klämmestorp   Rångedala Bengtsg (Rättereg) sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 änkans pass Dal Värmland                    
Olofsson Håkan 1737   Rångedala Falskog stora sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm Uppland Skaraborg                  
Olofsson Johannes 18190105 i Håkansg   Rångedala Håkansg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1849-64 äv AI:9  passlängd bl3 Dalarna  Gästrikland  Bohus Värmland Småland Västml Gästrl Närke Stockholm Uppland    
Olofsson Lars 18320309 i Toarp   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1855-61 passlängd bl3 Norrland Mellansverige Småland Östergötland  Sörmland Gotland Närke Sthlm Uppland Gästrl    
Olofsson Lars 17980114 i Bengtsg   Rångedala Rättareg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Lars 18300210 i Varnum   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856 äv AI:10 Svealand Norrland                    
Olofsson Lars 1763 i Rångedala   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel Mant/Herngren borgardräng gårdfari   pass 1790-91 borgdr i Borås 1805 Dal Värmland Småland Blekinge Bohus Skaraborg Norge          
Olofsson Per 1821 i Toarp   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1849-62 även Kyrkan AI:7 passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Östergötland  Sörmland Gotland Närke Sthlm Uppland Gästrl    
Olofsson Per 1744 i okänd   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Sörmland                  
Olofsson Sven 1774 i Vatunga Äspered   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Olofsson Sven 17440108 i Bredared   Rångedala Bredared kronog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Uppland Västmanland                  
Oskarsson Sven okänd   Rångedala okänd ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 18161018 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 18330319 i Ormåsa   Rångedala Ormåsa sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 18120318 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 1770 i okänd   Rångedala Gretlanda skatteg ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1830-35   inga uppgifter                      
Persson Anders 17900203 i Ving   Rångedala Gretlanda skatteg antagen, ansedel U-list/mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 1783 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 17850312 i Grovare   Rångedala Gravryd väst/Lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 18270201 i Torpa   Rångedala Gravryd antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Anders 1757 i Äspered   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bergsl Bohus Närke              
Persson Andreas 17940506 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Andreas 18141217 i Gravryd västerg   Rångedala Källemad sannolik, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Bengt Österlund 17901123 i Holmen   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Gunnar 1730 i okänd 1812 Rångedala Bredared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Dal Värmland Bergsl Småland Uppland Hälsingland Uppland          
Persson Gustav 18301210 i Gravryd   Rångedala Gravryd österg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Hans 1787 i Varnum   Rångedala Gunnarstorp antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Hans 1764   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Håkan 17751005 i Gravryd   Rångedala Gravryd antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Håkan 17920401 i Falskog   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari handelsdräng pass 1830 äv U-list inga uppgifter                      
Persson Håkan 1763 i Ormåsa lilla   Rångedala Ormåsa lilleg sannolik, ansedel mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Västmanland Bergsl                
Persson Johan 17800922 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Mant borgardräng gårdfari   uppgift saknas borgdr i U-hamn 1805 inga uppgifter                      
Persson Johan 17960605 i Falskog   Rångedala Falskog överg sannolik, ansedel Mant/Boger/Ulist   gårdfari handelsdräng pass 1843-51 äv AI:6-8,  fr U-hamn 1826 Dal  Värmland Norge Dalarna Norge Bohus            
Persson Johannes 18250206 i Toarp Häljared   Rångedala Bredared Smedsg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1853   Närke Östergötl Sörmland Gästrikland Sthlm Uppland            
Persson Johannes 18330212 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel Boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Johannes 18250206 i Toarp   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Johannes 17751206 i Frändeg   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   1830-35 äv mant 1825 inga uppgifter                      
Persson Johannes 18370920 i Gravryd   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1857-61   åtsk orter                      
Persson Johannes okänd   Rångedala Vevelhult ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Johannes Landin 18370317 i Gravryd   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1862-64 även Kyrkan AI:10 åtsk orter                      
Persson Johannes Landin 18370317 i Gravryd   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel U-list/Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   åtsk orter                      
Persson Karl 17910806 i Lyckeg   Rångedala Vägeslätt sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Lars okänd   Rångedala Falskog överg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Lars 17890112 i Österg   Rångedala Österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Lars 1772 i Grolanda   Rångedala Falskog nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1852-53 passlängd bl3 Bohus Norge                    
Persson Lars     Rångedala Österg ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 fel gård, inget belägg i Österg Dal Värmland Bohus Skaraborg                
Persson Lars 1810 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Lars 17740319 i Ormåsa stora   Rångedala Österg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Lars 1756 i okänd   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bergsl Bohus Skaraborg Småland Blekinge          
Persson Lars 18141201 Holmen   Rångedala Vevelhult antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1852-54 passlängd bl3 Dal Bohus Småland Östergötland  Närke Uppland Gästrl          
Persson Lars 17450203 i Algutstorp   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Dal Skaraborg Närke                
Persson Lars 17470318 Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1790   se Spec reg                      
Persson Lars 17660617 i Rångedala   Rångedala Holmen/Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Skaraborg Småland Östergötland                 
Persson Lars 17350827 i Arvidsg   Rångedala Smedsg/Vevelhult ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 både i Smedsg och Vevelhult Dal Värmland Småland Skaraborg                
Persson Lars 17350827 i Arvidsg   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 både i Smedsg och Vevelhult Uppland Västmanland                    
Persson Lars Österlund 18250324 i Österg   Rångedala Tålyckan sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Nils 1796 i Prästg torp   Rångedala Falskog nederg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Nils 1776 i Hällstad   Rångedala Rättareg/Tolsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Nils 17690406 i Äspered 1817 Rångedala Finnek smedsg antagen, ansedel Mant/Kyrkan AI:2   gårdfari borgardräng uppgift saknas  död i Dalsland på handelsresa inga uppgifter                      
Persson Nils     Rångedala Gretlanda ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 kan ej beläggas Stockholm                      
Persson Nils 1716   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Dal  Värmland                  
Persson Nils 1758   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Bergsl Västmanland                
Persson Nils     Rångedala Stavared ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 kan ej beläggas Småland Blekinge Bohus Skaraborg                
Persson Olof 17980915 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Olof 1762 i Äspered   Rångedala Lyckeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus Skaraborg                  
Persson Olof Peter 1843 i Ormåsa   Rångedala Ormåsa sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per 18110616 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp möjlig, ansedel Boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per 1762 i Bengtsg   Rångedala Rättareg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg Bergsl Norge            
Persson Per 17840828 i Gravryd   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per 1745 i Gingri   Rångedala Finnekumla backg belagd GHF Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Västmanland Hälsingland Östergötland Sörmland          
Persson Per 18190922 i Gravryd   Rångedala Gravryd antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per 1762 i Rångedala   Rångedala Bengtsg (Rättereg) sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal  Värmland                    
Persson Per 17790117 i Ormåsa stora   Rångedala Klockareg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                      
Persson Per 17910510 i Finnek Backg   Rångedala Finnek backg belagd GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per 18040429 i Ving   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant/Boger/U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Per Skoglund 17860520 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt antagen, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari handelsdräng uppgift saknas fr U-hamn 1826, äv U-list inga uppgifter                      
Persson Peter 1779 i Äspered   Rångedala Bredared skatteg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Peter 17871111 Frändeg   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari handelsdräng pass 1835-43-50 äv U-list  passlängd bl3 Uppland Dalarna Gästrikland Svealand Bohus Värml Smål Österg Närke Västml Uppland  
Persson Samuel 18250926 i Skogsslätt   Rångedala Skogslätt antagen, ansedel Boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Sven 18050201 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Sven 17690315 i Ving   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Sven 17960504 i Frändeg   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Sven 17860819 i Drängeg   Rångedala Smedsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Persson Sven 17810904 i Finnek backg   Rångedala Finnek backg belagd GHF Mant borgardräng gårdfari   uppgift saknas Borgdräng i U-hamn 1805 inga uppgifter                      
Petersson  Anders Ekelund 17950905 i Gretlanda   Rångedala Mada   sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 17950326 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 18370523 i Bredared smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 17990922 i Gravryd   Rångedala Gravryd/Bytorp sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1857-61 passlängd bl3 åtsk orter                      
Petersson Anders 17890108 i Finnekumla   Rångedala Finnek håkansg antagen, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 18240926 i okänd   Rångedala Gretlanda skatteg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 18290210 i Torpa   Rångedala Gunnarstorp antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Anders 18031227 i Sandhult   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/mant   gårdfari   pass 1852-58 passlängd bl3 Bohus Värmland Småland Östergötland  Sörmland Bergsl Västml Uppland Gästrl      
Petersson Gustav 18030212 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Gustav 18051208 i Mada   Rångedala Finnek smedsg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass1840-47 konkurs 1847 Dal  Värmland Norge                  
Petersson Johannes 18340530 i Bredared smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel U-list/Boger     h-betjänt pass 1854-64 passlängd bl3 Stockholm Uppland Norrland Närke Sörmland Gästrl            
Petersson Johannes 18100524 i Mada stora   Rångedala Mada stora sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Johannes 18200314 i Torpa   Rångedala Gunnarstorp antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Johannes 17990406 i Algutstorp   Rångedala Algutstorp/Bytorp antagen, ansedel Kyrkan AI:32/mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Johannes 1817 i Ving   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1845-47   Värmland Norge                    
Petersson Jöns 1797 i okänd   Rångedala Algutstorp västerg ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Petersson Magnus 17810303 i Varnum   Rångedala Tolsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Nils 17960620 i Rångedala   Rångedala Gravryd västerg antagen, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Petersson Per 18170101 i Frändeg   Rångedala Gravryd/Ormåsa lilla sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1849-61 äv Kyrkan AI:7-9  passlängd bl3 Gästrikland Hälsingland Bohus Småland Närke Västml Österg Österg Sthlm Uppland    
Petersson Peter 18030724 i Algutstorp   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Boger     h-betjänt pass 1838-40   Bohus  Värmland                    
Petersson Samuel 18270213 i Frändeg   Rångedala Grankärr sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1851-58 passlängd bl3 Norrland Småland Östergötland Värmland Bergsl Närke Sthlm Uppland        
Petersson Sven Johan 18461105 i Drängeg   Rångedala Österg antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter             son till Peter Svensson, 1824 i Brunn        
Svensson Anders 18411221 i Klockareg   Rångedala Klockareg sannolik, ansedel boråshandl     ej not uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Anders 17791016 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant/Not Boger       gårdfari   pass 1835   Norge                      
Svensson Anders 18170310 i Gravryd västerg   Rångedala Gravryd västerg sannolik, ansedel Not Boger         h-betjänt pass 1842-47   Dal Värmland Bohus Västmanland Uppland Norge            
Svensson Anders 1766 i Rångedala   Rångedala Gravryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790 äv mant 1825 Bohus  Skaraborg                    
Svensson Anders 1752 i Bredared Smedsg   Rångedala Bredared smedsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Dal Bohus Östergötland  Värmland Skaraborg            
Svensson Anders Ekelund 18030227 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari handelsdräng pass 1830 äv AI:6,  fr U-hamn 1830 inga uppgifter                      
Svensson Anders Ekelund 18030227 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Svensson Anders Vingkvist 18041222 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Andreas 18021209 i Ormåsa stora   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel U-list/mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Bengt 1754 i okänd   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Erik 1754   Rångedala Gravryd österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Uppland Västmanland                  
Svensson Erik     Rångedala Stavared ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 kan ej beläggas Småland Blekinge Halland Östergötland                 
Svensson Gustav 18100429 i Gingri   Rångedala Klockareg/Ekekulla belagd GHF Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Håkan 18020527 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Håkan 1770 (1774) i okänd   Rångedala Bredared kronog ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Håkan 1763 i okänd   Rångedala Bredared skatteg ej ansedel mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Isak 1755 i Hällstad   Rångedala Finnekumla nolg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal  Värmland Bohus                  
Svensson Jan 18050125 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Jan 18050515 i Ormåsa stora   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant/Not Boger       gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                      
Svensson Johan 17670414 i Algutstorp   Rångedala Algutstorp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1805 Stockholm Uppland Västmanland                  
Svensson Johannes 18230127 i Ving   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Kyrkan AI:8/mant   gårdfari   pass 1849-56 passlängd bl3 Småland Österg Sörml Värmland Närke Sthlm Uppland Gästrl        
Svensson Johannes 17991214 i Ormåsa stora   Rångedala Ormåsa stora sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Johannes 18420113 i Tämta   Rångedala Skogslätt antagen, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Johannes Bylander 18050710 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Lars 17910716 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Lars 17740324 i Falskog   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Lars 18250912 i Gunnarstorp   Rångedala Gunnarstorp sannolik, ansedel Mant/Not Boger/U-list/passlängd bl3     h-betjänt pass 1846-48 äv AI:10, flytt t U-hamn 1846 Dal Bohus Värmland Svealand Småland Östergötland Sörmland Sthlm Uppland Gästrl Dalarna  
Svensson Lars 1768 i okänd   Rångedala Bredared kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Lars 1765 i Bredared skatteg   Rångedala Bredared skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Västmanland Bohus Skaraborg              
Svensson Lars 17671220 i Falskog   Rångedala Falskog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 fel, ändra t yngre bror Stockholm Uppland Dal  Värmland Bohus Småland Halland          
Svensson Nils 17850612 i Gretlanda   Rångedala Gretlanda nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Nils 1763   Rångedala Falskog lilla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Sörmland Östergötland                  
Svensson Olaus 1770 i okänd   Rångedala Stavared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Olof 1758   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788 äv Spec reg Stockholm  Uppland                    
Svensson Olof 17760721 i Bredared kronog   Rångedala Bredared kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Per 17821005 i Klämmestorp   Rångedala Klämmestorp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Per 17680601 i Vevelhult   Rångedala Vevelhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Per 1752   Rångedala Drängeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal  Bohus                    
Svensson Per 1750   Rångedala Finnekumla smedsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Småland Öland                    
Svensson Peter 18220513 i Finnek backg   Rångedala Finnek backg sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Peter 18110816 i Ormåsa stora   Rångedala Finnek nolg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Peter 18240101 i Brunn   Rångedala Frändeg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1855-64 även Kyrkan AI:9  passlängd bl3 Norrland Dal Bohus Värmland Småland Östergötland Närke Gästrl Uppland far till Sven Johan Petersson    
Svensson Peter 18210302 i okänd   Rångedala okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Samuel 18180322 i Bytorp   Rångedala Bytorp sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Sven 18080124 i Stavared   Rångedala Stavared sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Sven 17961101 i Ormåsa stora   Rångedala Ornåsa/Klämmestorp antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Sven 1758   Rångedala Bengtsg (Rättereg) sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bergsl Bohus Skaraborg Norge            
Svensson Sven Ekelund 18010330 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                      
Svensson Sven Ekelund 18010330 i Ekekulla   Rångedala Ekekulla sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter