Namn Född Död Socken Gård Släkt Ursprung handlare   drängar   Anteckningar Handelsdistrikt             Släkten                          
Södra Ving                                                                
Abrahamsson Magnus 18210426 i Stockahult   Ving Stockahult sannolik, ansedel Boger/U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Anders okänd tid och ort   Ving Stensered inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1815 ostämplat pass i Jönköping                                          
Andersson Anders okänd tid och ort   Ving Aspanäs inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1815 ostämplat pass i Jönköping inga uppgifter                                        
Andersson Anders okänd tid och ort   Ving Hule inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1823 passrazzia 1823 Värmland                                        
Andersson Anders 18260830 i Romsås huleg   Ving   sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter                                        
Andersson Anders 18110105 i Romsås Siggeg   Ving   sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1841-42 trol skriven i U-hamn Uppland                                        
Andersson Anders 17830823 i Björnsg Härna   Ving Ekeberg/Ekeslunda lilleg belagd, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   pass 1823-30-35 passrazzia 1823 Bohus             Michelsläkt, son till Anders Michelsson, 17440314 i Björnsg Härna, handlare och nämdeman                          
Andersson Anders 17710712 i Fänneslunda   Ving Bredareslätt/Stockahult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Anders Johan 18051016 i Dalum   Ving Romsås jonag sannolik, ansedel Kyrkan AI:6-180   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Anders Timell 17760515 i Rångedala   Ving Horsared sannolik, ansedel Mant borgare gårdfari   uppgift saknas borgare i Borås 1810 inga uppgifter                                        
Andersson Andreas 18080911 i Horsared   Ving Horsared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Andreas dy sonen 17970125 i Intagan   Ving Bäckag belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt pass 1830-35 listad två gånger inga uppgifter             son till Andreas Andersson, 17591113 i Intagan, handlare                          
Andersson Andreas dä fadern 17591113 i Intagan 1837 Ving Intagan/Hule övre belagd, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Skaraborg Värmland         far till Andreas Andersson, 17970125 i Intagan, handlare                          
Andersson Andreas Frilander 18180602 i Friheten   Ving Friheten sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Bengt     Ving Romsås arvidsg ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90 kan ej återfinnas Bohus Dal Bohus                                    
Andersson Bengt Ekelund 17971005 i Torp   Ving Torp sannolik, ansedel boråshandl h-borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Bernt 17540204 i Torp   Ving Romsås arvidsg/gamleg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Skaraborg                                  
Andersson Erik 1729   Ving Romsås Siggeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Skaraborg                                        
Andersson Erik 1743   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal Skaraborg                                      
Andersson Gustav 18320731 eller 18260623   Ving Romsås hansag/jonag inga uppgifter passläng bl3   gårdfari   uppgift saknas alternativa personer inga uppgifter                                        
Andersson Gustav 18260623 i Tolkbro kvarn   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1856-60 passlängd bl3 Värmland Norge                                      
Andersson Gustav 18311110 i Horsared mellang   Ving Horsared mellang sannolik, ansedel kyrkanAI:7sid 1   gårdfari   pass 1864 flyttar till Stockh  passlängd bl3 åtsk orter                                        
Andersson Gustav Brisman 18211201 i Hule nedre   Ving Hule Nedre sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Hans Ekelund 17840126 i Brunn   Ving Räfsered/Intagan sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johan 18241106 i okänd   Ving okänd inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1848 flyttar till Norge 1864 Norge Närke Värmland Uppland Stockholm                                
Andersson Johan 18140718 i okänd   Ving okänd inga uppgifter U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johan 17911210  i Romsås   Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1848-56 passlängd bl3 Svealand  Norrland Värmland Dalarna                                  
Andersson Johan Gustav 18430123 i Boslund   Ving Långholms torp sannolik, ansedel boråshand     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johan Peter 18361021 i Pigg kvarn   Ving   möjlig, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1856-61 flyttar till Värmland Dal Bohus Värmland Småland Bergsl Gästrl                              
Andersson Johan Peter 18330307 i Ving   Ving Mastunga ej ansedel Mant/Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1856-61 okänd familj och osäker föd tid. Svealand Norrland Dal  Bohus Värmland Småland Bergsl Gästrl                          
Andersson Johannes 1811 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18170108 i Aspanäs   Ving Aspanäs sannolik, ansedel boråshand     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18130109 i Äspered   Ving Romsås gamleg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1853-58 passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Österg Sörml Stockholm Uppland                            
Andersson Johannes 18120218 i Hästskoslätten   Ving Lida/Björnared/Stockahult sannolik, ansedel U-list/mant/Boger   gårdfari h-betjänt 1841-58 passlängd bl3 Dal Värmland Bergslag Närke Norrland                                
Andersson Johannes 18230804 i Räfsered östra   Ving Räfsered östra sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18260804 i Töve mellang   Ving Ekeslunda lilleg sannolik, ansedel U-list/Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18230817 i Alebo lilla   Ving Alebo lilla antagen, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 17900502 i Lida   Ving Långholms torp antagen, ansedel Not Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 17770111 i Björnared   Ving Björnared antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18190803 i Slätthult   Ving Romsås (Jonag) Mårtenshemmet antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas alternativt Johannes A 18190719 inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18190719 i Horsared   Ving Romsås jonag antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas alternativt Johannes A 18190803 inga uppgifter                                        
Andersson Johannes 18290314 i Romsås österg   Ving Romsås Siggeg antagen, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1856-64   Dal  Bohus Värmland Sthlm Uppland Gästrl                              
Andersson Johannes 18280411 i Brämhult   Ving Sjögården antagen, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1863   åtsk orter                                        
Andersson Johannes Rosenberg 17911210 i Romsås Arvidsg soldt   Ving Romsås skatteg antagen, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1848-49   Värmland Dalarna                                      
Andersson Jonas 17970922 i Töve bosg   Ving Töve bosg  sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Jonas 17800205 i Romsås arvidsg   Ving Lida sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Jonas 1757 i Varnum   Ving Lida sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Skaraborg Bohus                                  
Andersson Jonas 1826 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Karl 17890121 i Närabo östra   Ving Närabo östra möjlig, ansedel boråshand     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                                        
Andersson Lars 18111011 i Intagan   Ving Trogared sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1835   inga uppgifter                                        
Andersson Lars 17831213 i Getared   Ving Horsared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Lars Bolander 18111216 i okänd   Ving Tångagärde ej ansedel Boger/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Lars Ekelund 18151125 i Torp   Ving Torp sannolik, ansedel boråshand     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Lars Melin 18010808 i Varnum   Ving Töve bosg/larsag sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Magnus 17991017 i Sjöslätt västra   Ving Sjöslätt västra sannolik, ansedel boråshand     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Magnus 18100821 i Segerstorp Tärby   Ving Horsared/Romsås österg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-55-58 passlängd bl3 Värmland Uppland Hälsingland Bohus Småland Närke Dalarna Norge     fader Anders Johansson i Segerstorp, bördig från Grundryd                    
Andersson Magnus Ekelund 18070202 i Torp   Ving Torp sannolik, ansedel boråshand     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Olof 1771 i Ving   Ving Torp/Getared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus                                      
Andersson Per 18150708 i Friheten   Ving Romsås huleg sannolik, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1844-46   Värmland Närke Dalarna                                    
Andersson Per 17561101 i Äspered   Ving Högryd Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Per     Ving Romsås Siggeg ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Värmland Bohus Skaraborg                                    
Andersson Per 1730 1,8E+07 Ving Långholmen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland           farfars far till Anders Andersson Tisell, 18250919 i Härna, norgehandlare                          
Andersson Per 17430613 i Töve överg   Ving Romsås flera gårdar sannolik, ansedel Mant/Herngren/spec reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Andersson Per 17521001 i Tomta nederg   Ving Tomta nedre sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Värmland                                      
Andersson Peter okänd tid och ort   Ving Åkerhult ej ansedel spec reg   gårdfari   pass 1791 trol barnlös se spec reg                                        
Andersson Peter 18150314 i Slätthult   Ving Romsås västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Peter 17760315 i Timmele   Ving Aspanäs sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Peter 17530901 i Romsås träg   Ving Romsås Träg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Skaraborg                                        
Andersson Peter Gustav Melin 18191208 i Töve överg   Ving Töve överg sannolik, ansedel boråshand   gårdfari h-betjänt pass 1858-59 passlängd bl3 åtsk orter                                        
Andersson Påvel 1734 i Brunn   Ving Töve mellang sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Uppland Västmanland                                      
Andersson Samuel 18380307 i Stockahult   Ving Stockahult sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Samuel 18380912 i Romsås Svensg   Ving Romsås Jonag belagd, ansedel Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1864   Dal  Värmland Närke         sonson son till Nils Larsson 1739 i Räfsered, på mödernet av Michelsläkt                          
Andersson Sven 18060616 i Hule överg   Ving Hule överg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Sven 18120209 I Forserum   Ving Öndared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1859-62 passlängd bl3 åtsk orter                                        
Andersson Sven 18080211 i Romsås hule   Ving Romsås hule sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Andersson Sven 17451027 i Tångagärde   Ving Tångagärde sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland Skaraborg                                    
Andersson Sven 18051020 i Getared   Ving Getared sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1830-   Svealand Östergötland Stockholm  Gästrikland                                  
Andersson Sven Magnus 18230412 i Seglora   Ving Ving stamp sannolik, ansedel boråshandl     ???? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                                        
Andersson) Nils Ekelund 18050205 i Torp   Ving   sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             fader Anders Bengtsson 17590805 i Brunn                          
Arvidsson Andreas 17520425 i Ledsg   Ving Ledsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Bohus                                      
Arvidsson Johannes 18260210 i Bredg   Ving Närabo antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas fel ålder inga uppgifter                                        
Arvidsson Per 17501213 i Sjögården   Ving Töve Månsag sannolik, ansedel Herngren/spec reg   gårdfari   pass 1790-91 äv töve mellang se spec reg Bohus                                      
Asmundsson Johannes 1820 i okänd   Ving Hule överg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1850-64 passlängd bl3 Uppland Norrland Småland Österg Närke Västml Stockholm Uppland   ingift i Ekelundsläkten,  sonson till Per Andersson i Vatunga storeg                      
Bengtsson Anders 17590815 i Brunn   Ving Torp sannolik, ansedel Mant borgare gårdfari   uppgift saknas borgardräng i U-hamn inga uppgifter                                        
Bengtsson Anders 18080818 i Trogared   Ving Torp belagd, ansedel Not Boger/U-list handelsborg gårdfari handelsdräng pass 1848 äv Mant Bohus Värmland Östergötland Dalarna Norrland Norge   fader Bengt Persson inflytt från Äspered, bröder är handlare                          
Bengtsson Hans 1742 i Murum   Ving Töve Månsag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland                                      
Bengtsson Håkan 18110409 i Trogared   Ving   belagd, ansedel Not Boger/U-list handelsborg   handelsdräng pass 1838-40   Värmland Dalarna Bergsl Gästrikland Jämtland     fader Bengt Persson inflytt från Äspered, bröder är handlare                          
Bengtsson Håkan 17320815 i Håkabo   Ving Tomta nedre sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                                      
Bengtsson Jan 17301220 i Ving   Ving Getared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Skaraborg                                    
Bengtsson Johannes 1760 i Rångedala   Ving Ekeslunda storeg/lilleg sannolik, ansedel Mant/spec reg   gårdfari   pass 1790 även i Älganäs se spec reg                                        
Bengtsson Johannes 18131230 i Trogared   Ving Norge belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas utvandrad Norge, troligen utvandrad             fader Bengt Persson inflytt från Äspered, bröder är handlare                          
Bengtsson Nils okänd tid och ort   Ving Romsås arvidsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal Värmland                                      
Bengtsson Per Johan 18351228 i Trogared   Ving Romsås gamleg belagd, ansedel Boger/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             fader Bengt Persson inflytt från Äspered, bröder är handlare. Per Johan ingift i Östbergsläkten i Hällstad                          
Bengtsson Sven 1749 i Ving 1,8E+07 Ving Romsås huleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland Småland Skaraborg                                    
Bengtsson Sven 17960929 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Benjaminsson Lars 1811 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Berntsson Bernt 17910519 i Romsås gamleg   Ving Romsås hule m fl sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Björklund Magnus 17900624 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Björnsson Jonas 1724 i okänd   Ving Romsås gamleg antagen, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Björnvall Anders 18090603  i Tångagärde   Ving Tångagärde sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Björnvall Johan Anders okänd   Ving Tångagärde ej ansedel U-list borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Björnvall Johan Peter 18180112 i Tångagärde   Ving Hästhagen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Björnvall Lars 18031204 i Tångagärde   Ving   belagd, ansedel U-list/boråshandl     handelsborg uppgift saknas                 fader Per Björnvall, Lars flyttar till Ulricehamn                          
Björnvall Per 17730401 i Björnared 1,8E+07 Ving Tångagärde belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari handelsborg uppgift saknas borgare i U-hamn 1810 inga uppgifter             fader Anders Johansson i Björnared, Per var handelsborgare i Ulricehamn 1806-13                          
Blomberg Karl 18191209 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Blomberg Per Gustav 18260413 i Sjöbacka   Ving Romsås Österg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1856-61 okänd bost ort  passlängd bl3 Svealand Norrland Värmland Småland Närke Bergsl   sonson till skogvaktaren Johan Blomberg i Öndared                          
Blomberg Svante (Sven) Adolf 18230211 i Grankärr   Ving Romsås Österg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1849-60 passlängd bl3 Svealand Norrland Dalarna Bohus Värml Småland Närke Sthlm Uppland   sonson till skogvaktaren Johan Blomberg i Öndared. Svante med familj bodde först i Rångedala                    
Brisman (Larsson) Andreas 1787 i Börstig   Ving Hule Nedre belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   Norge             gift med Ellika Gunnarsd, dotter till Gunnar Svensson fr Hällstad                          
Brisman (Larsson) Sven 18030527 i Trogared   Ving Romsås österg belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   Norge              gift med Kerstin Gunnarsd, dotter till Gunnar Svensson fr Hällstad, och son till Lars Svensson, 17600329, handlare i Trogared                          
Brissman Per 1786 i okänd   Ving   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas saknas i hfl Norge                                        
Brissman Per Gustav 1809 i okänd   Ving   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas saknas i hfl, konkurs 1829 Norge                                        
Dalin Jonas Persson  17711227 i Ving   Ving Grankärr sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Ekberg Anders 18020621 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Ekström C J  okänd tid och ort   Ving   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas konkurs 1865 Småland                                        
Eliasson Andreas 18231213 Romsås gamleg   Ving   belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn Norge             inga kända handlare bland förfäderna                          
Eliasson Gustav 18390805 i Sjöbredared   Ving Sjöhagen sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             inga kända handlare bland förfäderna, flyttar till Borås 1861                          
Eliasson Johannes 18140623 i Mastunga   Ving Romsås gamleg belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1842-48 listad två gånger Bohus Värmland Närke         inga kända handlare bland förfäderna                          
Eliasson Johannes 17980920 i Haga   Ving Haga sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1854-59 passlängd bl3 Värmland Närke Småland Norrl                                  
Eliasson Karl 1814 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Eliasson Sven 18260404 i Romsås gamleg   Ving   belagd, ansedel Boger/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             inga kända handlare bland förfäderna                          
Eriksson Anders 18300517 i Högryd storeg   Ving Högryd Storeg sannolik, ansedel mant/Boger   gårdfari   pass 1854-59 passlängd bl3 Norrland Dal Bohus Värmland Bergsl Närke   fadern bördig från Äspered                          
Eriksson Anders 17760223 i Romsås jonag   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Granander (okänd) 18241217 hbetj Ving Dumbäcken möjlig ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas möjlig okänd son till Johan Gr. inga uppgifter                                        
Gunnarsson Anders 17961015 i Hule nedre   Ving Hule nedre/Bäckag belagd, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   pass 1823-30-40 passrazzia 1823 Värmland             son till Gunnar Svensson från Hällstad                          
Gunnarsson Johan 1791 i okänd   Ving Bredareslätt  ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                                        
Gunnarsson Johannes Granander 17910928 i Tvärred   Ving Dumbäcken belagd, ansedel Boger/mant   gårdfari   pass 1836-45   inga uppgifter                                        
Gunnarsson Lars 17860923 i Hule nedre 1846 Ving Bäckag belagd, ansedel Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1822-30 passrazzia 1823 Värmland Norge           son till Gunnar Svensson från Hällstad,  och gift med Johanna Andersd, dotter till Andreas Andersson, 17591113, handlare                          
Gunnarsson Olof Falk 18150222 i Hule nedre   Ving   belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter             son till Gunnar Svensson från Hällstad                          
Gunnarsson Per (Gustav) 18090413 i Hule nedre 1852 Ving Bäckag belagd, ansedel Boger/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas konkurs inga uppgifter             son till Gunnar Svensson från Hällstad                          
Gustavsson Jonas okänd   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel Herngren/spec reg   gårdfari   pass 1790-91 se äv spec reg Bohus                                        
Gustavsson Sven 17671223 i Öndared   Ving Öndared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 Erik enl Herngren Dal Bohus                                      
Haglund Johannes 1793 i okänd   Ving Mastunga hage ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas Johannes Stål ? inga uppgifter                                        
Hansson Anders 1727   Ving Romsås Träg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Värmland                                        
Hansson Andreas 18040407 i Töve Larsag hdräng Ving Töve Larsag sannolik, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas se vingren nedan inga uppgifter                                        
Hansson Andreas Vingren 18040407 i Töve Larsag   Ving   belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1838  listad två gånger- äv andreas hansson Svealand                                        
Hansson Gunnar okänd   Ving Romsås österg ej ansedel U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Hansson Hans     Ving Intagan ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas i Töve bosg v88, dräng gift 1787 inga uppgifter                                        
Hansson Johannes 17700211 i Romsås jonag   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Hansson Johannes Ekelund 18260919 i Intagan   Ving Intagan sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Hansson Jonas 17301208 i Romsås Träg   Ving Brygarehemmet sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal Värmland                                      
Hansson Karl 18090415 i Töve larsag   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Hansson Per 1802 i Rångedala   Ving Töve Larsag belagd, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter                                        
Hansson Per 1748   Ving Tångagärde sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Skaraborg             far till Peter Persson, 17861016 i Tångagärde och farfar till Per Johansson 18220925 i Tångagärde "Pelle i Tångagärde"                          
Hansson Per 17450624 i Tångagärde   Ving Trogared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91 möjl även i Getared v91 Skaraborg Bohus se äv specreg                                    
Hansson Sven 18161110 i Töve Larsag   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel U-list/boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Anders 17950411 i Gunnag   Ving Trogared sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter             morfar till Anders är Olof Larsson, 17410721 i Tångabol, handlare                          
Håkansson Anders     Ving Romsås Arvidsg ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland Västmanland                                      
Håkansson Håkan Vingkvist 18070426 i Räfsered västra   Ving Räfsered västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Johannes Vingkvist 18020529 i Räfseryd västra   Ving Räfsered västerg sannolik, ansedel boråshandl handelsborg     uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Jonas 17340205 i Brunn 1,8E+07 Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                                        
Håkansson Jonas Vingkvist 18000114 i Räfsered västra   Ving Räfsered västerg sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Lars 17810421 i Getared   Ving Horsared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Lars Vingkvist 17951015 i Töve överg   Ving Räfsered sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson Per 1757   Ving Räfsered sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Bohus                                        
Håkansson Per Klaes 18310402 i Stockahult   Ving Stockahult sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1853   Värmland Norge                                      
Håkansson Peter 17780427 i Getared   Ving Töve Bosg/Horsared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Håkansson) Andreas Gunterberg 17950411 i Varnum   Ving Töve överg belagd, ansedel Boger/Mant   gårdfari   pass 1861-64 passlängd bl3 åtsk orter             fader Håkan Andersson, Varnum Gunnag, farfar Anders Svensson i Intagan, morfar Olof Larsson, 17410721, Tångabol Varnum, handlare                          
Jakobsson Anders 1764 1,8E+07 Ving Romsås huleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Skaraborg Bohus                                    
Jakobsson Lars i Romsås   Ving Romsås/Slätthult möjlig ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1791 möjligen i Slätthult se spec reg                                        
Jansson Anders 17631031 i Romsås Arvidsg 1,8E+07 Ving Getared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91 ev namnförväxl Anders Larsson Dal Bohus se äv specreg                                    
Jansson Gunnar Österberg 17700318 i Rångedala   Ving Romsås Österg sannolik, ansedel Mant/Ulist   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jansson Jonas 17370325 i Björnared   Ving Björnared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Sörmland Östergötland                                    
Jansson Lars 1807 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jansson Lars     Ving Getared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland                                      
Jansson Sven 17571221 i okänd   Ving Högryd Storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Anders 18230206 i Kärr   Ving Lida sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Anders 18120604 i Ängaslätten   Ving Getared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Anders 17290309 i Torp   Ving Björnared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Dal Värmland Skaraborg                                  
Johansson Gustav 18310625 i Töve mellang   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1856-61 passlängd bl3 Småland Österg Sörml Sthlm Uppland Gästl                              
Johansson Gustav 1823 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Gustav Bodin 18300615 i Bodinsberg   Ving Töve överg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1855-57 passlängd bl3 Norrland Stockholm Bohus Värmland Österg Småland Sörml Närke Sthlm  Uppland                      
Johansson Johannes  18270501 i Möne   Ving Töve överg ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1858-59   åtsk orter                                        
Johansson Johannes Granander 18290502 i Dumbäcken   Ving Dumbäcken belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1848-59-63 passlängd bl3 Dal Bohus Värmland Västmanland Norge                                
Johansson Jonas 17980610 i Mastunga   Ving Romsås gamleg antagen, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Karl Peter 18150126 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Karl Peter 18180610 i Romsås arvidsg   Ving Romsås västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1860-64 passlängd bl3 åtsk orter                                        
Johansson Magnus 18111206 i Stensered   Ving Stensered sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Olaus Vingkvist 18050609 i Romsås jonag   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel U-list/boråshandl h-dräng   arbetsdräng uppgift saknas Jonag soldt inga uppgifter                                        
Johansson Per 18220925 i Tångagärde 1894 Ving Tångagärde belagd, ansedel Boger  passlängd bl3   gårdfari förläggare pass 1858-60 känd som Pelle i Tångagärde åtsk orter             sonson till Per Hansson, 1748                          
Johansson Per Vilhelm Nyström 18441229 i Tångagärde   Ving Stensered sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Peter 18240522 i Töve Larsag   Ving Töve mellang belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter             Michelsläkt, farmor var Margareta Jonasd, 17540225 i Björnsg Härna                          
Johansson Peter 17890304 i Hällstad   Ving Romsås arvidsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Johansson Peter Johan Söderberg 18200403 i Ljungarum   Ving Bäckag sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1853   Skaraborg Bohus                                      
Johansson Peter Vingkvist 17911227 i Romsås jonag   Ving Romsås Jonag/huleg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas utflytt till Dalarna inga uppgifter                                        
Johansson Sven okänd   Ving Räfsered inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1823 passrazzia 1823 Östergötland                                        
Jonasson Anders 17640811 i Börstig   Ving Aspanäs sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Anders 17530406   Ving Romsås gamleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Skaraborg                                    
Jonasson Anders 1756 i Tvärred   Ving Mastunga sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal Värmland                                      
Jonasson Anders 18080929 i Dammen    Ving Björnared belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1835   inga uppgifter             son till Jonas Svensson, 17540503, Stensered, handlare och nämndeman                          
Jonasson Bernt 18270922 i Lida   Ving Lida belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             sonson till Anders Jonsson, 1754, Romsås Arvidsg                          
Jonasson Bernt 17560130 i Romsås gamleg   Ving Romsås gamleg/Tångagärde sannolik, ansedel MantHerngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Bergsl Dalarna Bohus Värmland Norge                            
Jonasson Hans 17810826 i Räfsered   Ving Räfsered/bryggarehemmet sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Håkan Vingkvist 17850524 i Räfsered   Ving Räfsered sannolik, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Johan  18190228 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Johannes 17720127 i Romsås Jonag   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Jonas 1767 i Romsås gamleg   Ving Hule övre sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonasson Lars 18071001 i Äspered lilleg   Ving Tångagärde belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1830-35-45-55 passlängd bl3 Stockholm Uppland Gästrikland Småland Sörml Närke Sthlm Uppland Norge Norrl                      
Jonasson Nils 1748   Ving Bryggarehemmet sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus                                      
Jonasson Sven 17960102 i Stensered   Ving Töve Överg/bosg belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1835-55 passlängd bl3 Stockholm Småland Östergötland Uppland Sörml Stockholm Norge son till Jonas Svensson, 17540503, Stensered, handlare och nämndeman                          
Jonsson Anders okänd   Ving Aspanäs ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas jonasson 1764 i aspanäs? inga uppgifter                                        
Jonsson Anders 17640522 i Töve larsag   Ving Töve mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jonsson Anders 17610404 i Töve larsag   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 se äv spec reg Stockholm Uppland Dal Värmland Bohus Skaraborg                              
Jonsson Anders 1754   Ving Romsås arvidsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 se äv spec reg Dal Värmland           farfar till Bernt Jonasson, 18270922 i Lida h-betjänt                          
Jonsson Bernt okänd   Ving Slätthult/Töve ej ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Jonsson Hans 1735 i okänd   Ving Romsås Jonag antagen, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                                        
Jönsson Abraham Ekberg 17710207 i Ekeslunda Hallag   Ving Björnared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jönsson Anders 1742 i Ving   Ving Övrabo sannolik, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Jönsson Anders 17510216 i Stockahult   Ving Stockahult sannolik, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Jönsson Andreas okänd   Ving Töve ej ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1790-91   se spec reg                                        
Jönsson Johan 18080522 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     Handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jönsson Olaus 17810920 i Klockareg   Ving Klockareg belagd, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1835   inga uppgifter             son till Jöns Larsson, 17470901 i Kartag, handlare                          
Jönsson Per 1769 i Murum   Ving Romsås österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Jönsson Peter 17630127 i Sjöslätt   Ving Ledsg m fl antagen, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788-90   se spec reg                                        
Karlsson Blidberg  17970320 i Bredg soldt   Ving Mastunga sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Karlsson Johan 18260329 i Vireda   Ving Getared ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1862-64   åtsk orter                                        
Kullberg Johan 18351126 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger/U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Anders okänd 1788 Ving Skogsbol ej ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Larsson Anders 1775 i Grolanda   Ving Intagan sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Anders 17761231 i Romsås jonag   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Anders 1746 i Ving   Ving Högryd Storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                                      
Larsson Andreas 1787 i Börstig   Ving Hule nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Andreas 18160227 i Bäckag   Ving Bäckag/Töve mellang sannolik, ansedel U-list/mant     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Andreas 18130616 i Intagan   Ving Intagan sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Andreas 17640713 i Töve mellang   Ving Töve mellang sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Skaraborg Dal  Bohus                                    
Larsson Bengt 17820417 i Brunn   Ving Karteg/Klockareg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Värmland Dalarna                                      
Larsson Elias 18160630 i Ekeslunda    Ving Sjöbredared m fl sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Elias Vesterlund 17980818 i Hagen   Ving Hagen sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Gunnar 1777 i Örsås socken   Ving Stensered sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus Skaraborg                                    
Larsson Håkan     Ving Horsared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal Värmland Bohus Skaraborg       farfar till Anna Stina Svensd, gift med Peter Persson, 17980316 i Töve överg, handlare                          
Larsson Jakob 17390611 i Romsås huleg   Ving Romsås Huleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 bor i Töve 1788? Skaraborg                                        
Larsson Johan  okänd   Ving Hökerum ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Johannes 18080403 i Bäckag    Ving Bäckag sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Johannes 18280111 i Långholms torp   Ving   sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1848   Stockholm Småland Östergötland Värmland                                  
Larsson Johannes 18170602 i Silverlund   Ving Horsared belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1846-47 passlängd bl3 Värmland Norge Dalarna         hustrun Sara Persd dotterdotter till Johannes Persson, 17520315, handlare från Dollebo                          
Larsson Johannes 17991230 i Trogared   Ving Trogared/Stensered belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt pass 1830   inga uppgifter             son till Lars Svensson, 17600329 i Mastunga, handlare                          
Larsson Jonas 17930504 i Yxhammar   Ving Yxhammar/Mastunga sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Jöns 17470911 i Karteg   Ving Klockareg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Värmland Skaraborg Dal  Bohus       far till Olaus Jönsson, 17810920 i Klockareg, handlare, och farfar till Lars Olausson, 18061006, handlare i Romsås skatteg                          
Larsson Karl 18040305 i Asklanda   Ving Haga ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1861   åtsk orter                                        
Larsson Lars 17970725 i Äspered   Ving Tångagärde sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850 passlängd bl3 Sörml Närke Västml Sthlm Uppland                                
Larsson Lars 18250206 i Åkerhult   Ving Åkerhult sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Lars 17580708 i Ving   Ving Karteg/Intagan/Horsared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 även i Bäckag Stockholm Uppland Värmland Skaraborg Skåne  Blekinge                              
Larsson Lars     Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal Värmland                                      
Larsson Magnus 18210911 i Silverlund   Ving Silverlund m fl sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Nils 17390318 i Räfsered östra 1,8E+07 Ving Räfsered Österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass  1788-91   Dal  Värmland Bergsl         Sonson son Samuel Andersson handl 1864 Dal Värml Närke                          
Larsson Olaus 18060314 i Bredaslätt   Ving Bredareslätt/Högryd Storeg belagd, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   pass 1835-45-59 trol ogift Stockholm Östergötland Norrland Småland Sörml Uppland Gästrl Norge                          
Larsson Per 18021127 i Ekeslunda   Ving Stockahult antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Peter 18020211 i Mastunga Hagen   Ving Hagen belagd, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1841-43 listad 2 gånger Stockholm Uppland           sonson till Per Svensson, 17371019 i Mastunga, handlare                        
Larsson Sven 17990205 i Romsås skatteg   Ving Kubbaslätten sannolik, ansedel boråshandl     dräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Sven     Ving Intagan ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Sven 18270616 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Sven okänd   Ving Ekeslunda  inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1823 passrazzia 1823 Bohus                                        
Larsson Sven 18230814 i Ving   Ving Romsås siggeg ej ansedel Mant/Bog/U-list Passlängd bl3   gårdfari   pass 1854-60 ej i födelsebok - reser som handlare Stockholm Uppland Dalarna Norrland Sörml Gästrl                              
Larsson Sven 17970525 i Bäckag   Ving Bäckag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Sven Ekelund 17861230 i Ekeslunda   Ving Ekeslunda lilla belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari   pass 1822-30-45   Bohus             gift med Katrina Gunnarsd, 17960813, Michelssläkt och Gunnarssläkt fr Hällstad                          
Larsson Sven Ekelund 17861210 i Ekeslunda   Ving Ekeslunda lilla sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Larsson Sven Ingman 17810520 i Intagan   Ving Intagan sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari   uppgift saknas äv boråshandl inga uppgifter                                        
Larsson) Per Gustav Hoflund 18401218 i Röstekärr   Ving Backabo belagd, ansedel Boger/U-hamn     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             Michelsläkten, farfar till hustrun Eva Kristina Larsd är Anders Larsson, 1758 i Dollebo, handlare                          
Linnarsson Isak 17990112 i Bottnaryd   Ving Säby/Torp/Romsås gamleg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1852-62 passlängd bl3 Uppland Gästrikland Svealand Norrland Närke Småland Värml Bergsl Dalarna Österg Västml                    
Ljungdal Henrik 17691124 i Aspanäs   Ving Aspanäs möjlig ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                                        
Magnusd Eva 1796 i Varnum   Ving Tomta nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas gift Per Håkansson 1783 inga uppgifter                                        
Magnusson Nils 17980504 i Lida   Ving Lida sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Malkomsson Anders     Ving Sjöbredared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal Värmland                                      
Månsson Anders 17230614 i Öndarp   Ving Öndarp möjlig ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                                        
Månsson Lars 1765 i Hällstad   Ving Horsared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Månsson Lars 1746 1,8E+07 Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Skaraborg Bohus                                  
Nilsson Anders 1801 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Nilsson Anders 17711126 i Räfsered östra   Ving Töve Bosg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Värmland Bergsl Bohus Skaraborg                                  
Nilsson Anders 18050304 i Klockareg   Ving   belagd, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1838  trol skriven i U-hamn Svealand             fadern född i Timmele                          
Nilsson Anders 17581218 i Bäckag   Ving Romsås arvidsg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus Skaraborg                                    
Nilsson Andreas 17561014 i Närabo   Ving Lilleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788  äv spec reg Dal Värmland                                      
Nilsson August 18430802 i Ekeslunda   Ving Hästhagen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Nilsson Isak 1731 i okänd   Ving Lida sannolik, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1791   se spec reg                                        
Nilsson Johannes 17540210 i Närabo   Ving Närabo västra sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788    Stockholm Uppland                                      
Nilsson Jonas 1742   Ving Räfsered   sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Bohus Skaraborg         farfar till Johannes Håkansson, 18220329 i Habo Härna, handlare, och farfar till Anna Brita Håkansd, gift med Magnus Svensson, 18100505 i Björnsg, handlare                          
Nilsson Lars 17460211 i Töve Bosg   Ving Töve Bosg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus                                      
Nilsson Lars 17520924 i Hule nedre 1,8E+07 Ving Hule Nedre/R österg/Räfsered sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90 äv R västerg se spec reg Stockholm Uppland Dal Värmland Skaraborg                                
Nilsson Lars (18160815 i Ving)   Ving Töve Bosg belagd, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1835-42 ej funnen i födelsebok Värmland Dalarna Norge         bodde först i Guntorp. 2 söner döda i Norge.  Hustru Sara Håkansdotters morfar Olof Larsson, 17410721, var handlare                          
Nilsson Sven 17780305 i Räfsered östra   ving Räfsered Österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Nyström Johan 18410424 i Stockahult   Ving Stensered sannolik, ansedel U-list/Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Olausson Andreas 18230515 i Rångedala stavared   Ving Romsås Jonag antagen, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1847-48   Värmland Närke Dalarna Sörml Stockholm Uppland Gästrl                            
Olausson Lars 18061006 i Klockareg   Ving Romsås skatteg belagd, ansedel Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1843-64 2 ställ på u-listan? Passlängd bl3 Värmland Uppland Gävleborg Norrland Dal Närke Dalarna Norge Stockholm Uppland son till Olaus Jönsson, 17810920, handlare i Klockareg och sonson till Jöns Larsson, 17470911 i Karteg, handlare                    
Olofsson Anders Hedlund okänd tid och ort   Ving Tångagärde inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   Svealand                                        
Olofsson Johannes 1785 i Varnum   Ving Intaga belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1835-45    inga uppgifter             oklar bakgrund, flyttar mellan olika gårdar och dör i Sassarp Härna                          
Olofsson Johannes (Jonas) 1811 i Äspered   Ving Karteg belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-61 passlängd bl3 Värmland Dalarna Uppland Bohus Gästrl Norge   bördig från Äspered                          
Olofsson Jonas 18170307 i Lilleg   Ving Bredaslätt belagd, ansedel Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1843-62 2 stäl på u-listan? Passlängd bl3 Värmland Bohus Dalarna  Gävleborg Gästrl  Sörml Jämtl Närke Uppland bördig från Börstig, ingift i Michelssläkten genom hustrun Sara Persd, 1780122 i Övrabo                      
Olofsson Lars 17710314 i Tvärred   Ving Bredaslätt belagd, ansedel Not Boger/Mant   gårdfari   pass 1822-23 passrazzia 1823 Östergötland             bördig från Tvärred                          
Olofsson Magnus 1748   Ving Horsared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Dal Bohus                                      
Olofsson Nils 17820130 i Varnum   Ving Töve överg/Horsared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Olofsson Olaus okänd   Ving Romsås skatteg ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1845   Värmland Dalarna                                      
Olofsson Timell Anders 18080718 i Backen   Ving Tåbol/Lilleg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Anders 1786 i Bredg   Ving Bredg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Anders 18200810 i Hästarydet   Ving Åkerhult torp sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Anders 1730   Ving Töve Bosg/Månsag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791 äv spec reg Småland Halland           farfar till Anders Andersson, 18211108 i Bondarp Härna, handlare                          
Persson Anders 17560219 i Romsås jonag 1,8E+07 Ving Töve mellang sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Skaraborg                                    
Persson Anders     Ving Hule överg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas ej funnen inga uppgifter                                        
Persson Anders Magnus 18330206 i Tomta nedre   Ving Torp belagd, ansedel Boger/boråshandl   gårdfari dräng pass 1852-57 passlängd bl3 Stockholm  Svealand Norrland Dal Värmland Dalarna Närke                            
Persson Andreas 18230227 i Tomta nedre   Ving Tomta nederg belagd, ansedel Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1848-50 passlängd bl3 Småland Östergötland Värmland Bohus Norge Dal  Bergsl Dalarna Norrland son till Eva Magnusd, 17961027, Trädet Varnum, dotterdotter till Hans Andersson, 1742, handlare i Varnum                      
Persson Bengt 1784 i Äspered   Ving Trogared belagd, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1822   Värmland             4 söner är handlare, Anders, Håkan, Johannes, Per Johan                          
Persson Bengt 1754 i äspered   Ving Stensered sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland Småland Östergötland                                   
Persson Benjamin 17620118 i Långholmen   Ving Långholmen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Uppland Västmanland                                      
Persson Hans 17631221 i Rångedala   Ving Töve Larsag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Håkan 17320402 i Ving   Ving Lilleg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                                      
Persson Håkan 1787 i Äspered   Ving Tångagärde/Dammen sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                                        
Persson Håkan 17650205 i Äspered   Ving Räfsered västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Johan 1817 i okänd   Ving okänd inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1838-40   Götaland Svealand                                      
Persson Johannes 18010510 i Romsås österg   Ving Romsås österg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas 2 ställen på u-listan? inga uppgifter                                        
Persson Johannes 17700626 i Öndarp   Ving Romsås Jonag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Johannes 17800127 i Tångagärde   Ving Tångagärde belagd, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1822-23 passrazzia 1823 Östergötland             far till Per Johansson, 18220925 i Tångagärde "Pelle i Tångagärde"                          
Persson Johannes 17790104 i Töve larsag   Ving Töve mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas koll om michelsläkt inga uppgifter                                        
Persson Johannes  17941007 i Horsared   Ving Horsared/Bredaslätt belagd, ansedel Not Boger/mant   gårdfari   pass 1830   inga uppgifter             Michelsläkt, son till Per Persson, 17480711 i Töve, handlare och sonson till Per Persson, 1713 i Dollebo                          
Persson Johannes  18200720 i Tomta nedre   Ving Ulricehamn sannolik, ansedel Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter             son till Eva Magnusd, 17961027, Trädet Varnum, dotterdotter till Hans Andersson, 1742, handlare i Varnum                          
Persson Jonas 17580923 i Töve Månsag   Ving Ekeslunda halleg sannolik, ansedel Spes reg   gårdfari   pass 1790   se spec reg                                        
Persson Lars 18071202 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Lars 17670611 i Romsås skatteg   Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren borgare gårdfari   pass 1790-91 borgare i U-hamn Dal Värmland Bohus Skaraborg Småland Blekinge                              
Persson Nils 17670922 i Mastunga   Ving Mastunga sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv spec reg inga uppgifter                                        
Persson Nils 17661003 i Karteg   Ving Trogared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus Bergsl                                  
Persson Olof 17421123 i Töve bosg   Ving Töve Bosg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal  Värmland                                      
Persson Per 17480711 i Töve   Ving Horsared mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Per 17490226 i Töve bosg   Ving Töve Bosg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Skaraborg Värmland                                      
Persson Per 17480711 i Töve   Ving Horsared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Västmanland Dal Bohus Värmland Bergsl Östergötland                            
Persson Per 17710304 i Tångagärde   Ving Tångagärde sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv spec reg inga uppgifter                                        
Persson Peter 17980316 i Töve överg   Ving Ekeslunda stora sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1853-54   Dal  Bohus Värmland Gotland Närke Västml Gästrl                            
Persson Peter 18070205 i Tomta   Ving Tomta   sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Persson Peter 17861016 i Tångagärde   Ving   belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt pass 1841  flytt till U-hamn 1813 Norge             son till Per Hansson, 1748, handlare                          
Persson Peter trol fr Härna 1828 Ving Töve Larsag belagd, ansedel kyrkbok/mant   gårdfari   uppgift saknas ansedel ej funnen inga uppgifter             svåger med Per och Andreas Hansson i Töve Larsag, bördiga från Rångedala                          
Persson Peter 17590124 i Stensered 1,8E+07 Ving Stockahult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Dal Värmland                                      
Persson Sven 1750 i okänd   Ving Ekeslunda sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1760   se spec reg                                        
Persson Sven 1746 1,8E+07 Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv spec reg Dal Värmland Småland Blekinge Bohus  Skaraborg                              
Persson Sven 17610714 i Romsås arvidsg   Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv spec reg inga uppgifter                                        
Persson Sven 1795 i okänd   Ving Yxhammar ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas ej funnen inga uppgifter                                        
Peterson Johannes 18000323 i Hästhagen   Ving Hästhagen sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Petersson Anders     Ving Töve Bosg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 88-90-1823 passrazzia 1823 Dal  Värmland Västmanland Bergsl                                  
Petersson Anders 18050325 i Bottnaryd   Ving Töve Larsag antagen, ansedel Not Boger   gårdfari   uppgift saknas   Östergötland Skaraborg                                      
Petersson Andreas 1792 i Ving   Ving Horsared mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1857-62 passlängd bl3/änkans pass 1862 åtsk orter                                        
Petersson Andreas 18070630 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Petersson Herman okänd   Ving Björnared dalen ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Petersson Johannes 1817 i Tvärred   Ving Mastunga belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Petersson Johannes 17770728 i Hule nedre   Ving Horsared belagd, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1835 tillf bosatt i Horsared inga uppgifter                                        
Petersson Karl Johan 18191218 i Haga   Ving   belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter             fadern Peter Persson bördig från Tärby                          
Petersson Karl Oskar 1861 i okänd   Ving Tolkabro ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Norge                                        
Petersson Lars     Ving Sjöbredared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Dal Bohus                                      
Petersson Nils Bredman  17710317 i Håkabo   Ving Håkabo sannolik, ansedel U-list     postmäst uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Petersson Per Gustav 18160316 i Haga   Ving   belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter             fadern Peter Persson bördig från Tärby                          
Petersson Sven 17940706 i Hällstad   Ving Torp belagd, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1735-45-51 passlängd bl3/änkans pass 1851 Värmland Bergsl Dalarna  Närke Uppland Gästrl Dal  Värmland                          
Påvelsson Andreas 17851016 i Töve mellang   Ving Töve överg/bosg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1822-    Skaraborg                                        
Samuelsson Johan 18340520 i Forserum, Småland   Ving Aspanäs ej ansedel, belagd Boger   gårdfari   uppgift saknas bosatt tillf i Aspanäs inga uppgifter                                        
Samuelsson Per Johan 18261202 i Backeryd, Småland   Ving Bryggarehemmet belagd, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Norge             genom hustrun ingift i Vingkvist- ovh Ekelundsläkterna, svärföräldrar Jonas Vingkvist och Brita Ekelund                          
Svensson Alfred 18350201 i Töve överg   Ving Töve Bosg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Anders 17960312 i Ekeberget   Ving Lida/Ledsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Anders 1763 i okänd   Ving Högryd storeg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Anders okänd   Ving Torp ej ansedel U-list     borg dräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Anders 1750 i okänd   Ving Stensered antagen, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1815 ostämplat pass i Jönköping inga uppgifter                                        
Svensson Anders     Ving Getared ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Skaraborg Värmland Bohus                                    
Svensson Anders     Ving Romsås skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 osäker person Dal Skaraborg Småland Blekinge                                  
Svensson Anders Johan 1814 i okänd   Ving   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1838   Svealand Småland Östergötland Stockholm                                  
Svensson Anders Magnus 18260420 i Torp   Ving Torp/Slätthult belagd, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt pass 1748-62 trol skriven i U-hamn Dalarna  Hälsingland Värmland Närke Bergsl Dalarna Stockholm Gästrl Norrl   fadern Sven Petersson, 1794 i Hällstad                    
Svensson Andreas 17710318 i Rångedala   Ving Horsared sannolik, ansedel Mant/Herngren/Boger   gårdfari   pass 1788-90-91-1812   Dal  Värmland Bohus Skaraborg                                  
Svensson Andreas 18170709 i Bäckag soldt   Ving Hagelund sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Andreas 18030603 i Intagan   Ving Intagan/Hällstad sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson August 18370505 i Torp   Ving Ulricehamn belagd, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas trol skriven i U-hamn inga uppgifter             fadern Sven Petersson, 1794 i Hällstad                          
Svensson Bengt okänd   Ving Trogared inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1822   Värmland                                        
Svensson Bengt 1740   Ving Bäckag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Bohus                                      
Svensson Erik 17980105 i Äspered   Ving Högryd storeg belagd, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   pass 1830-36-46   inga uppgifter                                        
Svensson Gunnar 1758 i Hällstad   Ving Hule Nedre sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Bohus Skaraborg                                
Svensson Hans     Ving Lida sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Värmland                                      
Svensson Johan  okänd   Ving Romsås Träg inga uppgifter Boger   gårdfari   pass 1849-55 passlängd bl3 Dal Norge Värmland Småland  Norrl                                
Svensson Johannes okänd   Ving Tångagärde inga uppgifter Not Boger   gårdfari   pass 1823 passrazzia 1823                                          
Svensson Johannes 18091218 i Räfsered   Ving Lida sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Johannes 18190919 i Romsås huleg   Ving Romsås skatteg/siggeg (Träg) antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Johannes 18240814 i Romsås gammelg   Ving Hule Nedre sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1860 passlängd bl3 åtsk orter                                        
Svensson Jonas 17540503 i Stensered   Ving Stensered sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91 nämndeman Stockholm Dal Värmland Småland Blekinge Bohus Skaraborg fader till Sven Jonasson, 17960102, handlare i Töve överg                          
Svensson Lars 1770 i Ving   Ving Bäckag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Lars 17480206 i Tomta   Ving Ekeslunda lilleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Lars okänd   Ving Intagan/Töve larsag sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Svensson Lars     Ving Intaga sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 äv spec reg Värmland Skaraborg Bergsl                                    
Svensson Lars 17600329 i Mastunga   Ving Trogared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv spec reg Dal Värmland Skaraborg Bohus       fader till Johannes Larsson, 17991230 i Trogared, handlare                          
Svensson Lars     Ving Högryd nederg ej ansedel  Mant   gårdfari   uppgift saknas ej funnen inga uppgifter                                        
Svensson Lars 18160819 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Lars Romberg  17740905 i Romsås huleg   Ving Romsås huleg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Magnus 18360420 i okänd   Ving okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Svensson Mårten 17330126 i Bäckag   Ving Bäckag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90 äv spec reg Stockholm Dal Värmland                                    
Svensson Niklas 18150105 i Ving   Ving Romsås siggeg belagd, ansedel mant/U-list  passlängd bl3   gårdfari handelsdräng pass 1843-59 kan vara döpt till Nils Värmland Bohus Dal Uppland Gästrikland Stockholm Svealand Norrland Norge                        
Svensson Olaus 18290102 i Hällstad   Ving Töve larsag belagd, ansedel Boger   gårdfari   pass 1756-57 passlängd bl3 Svealand Norrland Bohus Värml Närke Dalarna Sthlm Uppland Gästrl Norge                      
Svensson Per 1728 i okänd   Ving Karteg/Trogared sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788   se spec reg                                        
Svensson Per 18110516 i Bäckag soldt   Ving Töve överg/mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850-64 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Stockholm Uppland Gästrl Norrland Norge                          
Svensson Per 17510921 i Lida   Ving Lida sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790  äv spec reg Dal Värmland                                      
Svensson Per 17371019 i Mastunga 1,8E+07 Ving Mastunga sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 äv spec reg Skaraborg             farfar till Peter Larsson, 18020211 i Mastunga Hagen, handlare                          
Svensson Per Bom  18110516 i Bäckag soldt   Ving Töve mellang belagd, ansedel Boger   gårdfari   pass 1855-56   Stockholm Uppland Småland Östergötland                                   
Svensson Peter 18110508 i Romsås skatteg   Ving Romsås träg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1852-63   Dal Värmland Norge                                    
Svensson Peter 18260605 i Romsås huleg   Ving Romsås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas flyttar till Borhult i Brämhult inga uppgifter                                        
Svensson Peter 18190124 i Ekeslunda halleg   Ving Ekeslunda halleg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Timell okänd   Ving Horsared ej ansedel U-list borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Torell Olof 18270322 i Toarp   Ving Långholmen ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1849-52 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Närke Sthlm  Uppland Norrland                            
Torell Sven 1793 i Toarp   Ving Hökerum ej ansedel Mant förläggare     uppgift saknas   inga uppgifter                                        
Vestman Sven 1784 i okänd   Ving okänd ej ansedel Boger     h-betjänt pass 1813 fr Brunn inga uppgifter                                        
Vingkvist Peter 1791 i okänd   Ving Romsås huleg ej ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter