Namn Född Död Socken Gård Släkt Ursprung handlare   drängar   Anteckningar Handelsdistrikt             Släkten    
Toarp                                          
Abrahamsson Bryngel 1742   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Värmland Bergsl                
Abrahamsson Jan 1727 18150312 Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Bergsl Västmanland                
Abrahamsson Lars 18200903 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel passlängd bl 3   gårdfari   pass 1748-61 reser för modern åtsk orter                  
Adolfsson Gustav 1788 i Torpa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Almgren Emanuel 18190507 i Fogelås   Toarp Skänstad hansag belagd, ej ansedel passlängd bl 3   gårdfari   pass 1857-58   åtsk orter                  
Andersd Anna 18010223 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersd Anna 18060520 i Skänstad   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1852-56 gift Andreas Persson 1789 Bohus Närke Småland Östergötl Sörmland Norrland Stockholm Uppland    
Andersd Kerstin 17770820 i Sjögården   Toarp Sjögården antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson (Olofsson) Anders 18240324 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Ambjörn 17380319 i Gingri   Toarp Långhult antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790   se Spec reg                  
Andersson Ambjörn 1731   Toarp Långhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91 senare i Vesslebackan Stockholm Uppland                
Andersson Anders 1817 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas kan vara Andreas i Bokhult inga uppgifter                  
Andersson Anders 18110105 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18270107 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18240503 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 1724 i okänd   Toarp Skäftingsbacka inga uppgifter Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790-91   se Spec reg                  
Andersson Anders 18310404 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel boråshandl     ?? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                  
Andersson Anders 18360721 i  Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18190305 i Häljared västerg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18040310 i Hillared   Toarp Ammarp ej ansedel, belagd Not Boger/Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17740331 i Toarp   Toarp Skäftingsbacka ej ansedel, sannolik Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17741225 i Ving   Toarp Skinnarhult/Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1815 ostämplat pass Jönköping inga uppgifter                  
Andersson Anders 18161214 i Skänstad eriksg   Toarp Hällstad och gårdar i Toarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18160302 i Kråkhult mellang   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1857-59 äv passlängd bl3 åtsk orter                  
Andersson Anders 18040310 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18040919 i Senåsa   Toarp Senåsa/Kråkhult västerg sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18071003 i Lökared   Toarp Lökared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 1764 i Toarp   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17941001 i Bygd   Toarp Bygd   sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18050329 i Äspered   Toarp Häglared/Ottersmad antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18250908 i Stuvered   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1846   Stockhlm Uppland Norrland              
Andersson Anders 18131101 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad/Kråkhult sannolik, ansedel Boger/Mant   gårdfari   pass 1845-64 äv AI:9 - passlängd bl3 Småland Östergötland Gotland Svealand Norrland          
Andersson Anders 1746   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Blekinge                
Andersson Anders 17401030 i Bygd lilla   Toarp Bygd lilla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm                  
Andersson Anders 1755 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas ålder stämmer inte inga uppgifter                  
Andersson Anders 17761130 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Andersson Anders 1740 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland                
Andersson Anders 17500307 i Skår   Toarp Skår sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm  Uppland                
Andersson Anders 1765 i Drared lyckeg   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv mant 1825 Uppland Sörmland                
Andersson Anders 1732 i okänd   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91 kan vara felbokad Småland Öland                
Andersson Anders 17690211 i Toarp   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17370529 i Skinnarhult   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland                
Andersson Anders 17630331 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                
Andersson Anders 1728   Toarp Germundared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Gästrikland Hälsingland                
Andersson Anders 1763   Toarp Drared Landbog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791                      
Andersson Anders 18050317 Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 18140514 i Råslätt   Toarp Råslätt sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 1772 i Hällstad 1816 Toarp Råslätt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17890919 i Skår   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17890826 i Mosstomt   Toarp Andared/Mosstomt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17801006 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17670321 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17831218 i Taryd   Toarp Taryd möjlig, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders 17770426 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Andersson Anders 17660927 i Lökared   Toarp Lökared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders Berglund 18300330 i Skänstad   Toarp Skänstad kronog/Kråkhult sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1854-64 passlängd bl3 Gotland  Småland  Öland              
Andersson Anders Berglund 18300330 i Skänstad   Toarp   inga uppgifter Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1856-62 se ovan på Andersson Berglund Götaland Svealand Norrland Småland Öland          
Andersson Anders Peter 18230822 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders Peter 18430126 i Kråkhult västerg   Toarp Kråkhult västerg sannolik, ansedel boråhandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders Skenström  18070228 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Anders Tor 17580827 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Stockholm Uppland                
Andersson Andreas 17901214 i Ving   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Andreas 18031030 i Hällstad   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-56 äv AI:11 - passläng bl3 Norrland Svealand Småland Norge  Stockholm          
Andersson Andreas     Toarp Häljared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Bohus                
Andersson Andreas 18170329 i Dannike   Toarp Bokhult ej ansedel, belagd Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Bengt 17880810 i Toarp   Toarp Kakås sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1847   inga uppgifter                  
Andersson Bengt 1727   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791 död före 1791 Uppland Sörmland Östergötland              
Andersson Bengt 1764 i Taryd   Toarp Taryd storeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland                
Andersson Bengt 17580325 i Hjortryd   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91     Uppland Västmanland              
Andersson Bengt 1743 i Bråthult   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm Uppland Västmanland              
Andersson Bengt 1762 i okänd   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Bengt 1762 i okänd   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                  
Andersson Bengt 1767 i okänd   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Bengt Sandberg  1764 i Drared   Toarp Drared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Uppland Västmanland                
Andersson Bryngel 17801223 i Skänstad    Toarp Skänstad skinteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Andersson Börje 17550522 i Skår   Toarp Nygården sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Andersson Elias 18241011 i Seglora   Toarp Fallbråten sannolik, ansedel Boger/mant   gårdfari   pass 1856-64 äv AI:11, fl t Stockholm 1867   Småland  Öland Gotland            
Andersson Erik 18301220 i Hemsjö   Toarp Kulla/Kråkhult västerg antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1862-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Andersson Hans 17781225 i Drared bergsg   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Andersson Hans 17481202 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Småland Blekinge                
Andersson Hans 1741   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Sörmland                
Andersson Hans Lundberg 18250206 i Lund   Toarp Lund antagen, ansedel boråhandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Håkan 18281207 i Rångedala   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/Mant/Boger   gårdfari   pass 1852-61 även handl i Rångedala Svealand Norrland Småland Östergötl Stockholm          
Andersson Ingel 17661011 i Andared 1812 Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Ingel (1738 eller 1733)   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   se Spec reg Stockholm                
Andersson Jakob okänd   Toarp Ammarp inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Jan 17910910 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel boråhandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Jan 17930310 i Skälvarås   Toarp Skänstad skinteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Jan 17891014 i Drared bergsg   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas Lamberg inga uppgifter                  
Andersson Jan 17710109 i Hjortryd 1818 Toarp Hjortryd/Skänstad assarg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790    Småland Blekinge Skåne              
Andersson Jan 1745 (1755) i okänd   Toarp Häljared nederg ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Jan 17600206 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 Se äv Spec reg Dal Bohus                
Andersson Johan 18060405 i Hällstad   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1861-63   åtsk orter                  
Andersson Johan okänd   Toarp Häglared frug inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Johan 17830326 i Skinnarhult   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Johan 18220411 i Hamneda   Toarp Labacka ej ansedel belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1860-64   åtsk orter                  
Andersson Johan 18220401 i Hamneda   Toarp Labacka ej ansedel belagd passlängd bl 3   gårdfari   pass 1860-64   åtsk orter                  
Andersson Johan Peter 18311205 I Rångedala, Ormåsa   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1846-56 passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Östergötl Stockholm          
Andersson Johan Peter 18240219 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt uppgift saknas i U-hamn inga uppgifter                  
Andersson Johan Peter 18240401 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Johannes 18150322 i Fänneslunda   Toarp Råslätt sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1862   åtsk orter                  
Andersson Johannes 17801109 i Kinnarumma   Toarp Kakås ej ansedel, belagd Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Småland Östergötland                
Andersson Johannes 18110207 i Ving, Horsared   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1844-50 passlängd bl3 Värmland Norrland Dalarna Norge             
Andersson Johannes 17860214 i Brämhult   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Johannes 18150504 i Häglared nederg   Toarp Lund antagen, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Småland Östergötland                
Andersson Johannes (Jansson) 18250105 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Johannes Björkman  18390409 i Kulla   Toarp Kråkhult västerg sannolik, ansedel boråhandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Jon 1717   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland Sörmland                
Andersson Jonas Ljungkvist 17970413 i Bygd   Toarp Bygd stora sannolik, ansedel Kyrkan AI:11 borgare     uppgift saknas i Borås, se äv mant inga uppgifter                  
Andersson Josef 18121218 i Brunn   Toarp Nygården belagd, ej ansedel Mant   gårdfari   pass 1851 passlängd bl3 Bohus Närke Sörmland Uppland Norrland          
Andersson Jöns     Toarp Slätthult inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Jöns 17360307 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   Småland                  
Andersson Jöns 1736   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788 Skäftingsbacka? Stockholm Sörmland                
Andersson Karl 17320514 i Råslätt 17950321 Toarp Råslätt sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Närke                
Andersson Karl 18200106 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18220306 i Hagen   Toarp Hagen sannolik, ansedel boråhandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18220607 i Torpa   Toarp Kakås/Lökared sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   1846-47 passlängd bl3 Småland Östergötland                
Andersson Lars 17980425 i Tomarp   Toarp Skän assarg/Senåsa sannolik, ansedel Passlängd bl3   gårdfari   pass 1847   Västmanl Närke Österg Stockholm Uppland Norrl        
Andersson Lars 1790 i okänd   Toarp Kråkhult uppeg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Lars 1799 i okänd   Toarp Kråkhult uppeg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Lars 1798 i okänd   Toarp Häljared västerg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Lars 1821 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 17920317 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger/U-list borgare     pass 1818-28   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18171007 i Lund   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18090210 i Stommen   Toarp Stommen sannolik, ansedel boråhandl     ?? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                  
Andersson Lars 17990724 i Kerstingärde   Toarp Kerstingärde sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 17930804 i Ammarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 17850204 i Drared bergsg   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18120525 i Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 18410505 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel U-list/Not Boger     h-betjänt pass 1860-63   Svealand Värmland Bergsl              
Andersson Lars 18100205 i Rångedala   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 17890927 i Häglared frug   Toarp Häglaredd börtag/Lund sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:10/Boger   gårdfari   pass 1845-56 änkan gfh AI:11 Småland Öland Gotland Sörml Värml  Norge        
Andersson Lars 18170726 i Stuvered   Toarp Stuvered antagen, ansedel Kyrkan AI:12/Mant   gårdfari   1850-56 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Närke Norrland Stockholm Uppland      
Andersson Lars 18040110 i Slätthult   Toarp Germundared sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng pass 1856-64 äv AI:11, modern gfh 1845 Norrland Stockholm Bohus Närke Värmland Gästrikl Uppland      
Andersson Lars 17720206 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg/österg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari borgardräng uppgift saknas borgdr i U-hamn 1810 inga uppgifter                  
Andersson Lars 17400316 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                  
Andersson Lars 17500711 i Råslätt   Toarp Råslätt sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Småland Skåne                
Andersson Lars 1749   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Östergötland                
Andersson Lars 17421113 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås Kronog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Andersson Lars 1765 i Sjögården   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars 1731   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland                
Andersson Lars 1749   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Finland                
Andersson Lars 17360526 i Germundared   Toarp Germundared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm Uppland                
Andersson Lars 1748   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge                
Andersson Lars 1741 i Bokhult   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland Blekinge              
Andersson Lars 17650418 i Drared Bergsd   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Bergsl Dalarna                
Andersson Lars     Toarp Smedsås inga uppgtifter Herngren   gårdfari   pass 1791 saknas i hfl Bergsl Dalarna                
Andersson Lars (Jansson) 18360502 i Häljared Nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1859-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Andersson Lars dy 1753 i okänd   Toarp Stuvered ej ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788 kan förv m Lars Andersson 1751 se Spec reg                  
Andersson Lars dy 17750208 i Toarp   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars dy 17770212 i Berget   Toarp Berget/Skäftingsbacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars dä 1772 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1725 inga uppgifter                  
Andersson Lars dä 17511102 i Stuvered   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 sammanbl dä och dy Stockholm Uppland Västmanland              
Andersson Lars Hed 18371125 i Häljared västerg   Toarp Labacka sannolik, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas Heda Lars inga uppgifter                  
Andersson Lars Hägglund  17930210 i Stålarp   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel U-list/Mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Lars Hägglund  18180425 i Häglared nederg   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel boråhandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Magnus 18120210 i Varnum   Toarp Taryd österg/Häljared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Magnus Brolander 17620922 i okänd   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Nils 18100524 i Mosstomt   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Nils 18170507 i Tubbared   Toarp Bokhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Nils 17690830 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Närke                
Andersson Nils 1745 i okänd   Toarp Germundared ej ansedel, belagd Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 gift, barnlös, inga öv relationer Uppland                  
Andersson Nils Peter 18301001 i Stackhult   Toarp Lyckeberg sannolik, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olaus 18150726 i Brismene   Toarp Berget sannolik, ansedel passlängd bl 3   gårdfari   pass 1851   Sörmland  Närke Gästrikl Stockholm Uppland          
Andersson Olof 1772 i Ammarp   Toarp Ammarp antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 17860920 i Häglared frug   Toarp Häglared börtag  sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 18160517 i Taryd österg   Toarp Häglared börtag/Hjortryd sannolik, ansedel U-list   gårdfari handelsdräng pass 1848-49   Dal Bohus Värmland Närke Uppland Gästrikl        
Andersson Olof 18020203 i Kråkhult   Toarp Kråkhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 17960128 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 17710914 i Starhester   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 18080227 i Kulla   Toarp Kulla antagen, ansedel Kyrkan AI:12/Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 1733   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90 änkans pass Stocholm  Uppland                
Andersson Olof 1755   Toarp Bygd sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1800 Stockholm                  
Andersson Olof 17690404 i Drared lyckeg   Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland                
Andersson Olof 17380730 i Kråkhult mellang 17960924 Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Öland                
Andersson Olof 17610920 i Toarp   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Olof 1744 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Småland Östergötland  Öland Skåne        
Andersson Olof 1756   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Småland Dal Bohus          
Andersson Per 17950111 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18220413 i   Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17980615 i Hällstad   Toarp Gåla ej ansedel, belagd kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18120513 i Bokhult   Toarp Bokhult/Ammarp sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per okänd   Toarp Bygd ingen uppgift Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Andersson Per 1781 i okänd   Toarp Stuvered ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17680419 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Spec reg   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17961018 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18190121 i Rångedala   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1750-53 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Gästrl Uppland Stockholm        
Andersson Per 17860802 i Kulla   Toarp Kulla/Kråkhult mellang sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17860501 i Stackhult   Toarp Ekås/Stuvered/Skinnarhult sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18220323 i Tubbared   Toarp Tubbared sannolik, ansedel U-list/Not Boger     handelsdräng uppgift saknas   Hälsingland                  
Andersson Per 18141209 i Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18040516 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel U-list/boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17880920 i Kärnsjö   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18130305 i Skänstad eriksg   Toarp Olofstorp sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17790421 i Drared lyckeg   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17900205 i Kerstingärde   Toarp Kerstin/Skän kronog/skinteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18191206 i Stuvered   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant/BogerKyrkan AI:11   gårdfari   pass 1849-63 passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Stockholm            
Andersson Per 18170128 i Slätthult   Toarp Slätthult antagen, ansedel Kyrkan AI:11/boråshandl   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18090109 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas från U-hamn 1830 inga uppgifter                  
Andersson Per 18211208 i Tubbared   Toarp Tubbared sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1841-45   Stockholm Uppland Sörmland Östergötland  Småland Hälsingland Jämtland      
Andersson Per 18271229 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1856-64 äv AI:11  passlängd bl3 Norrland Småland Östergötland Sörml Stockholm Uppland        
Andersson Per 18090910 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Bog/U-list/Mant/passlängd bl3   gårdfari handelsdräng pass 1843-64 äv AI:11,  2 gånger på Ulistan Norrland Närke Småland Östergötland  Sörml Norge Stockholm Uppland    
Andersson Per 1803-0519 i Drared   Toarp Drared landbog sannolik, ansedel Boger/Mant/boråshandl   gårdfari h-betjänt pass 1845    Småland Öland Blekinge              
Andersson Per 17720523 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 1754 i Toarp   Toarp Hjortryd antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 18340621 i Målsryd   Toarp Målsryd antagen, ansedel passlängd bl 3   gårdfari   pass 1857   åtsk orter                  
Andersson Per 1733   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Uppland Västmanland                
Andersson Per 17680419 i Toarp   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17670526 i Drared lyckeg   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm Sörmland                
Andersson Per 1762 i Tomarp   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland Sörmland              
Andersson Per 1747   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Andersson Per 17660209 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 trol en äldre person Stockholm Öland                
Andersson Per 1721   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91     Småland                
Andersson Per 1752 i Häglared Nederg   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Öland                
Andersson Per 17680408 i Taryd   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv mant 1725 Stockholm Uppland                  
Andersson Per 1737   Toarp Tubbared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Västmanland                
Andersson Per     Toarp Kråkhult   sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791 möjligen samma person, sakn hfl Småland Östergötland Sörmland              
Andersson Per 1732   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Bohus                
Andersson Per 1764   Toarp Skår sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791 äv mant 1725 Stockholm Uppland                
Andersson Per 17580514 i Skår   Toarp Skår sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17361008 i Sjögården   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790                      
Andersson Per 17790918 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per 17620104 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791                      
Andersson Per 17831218 i Taryd   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Per Melin  18050124 i Kråkhult mellang   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Peter 18191109 i Fristad   Toarp Hagen ej ansedel, belagd passlängd bl 3   gårdfari   pass 1862-63   åtsk orter                  
Andersson Peter 18111114 i Holmås   Toarp Häglared frug ej ansedel, belagd passlängd bl 3   gårdfari   pass 1856   Småland Öland Gotland              
Andersson Peter 17830801 i Blidsberg   Toarp Kanåsen belagd, ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Peter 1784 i Timmele   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Peter 17331228 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv Spec reg Dal Skaraborg                
Andersson Samuel 18260105 i Tärby   Toarp Hagen ej ansedel, belagd passlängd bl 3   gårdfari   pass 1864   åtsk orter                  
Andersson Samuel Bergkvist  17930703 i Flisby   Toarp Drared skatteg belagd, ej ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1856-64 passlängd bl3 Uppland Gästl Dalarna Norrland            
Andersson Sigge 17330420 i Sjögården   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland Västmanland                
Andersson Sven 18220115 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven 18190706 i Härna, Bondarp   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven 18080211 i Ving, Romsås hule   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven f Tvärred   Toarp Lund ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven 18090202 i Kråkhult mellang   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven 18210923 i Skänstad skinteg   Toarp Senåsa/Hjortryd skinteg sannolik, ansedel Kyrkan AI:12/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas flera träff i u-listan inga uppgifter                  
Andersson Sven 18130220 i Lökared   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/U-list   gårdfari handelsdräng pass 1858-59 passlängd bl3 åtsk orter                  
Andersson Sven 18230406 i Häglared nederg   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1845   Skaraborg  Värmland                
Andersson Sven 1751   Toarp Andared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Uppland                
Andersson Sven 17460823 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Bergslagen  Småland                
Andersson Sven 1765 i Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Värmland                
Andersson Sven 17540116   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Andersson Sven 1750 i okänd   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 sammanbl 2 famil  äv 1825 Uppland Västmanland                
Andersson Sven 1747   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Andersson Sven 17501006 i Skänstad   Toarp Skänstad Eriksg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge                
Andersson Sven 1725 17930627 Toarp Målsryd sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788 not Ryd i spec reg Bergsl                  
Andersson Sven 1727   Toarp Bygd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Gästrikland Hälsingland                
Andersson Sven Johan 18140926 i Sexdrega   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-64 äv AI:11  - passlängd bl3 Östergötland Småland Gotland Närke Sörml Norrl Stockholm Uppland    
Andersson Sven Klang  18010219 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Apelkvist Johannes 18161223 i Roasjö   Toarp Senåsa/Ryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Arvidsson Anders 1756   Toarp Andared sannolik, ansedel Mant/Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm  Uppland                
Arvidsson Jonas (1766 i okänd)   Toarp Taryd österg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Arvidsson Lars 1762 i okänd   Toarp Häljared österg ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Arvidsson Lars okänd   Toarp Långhult inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Arvidsson Lars okänd   Toarp Övrarp inga uppgifter Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                  
Arvidsson Nils 1754   Toarp Andared/Ammarp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Värmland Närke                
Arvidsson Olaus Lundin  18121216 i Hössna   Toarp Lund sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1845-52   Stockholm Uppland Östergötland Småland Norge          
Asmundsson Anders okänd   Toarp Hjortryd österg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Assarsd Kerstin 17321217 i Tomarp   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                  
Assarsson Anders 1745   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge                
Assarsson Anders (Kullberg)  18161005 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Anders Torell 17990130 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Johannes 18021208 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel Mant/kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1846-56 passlängd bl3 Småland Östergötland Närke Öland Sörml Sthlm  Åland Norge    
Assarsson Jonas 17880313 i Gåla   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Lars 17610426 i Långhult   Toarp Gånghester/Kerstingårde sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Småland Östergötland                
Assarsson Lars Torin  18270513 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt 1846-61 passlängd bl3 Götaland Gotland Öland Småland            
Assarsson Per 18300604 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt 1855-60   Götaland                  
Assarsson Per 17371208 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Småland Öland              
Assarsson Per 17660326 i Drared skatteg   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland Västmanland                
Assarsson Sven 17820406 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Sven 18090923 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Sven 17820406 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Assarsson Sven Torin  18130220 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Anders 18000804 i Stommen   Toarp Skänstad assarg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Anders 18070327 i Häljared västerg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Anders 18080818 i Ving   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:12/Not Boger   gårdfari   pass 1861-64 passlängd bl3 Värmland åtsk orter                
Bengtsson Anders 18220412 i Labacka   Toarp (drared enl Boger) sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1849-55 konkurs 1846 Värmland Västmanland Dal Gästrikland            
Bengtsson Anders Bellander  18010408 i Hjortryd   Toarp Hjortryd västerg sannolik, ansedel Kyrkan AI:37/U-list/Boger   gårdfari h-betjänt uppgift saknas äv Mant inga uppgifter                  
Bengtsson Jan 17990129 i Tittebo   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Johan 18061011 i Tittebo   Toarp Ammarp antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Johannes 18101222 i Äspered   Toarp Mosstomt/Kanås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Jöns 17620916 i Drared   Toarp Tränghult möjlig, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                  
Bengtsson Jöns 17600507 i Stuvered   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm                  
Bengtsson Olof 17950226 i Tittebo   Toarp Tittebo sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Olof 18000125 i Häljared västerg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Per 17880904 i Kråkhult   Toarp Berget/Skäftingsbacka sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Peter 18000628 i Rångedala, Gretlanda   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bengtsson Sven 17950301 i Toarp   Toarp Stackhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas äv U-list inga uppgifter                  
Björnsson Assar 17940329 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1836    inga uppgifter                  
Björnsson Hans 17870123 i Drared Skatteg   Toarp Halsaryd/Ammarp/Fallbråten antagen, ansedel Mant   gårdfari   pass 1852-55 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörml Norrl            
Björnsson Lars 1772 i Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Björnsson Lars 1749   Toarp Häglared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Småland                
Björnsson Nils 17780129 i Drared skatteg   Toarp Drared skatt/lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Björnsson Olof 18100917 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Björnsson Olof 17521203 i Häglared nederg   Toarp Häglared Ned/Taryd väst sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1805 Stockholm                  
Björnsson Per 17721225 i Drared skatteg/kronog   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Björnsson Per 1775 i Toarp   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm                    
Björnsson Per 17570709 i Häglared nederg   Toarp Häglared ned/Övrarp sannolik, ansedel Mant/Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91 även i Hjortryd se Spec reg Stockholm Västmanland              
Björnsson Per 18200111 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Blomberg Erik Johan 18220511 i Länghem   Toarp Bygd lilla ej ansedel, belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1847-48   Norrland Dalarna                
Bodin n 17961112 i Dannike   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Kyrkan AI:7   gårdfari   uppgift saknas död i Askersund inga uppgifter                  
Borg Olof 18021221 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bryngelsson Anders 17870916 i Senåsa   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bryngelsson Gunnar 17790820 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bryngelsson Per 17850818 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Bryngelsson Sven 17790228 i Stommen   Toarp Skänstad assarg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-47 passlängd bl3 Uppland Stockholm Gotland Öland Småland Närke  Östergötland Uppland    
Danielsson Jöns 17900320 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Danielsson Lars 17900410 i Hällstad   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Danielsson Per 17971114 i Senåsa   Toarp Hagen sannolik, ansedel AI:11/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas not för kråk uppeg inga uppgifter                  
Elversson Per 1745   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm  Uppland                
Eriksson Bengt okänd   Toarp Senåsa ej återfunnen passlängd bl3   gårdfari   pass 1857   åtsk orter                  
Eriksson Håkan 17971022 i Skänstad   Toarp Skänstad assarg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Ingel 17920603 i Skänstad assarg   Toarp Nötekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Jan 17710120 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv mant 1825 Stockholm Uppland Bohus              
Eriksson Johan  17850527 i Hol sn   Toarp Drared landbog ej ansedel, belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Johannes 17880221 i Skänstad assarg   Toarp Skänstad skatteg/Smedsås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Johannes 18250301 i Smedsås   Toarp Nötekulla sannolik, ansedel Boger/Mant/AI:11   gårdfari   pass 1853-58 passlängd bl3 Småland Skåne Blekinge Öland Gotland          
Eriksson Karl 18120505 i Lindås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Lars 17840323 i Skänstad   Toarp Skänstad assarg/Ryd sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845 från U-hamn 1817, t Smedsås? Småland Blekinge                
Eriksson Nils 18110604 i Äspered   Toarp Mosstomt/Nötekulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Eriksson Per 18310204 i Skänstad   Toarp Skänstad kronog antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Fagerlund Josef 18300206 i Öreryd   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   1862-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Fagerström Joh Magnus 18280411 i Svenarum   Toarp Bygd sannolik, ansedel boråshandl     h-betj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Fagerström Johan P 18190114 i Svenarum   Toarp Bygd sannolik, ansedel boråshandl     h-betj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Fagerström Karl 18220520 i Svenarum   Toarp Bygd sannolik, ansedel boråshandl     h-betj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Fagerström Reinhold 17841216 i Svenarum   Toarp Bygd ej ansedel, belagd Mant/Kyrkan AI:11/Boger   gårdfari   pass 1847-59 passlängd bl3 Svealand Norrland Öland Gotland Småland Sthlm  Uppland Västml Närke  
Gunnarsson Lars 1722   Toarp Häljared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Dal  Värmland Skaraborg              
Gunnarsson Per (Petersson)    18170403 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Gunnarsson Sven (Petersson)  18140512 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel boråshandl handelsborg     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Gustavsson A N 18140204 i Borås   Toarp Slätthult antagen, ansedel Kyrkan AI:11/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Gustavsson Anders 18140224 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/U-list     h-betjänt uppgift saknas flyttar till U-hamn inga uppgifter                  
Gustavsson Assar 18160104 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1836-38   Småland Blekinge Gotland              
Gustavsson Assar 17760125 i Toarp   Toarp Ammarp/Sjögården sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Gustavsson Nils 1745   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 kolla ålder, f 1766 enl mant Småland Östergötland Bohus              
Gustavsson Per 18180912 i Rångedala   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/boråshand     h-betjänt pass 1838-40   Småland  Blekinge                
Hansson Anders 17770217 i Mosstomt   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Anders omkring 1740 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv h88 i Berget Värmland Skaraborg                
Hansson Anders 17971025 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Anders Bergström 18080503 i Drared bergsg   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Andreas 18040407 i Ving, Töve larsag   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Bengt 1763 i okänd   Toarp Taryd antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                  
Hansson Björn 1737   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                
Hansson Bryngel 17491129   Toarp Stommen sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Småland Bergsl              
Hansson Håkan 17960813 i Häljared   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Jan 17520503 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Bohus                
Hansson Lars 1753   Toarp Tränghult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm                  
Hansson Lars 17610111 i Skälvarås   Toarp Skälvarås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                  
Hansson Lars 1755   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 änkan 1825 i mant Stockholm                  
Hansson Per     Toarp Häljared ej ansedel, okänd Herngren   gårdfari   pass 1788-90 saknas i hfl Stockholm  Uppland                
Hansson Per 1756   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm                  
Hansson Per 17360815 i Ammarp   Toarp Skälvarås antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790   se Spec reg                  
Hansson Per Lundgren 17880608 i Mosstomt   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Samuel 18240317 i Tärby   Toarp Stålarp antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Sven 17660108 i Hjortryd   Toarp Hjortryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hansson Sven 18161110 i Ving, Töve larsag   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1855-59 passlängd bl3 Norge                  
Hjertén Sven 18321105 i Alboga   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Hultman Anders Johan 18300208 i Dannike   Toarp Dusekärr ej ansedel, belagd Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Håkansson Anders 1817 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1838   inga uppgifter                  
Håkansson Håkan 17970303 i Kinnarumma   Toarp Bokhult ej ansedel, belagd Kyrkan AI:10/Boger   gårdfari   pass 1755-57 passlängd bl3 Norrland Småland Östergötland Sthlm Uppland Närke  Bohus  Gästrl    
Håkansson Håkan 17660801 Drared lyckeg   Toarp Drared Land/lyckeg sannolik, ansedel Mant borgare gårdfari   uppgift saknas borgare i Borås 1805 inga uppgifter                  
Håkansson Johannes 1818 i Tvärred   Toarp Halsaryd ej ansedel, belagd Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Håkansson Karl August 18270922 i Länghem   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1862-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Håkansson Lars 18350510 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/mant   gårdfari   pass 1858-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Håkansson Lars 18001001 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Småland Blekinge                
Håkansson Nils Peter 18160915 i Gingri   Toarp Hjortryd/Kråkhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Håkansson Peter 18190525 i Dannike   Toarp Dusekärr ej ansedel, belagd Mant/Kyrkan AI:11/Boger   gårdfari   pass 1845-64 passlängd bl3 Småland Öland Gotland Östergötland Sörmland Norge        
Håkansson Sven 17981002 i Drared landbog   Toarp Drared lyckeg sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas 2 gånger på u-listan inga uppgifter                  
Ingelsson Anders 18210119 i Smedsås   Toarp Smedsås/Nötekulla sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1842-43   Småland Blekinge Skåne              
Ingelsson Anders 17370116 i Skår   Toarp Ammarp (Skinnarhult) sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm Sörmland Småland              
Ingelsson Håkan 18190126 i Nötekulla   Toarp Smedsås/Nötekulla sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt pass 1842-43   Småland Blekinge Skåne              
Ingelsson Lars 17590318 i Halsaryd   Toarp Skänstad hansag sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland                  
Ingelsson Per 1732   Toarp Labacka sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Dal Värmland Bohus            
Ingelsson Per 1748 i Skänstad   Toarp Skänstad hansag sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Bohus                
Jakobsson Anders okänd   Toarp Bygd ej ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1790   se Spec reg                  
Jakobsson Efraim 18060720 i Hössna   Toarp Målsryd belagd, ej ansedel Mant/Kyrkan AI:11/Boger   gårdfari   pass 1855-61   Norrland Småland Östergötland Närke Uppland          
Jakobsson Gustav 18030301 i Hössna   Toarp Råslätt antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1857 passlängd bl3 åtsk orter                  
Jakobsson Jan 17650210 i Timmele   Toarp Ammarp/Kulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jakobsson Johan okänd   Toarp Tränghult/Skänstad ej ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1790-91   se Spec reg                  
Jakobsson Sven 18040208 i Grolanda   Toarp Slätthult ej ansedel, belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansd Sigrid 1746 i okänd   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Härngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                  
Jansson Anders 18250806 i Vasshalla   Toarp Vasshalla sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Anders 18080821 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Anders 18330210 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1853-59 fl till Värmland 1859? Dal Bohus Skaraborg Dalarna            
Jansson Anders 17920411 i Häljared   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng pass 1842--58 äv AI:10  passlängd bl3 Svealand Norrland Dal Bohus Värml Gästrl Närke Norge Sthlm  Uppl
Jansson Anders 1751 i Rångedala   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91 äv Spec reg flera st äv nybygget Stockholm Småland                
Jansson Anders 17260911 i Häljared   Toarp Häljared nederg antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Assar 17890530 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Bengt 17610404 i Stommen   Toarp Stommen sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 se äv spec reg Småland Värmland Bergsl              
Jansson Gunnar Borg 17940622 i Kråkhult   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Mant/Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1838-42 äv AI9 Småland Öland Gotland              
Jansson Jan 1768 i okänd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Johan August okänd   Toarp Häljared nederg inga uppgifter passlängd bl3   gårdfari   pass 1858-64   åtsk orter                  
Jansson Johannes 18080114 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Svealand  Norrland                
Jansson Johannes Anders 18250105 i Häljared   Toarp Labacka/Hälj nederg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1848-56-63 passlängd bl3 Bohus  Gästrikl Stockholm  Uppland Dal  Värmland        
Jansson Johannes Cederberg 17930901 i Senåsa   Toarp Skänstad assarg/Råslätt sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Karl 18170217 i Brämhult   Toarp Stackhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1859-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Jansson Lars 17731003 i Blidsberg   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Lars 17950111 i Övrarp   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Mant/Not Boger/O-list   gårdfari h-betjänt pass 1838-40   Svealand Hälsingland Ångermanland              
Jansson Lars okänd   Toarp Skänstad skatteg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Jansson Olof 1798 i Toarp   Toarp Ulricehamn inga uppgifter Not Boger borgare     pass 1818-25   inga uppgifter                  
Jansson Olof 17920926 i Kråkhult uppeg   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Olof 17960102 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Olof 1762   Toarp Häglared Nederg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm                  
Jansson Per 17501227 i Toarp   Toarp Bygd möjlig, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                  
Jansson Per 1799-0420 i Senåsa   Toarp Kulla sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1864 passlängd bl3 åtsk orter                  
Jansson Per 18300103 i Kråkhult   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1860-62 i U-hamn Småland  Öland                
Jansson Per (Tore) 17970910 i Övrarp   Toarp Övrarp/Picke sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jansson Peter 18011208 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Adam okänd   Toarp Senåsa okänd passlängd bl3   gårdfari   pass 1856   Småland Östergötland Sörmland Norrl Stockholm          
Johansson Anders okänd   Toarp Stuvered ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Anders 18101021 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Anders 18230723 i Kärråkra   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1850-53 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Sthlm Uppland Närke Gästrl      
Johansson Anders 18270915 i Senåsa   Toarp Senåsa antagen, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Anders 18340120 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Anders 18130105 i Hällstad   Toarp Berget/Stuvered antagen ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1848-56-63 passlängd bl3 Bohus  Gotland Småland Östergötland Närke Gästrl Blekinge      
Johansson Anders 18140228 i Kölaby   Toarp Drared Bergsg/Stommen sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1851-58 passlängd bl3 Uppland Gästrikl Hälsingland Ångermanland Västml Närke        
Johansson Anders 18340112 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1860-64   Småland Halland Gotland Öland Östergötland           
Johansson Anders 18271217 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Not Boger     h-betjänt pass 1945   Smålamd Öland Gotland              
Johansson Anders     Toarp Tränghult inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 saknas i hfl Småland Öland Hälsingland              
Johansson Anders Ax 18241222 i Forserum   Toarp Drared skatteg belagd, ej ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   1859-62 passlängd bl3 åtsk orter                  
Johansson Anders Johan 18301024 i Tvärred   Toarp Skälvarås storeg ej ansedel, belagd Kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1857-59 passlängd bl3 åtsk orter                  
Johansson Anders Peter 18321129 i Vånga   Toarp Nygården sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Anders Torell 18241229 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Boger     h-betjänt pass 1846-47   Stockholm Uppland Östergötland              
Johansson Andreas 17900611 i Börstig   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/Mant/Boger   gårdfari   pass 1851-57-62 änkan gfh AI:11  passlängd bl3 Svealand  Norrland Värmland Närke Östergötland  Sthlm Uppland Gotland    
Johansson August 18320914 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj 1860-tal reser för Lars Olofsson Hägl ned Småland Öland Gotland              
Johansson August 18390309 i Sandhult   Toarp Hjortryd västerg antagen ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson August okänd   Toarp Drared ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856-57 passlängd bl3 Uppland Norrland Småland Öland Gotland          
Johansson Bengt 18230505 i Eriksberg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1856-63 passlängd bl3 Värmland Gästrikl Hälsingland Ångermanland Dalarna Sthlm  Uppland      
Johansson Gustav 18170802 i Dalum   Toarp Skår sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/Mant   gårdfari   pass 1846-63 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Sthlm Uppland Gästrl        
Johansson Gustav 18170216 i Åsarp   Toarp Skänstad skatteg antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Gustav 18200913 i Rångedala klockareg   Toarp Lund/Häglared sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1847-53-54   Värmland Västmanl Östergötland Sörmland Stockholm Uppland Småland      
Johansson Håkan 1809 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Johan 18170811 i Varnum   Toarp Kråkhult uppeg möjlig, ansedel Kyrkan AI:12/ passlängd bl3   gårdfari   pass 1849 änk omg m Johannes Nilsson åtsk orter                  
Johansson Johan 18241026 i Hällstad   Toarp Labacka belagd, ej ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1855-59 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Stockholm Uppland Norrland        
Johansson Johan 1815 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Johan  18171227 i Eriksberg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1852-64 äv AI:11  passlängd  bl3 Norrland Småland Östergötland Sörmland Sthlm Uppland        
Johansson Johan Peter 18261113 i Seglora   Toarp Kakås antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Johannes 1815 i Almåkra   Toarp Skänstad skinteg ej ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1838-52-55 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Öland Gotland Sthlm Uppland Norrland    
Johansson Johannes 18180208 i Hjortryd   Toarp Kerstingärde sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant/passlängd bl3   gårdfari h-betjänt pass 1845-54-64 äv AI:9, listad 2 gånger Småland Öland Gotland Östergötland            
Johansson Johannes 18390906 i Backeryd   Toarp Berget sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Josef 18050522 i Gällstad   Toarp Taryd österg belagd, ej ansedel Mant/AI:11/Boger   gårdfari   pass 1856-64 passlängd bl3 Småland Östergötland Gotland              
Johansson Josef 18200807 i Åsarp   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Not Boger/passläng bl3   gårdfari   pass 1856-64 i Övrarp?  Död i Östergötland Småland Östergötland Sörmland Norrl Stockholm          
Johansson Klaes Johan 18250213 i Länghem   Toarp Dusekärr ej ansedel, belagd Mant/Boger   gårdfari   pass 1850-58 passlängd bl3  Uppland Norrland Värmland Närke Västml Sörmland Sthlm      
Johansson Klaes Johan 18360623 i Hillared   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Lars 18330828 i Skänstad    Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1855-63 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Sthlm Uppland Norrland        
Johansson Lars 18320409 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel mant/Boger   gårdfari   pass 1856-64 äv AI:11  passlängd  bl3 Småland Öland Gotland              
Johansson Lars 18100904 i Hjortryd   Toarp Häglared Nederg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari h-betjänt pass 1830-52 passlängd bl3 Småland Öland Östergötland Uppland Stockholm Gotland        
Johansson Olof Torell 182703223 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Olof Torell 18270323 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt pass 1847-48   Stockholm Uppland Östergötland              
Johansson Per 18300603 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/Mant   gårdfari   pass 1855  passlängd bl3 Småland Öland Gotland              
Johansson Peter 18210311 i Gällstad   Toarp Långhult/Vaslebacken antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Samuel 18440301 i Sandhult   Toarp Hjortryd västerg antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Johansson Sven okänd   Toarp Senåsa okänd passlängd bl3   gårdfari   pass 1860   åtsk orter                  
Jonasson Anders 17450419 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Bergsl Dalarna              
Jonasson Anders 18030201 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jonasson Bernt 18270922 i Ving Lida   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant/passjournal   gårdfari   pass 1854-55 passlängd bl3 Dalarna Gästrikl Uppland Sthlm            
Jonasson Gabriel 17910116 i Timmele   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jonasson Lars 17391019 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-90-91 Jonsson enl Herngren Stockholm  Uppland Dal  Värmland Bohus          
Jonasson Lars Skenlund 18090221 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jonsson Anders 17720614 i Häglared nederg   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland                  
Jonsson Anders 1748   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Västmanland Närke Värmland            
Jonsson Anders 1724   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass Småland Östergötland Sörmland              
Jonsson Bengt 1756   Toarp Tittebo sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91 äv Spec reg Värmland Bohus Blekinge              
Jonsson Jon 17801226 i Toarp   Toarp Skänstad/Stålarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Jonsson Lars 18170106 i Stålarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1856-64 passlängd bl3 - sporadiska resor Småland Östergötland Närke Norrland            
Jonsson Lars 17580806 i Skänstad Landbog   Toarp Skänstad landbog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Småland Uppland Sörmland Öland        
Jonsson Lars 17580806 i Drared landbog   Toarp Drared Landbog sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1788-90   se Spec reg                  
Jonsson Olof Nyberg 17290522 i Häglared   Toarp Häglared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790    Stockholm                  
Jonsson Per 18090506 i Bokhult   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jonsson Per 1731   Toarp Kerstingärde sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Småland Sörmland                
Jonsson Peter 1740 i okänd   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1815, antaget Dal  Värmland Bohus              
Jonsson Peter     Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90 äv i Taryd se pec reg Dal Bohus                
Jonsson Sven 1751   Toarp Häljasjö sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 se äv spec reg Uppland Västmanland Värmland Bergsl Dalarna          
Jonsson Sven 17560112 i Drared landbog   Toarp Senåsa möjlig, ansedel Spec reg       pass 1790-91   se Spec reg                  
Josefsson Lars Gustav 18340121 i Gällstad   Toarp Taryd österg ej ansedel, belagd Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jönsd Märta 1766 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Jönsson Anders 1768 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Öland Blekinge              
Jönsson Bengt 17970425 i Stuvered   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-50 passlängd bl3 Bohus Stockholm Närke Sörmland Uppland Norge        
Jönsson Daniel 1761   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Västmanland              
Jönsson Johannes 1769   Toarp Drared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Uppland Västmanland                
Jönsson Lars 17770218 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1850/AI:10 inga uppgifter                  
Jönsson Nils 1739 i okänd 18120628 Toarp Häljasjö sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788   se Spec reg                  
Jönsson Nils 1719   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 osäker uppg se Spec reg Stockholm                
Karlsson Anders 17660929 i Råslätt   Toarp Råslätt sannolik, ansedel mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Karlsson Andreas 1802 i Ljushult   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Karlsson Andreas 1791 i Torpa   Toarp Vaslebacken sannolik, ansedel Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Karlsson Johan 1799 i okänd   Toarp Långhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass AI:11 inga uppgifter                  
Karlsson Johannes 18100424 i Ljushult   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Svealand Norrland                
Karlsson Lars 17960925 i Fristad   Toarp Labacka/Häljared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas gfh i kyrkan inga uppgifter                  
Karlsson Lars 17990123 i Häljasjö   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Småland Öland Gotland              
Karlsson Lars 18101217 i Häglared frug   Toarp Häglared frug/Fallbråten sannolik, ansedel Boger/Mant   gårdfari   pass 1847-64 passlängd bl3  Småland Östergötland Gotland Öland Värmland Dalarna Norge      
Karlsson Lars 17591111 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Bergsl Dalarna              
Karlsson Lars 17680209 i Smedsås   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Herngren   gårdfari     handl Per Larsson                    
Karlsson Per 1759 i okänd   Toarp Råslätt sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791   se Spec reg                  
Karlsson Per 1759   Toarp Bygd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Värmland Bergsl            
Karlsson Per Lindkvist 17951115 i Skänstad   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   1859-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Karlsson Per Lindkvist 17951115 i Skänstad   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Karlsson Peter 18190107 i Torpa   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Kristoffersson Anders 17720109 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Värmland Bohus Småland              
Kristoffersson Karl 1764   Toarp Lund sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Värmland Skaraborg                
Kristoffersson Kristoffer 1775 1800-05 Toarp Lund sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791 änkans pass 1830 Dal Värmland Skaraborg Bohus            
Kullberg Anders 1816 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Landin okänd   Toarp Drared lyckeg inga uppgifter U-list borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Abraham okänd   Toarp Ammarp inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Larsson Alexander 18230917 i Hällstad   Toarp Häljared österg antagen ansedel Kyrkan AI:12/Mant   gårdfari   pass 1857-61 änkans pass 1854, Svealand åtsk orter                  
Larsson Alfred 18350201 i Ving   Toarp Häglared västerg ej ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders okänd   Toarp Hjortryd västerg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Larsson Anders 1818 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1846-48   Svealand Skaraborg Bohus Dal Värmland Uppland        
Larsson Anders 18421207 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18421004 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari h-betjänt pass 1864 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Anders 18190416 i Häljared österg   Toarp Häljared sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18100305 i Häljared Österg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 17840206 i Häglared frug   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 17740415 i Skäftingsbacka   Toarp Stommen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 17700329 i Germundared   Toarp Slätthult/Germundared sannolik, ansedel mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1845-50 inga uppgifter                  
Larsson Anders 17790905 i Kulla   Toarp Kulla/Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari                          
Larsson Anders 18121022 i Halsaryd   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel U-list/boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18080305 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18050925 i Stuvered   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18110413 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel U-list/Mant     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18250119 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel Mant/U-list/Not Boger   gårdfari h-betjänt pass 1845-53 passlängd bl3 Götaland Småland Öland Gotland            
Larsson Anders 17850423 i Bygd   Toarp Kulla/Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 1787 i Toarp   Toarp Hagen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 18070207 i Drared hansag   Toarp Drared skatteg antagen, ansedel Kyrkan AI:a6   gårdfari   uppgift saknas förväxlad????? inga uppgifter                  
Larsson Anders 18081008 i Änden   Toarp Änden sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-49  passlängd bl3 Småland Östergötland Bohus Närke Östergötland  Sörmland Norge Sthlm  Uppland  
Larsson Anders 17770501 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 17691105 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 17790929 i Kråkhult uppeg   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 1775 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Larsson Anders 18040416 i Drared skatteg   Toarp Drared hansag sannolik, ansedel U-list/mant/Kyrkan AI:11   gårdfari handelsdräng pass 1844-45-58 passlängd bl3 Värmland Bergsl Småland Östergötland Sörmland Norge        
Larsson Anders 1779 i Börstig?   Toarp Skälvarås storeg ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders 1754   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland                
Larsson Anders 1731   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal Värmland                
Larsson Anders 1744   Toarp Berget sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Larsson Anders 1751   Toarp Stackhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg  Anders Svensson Småland Öland Östergötland Blekinge            
Larsson Anders Hallin 17870514 i Häljared västerg   Toarp Lund m fl sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Anders Hägglund 18291007 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11/Boger   gårdfari   pass 1856-61 passlängd bl3 Småland Östergötland Öland Gotland            
Larsson Anders Johan 18241003 i Od   Toarp Senåsa ej ansedel, belagd passlängd bl3   gårdfari   pass 1954   Småland Öland Gotland              
Larsson Anders Rylander 18240215 i Ryd   Toarp Hjortryd västerg sannolik, ansedel boråshandl/passlängd bl3     hbetj uppgift saknas se modern karin persd Bohus Småland Östergötland Dalarna Gästrikland Norrland Sthlm Uppland    
Larsson Anders Östberg 18221203 i Taryd österg   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Mant/Boger/boråshandl   gårdfari h-betjänt pass 1845-49 passlängd bl3 Svealand Norrland Närke Sörmland Östergötland  Sthlm        
Larsson Andreas 1821 i Seglora   Toarp Gåla sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/Mant   gårdfari   pass 1857-60 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Assar 17910525 i Gånghester   Toarp Hjortryd/Häglared frug sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Assar 17740213 i Kråkhult uppeg   Toarp Kråkhult/Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson August 18380915 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Björn 17680824 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Uppland Västmanland Dalarna Bergsl Norrland        
Larsson Emil 18500911 i Kulla   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Not Boger   gårdfari   pass 1879   Norge                  
Larsson Erik 1753   Toarp Skänstad assarg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Bohus Skaraborg            
Larsson Gustav 18341120 i okänd   Toarp Häljared österg ej ansedel, belagd Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1862-64 dräng fr Skaraborg åtsk orter                  
Larsson Hans 17910409 i Häglared frug   Toarp Skäftingsbacka/Häglared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Hans 1752   Toarp Kakås sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland Östergötland  Sörmland Blekinge      
Larsson Håkan 17660104 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Östergötland   Sörmland Bergsl Dalarna Gästrikland Hälsingland Ångermanland      
Larsson Jan 1753 i okänd   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Jan 18071003 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Johan 18080212 i Rångedala   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Johan     Toarp Ammarp inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1790 saknas i hfl Stochplm  Uppland                
Larsson Johan Torin 18220811 i Toarp   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant     h-betjänt pass 1845-49-56 äv AI:9 infl fr U-hamn Småland Öland Gotland Östergötland            
Larsson Johannes 17901012 i Skälvarås kronog   Toarp Stackhult/Slätthult antagen, ansedel Mant/Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1857-58 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Johannes okänd   Toarp Drared lyckeg inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Larsson Johannes Lindgren 18220409 i Häglared nederg   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Not Boger/U-list/Mant   gårdfari h-betjänt pass 1855-63 äv AI:11 Stockholm Småland Uppland Östergötland Norrland          
Larsson Johannes Stålberg 18350614 i Stålarp   Toarp Kulla  antagen boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Johannes Torin 18221011 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari hbetj pass 1850-56 passlängd bl3 Småland Östergötland Öland Gotland            
Larsson Jon 1723   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm Uppland Värmland Småland Blekinge Halland Öland      
Larsson Jon 1770 i Ottersmad   Toarp Ottersmad sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Småland Blekinge                
Larsson Jon 1769 i okänd   Toarp Ekås   sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Jonas 1759 i Ottermad   Toarp Drared kronog antagen ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Karl     Toarp Skänstad assarg inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 saknas i hfl Småland Blekinge                
Larsson Karl 18320906 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Karl 1768   Toarp Häljasjö sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Värmland Bohus              
Larsson Karl 17971221 i Dannike   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Karl 17551024 i Kind   Toarp Hjortryd österg ej ansedel, belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars 18321211 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars 18170508 i Häljared österg   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel U-list/boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars 18031015 i Toarp   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1843-62 äv AI:11  passlängd bl3 Småland Öland Gotland Östergötland Värmland Norge        
Larsson Lars 18291113 i Senåsa   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel passlängd bl3     dräng 1860-tal reser för Lars Olofsson hägl ned Småland Öland Gotland              
Larsson Lars 18290525 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856 trol felaktig Småland Öland Gotland              
Larsson Lars 17780212 i Skälvarås kronog   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Larsson Lars 17680101 i Toarp   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars 1764 i okänd 1812 Toarp Skäftingsbacka/Senåsa sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm  Uppland Närke Sörmland Bergsl Dalarna        
Larsson Lars 1760 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Östergötland   Sörmland Bergsl Gästrikland Hälsingland Ångermanl        
Larsson Lars 1747   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland                
Larsson Lars 17921208 i Skäftingsbacka   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars 17411018 i Drared Bergsg   Toarp Ryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Uppland Sörmland              
Larsson Lars Lundgren 17951003 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Lars Lundin 18030519 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Nils 18271007 i Lökared   Toarp Lökared antagen ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Nils 18200414 i Senåsa   Toarp Nygården antagen, ansedel Kyrkan AI:259   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Nils 18191212 i Andared   Toarp Andared sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt 1840-45 äv AI:11- Borås dräng inga uppgifter                  
Larsson Nils 1736   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Stockholm Uppland Sörmland              
Larsson Nils 1752   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Uppland Västmanland Sörmland Närke Småland Blekinge Hälsingland      
Larsson Olof 17820622 i Germundared   Toarp Germundared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 1769 i okänd   Toarp Starhester sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17880928 i Skänstad   Toarp Skänstad hansag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas änkan mant 1850 inga uppgifter                  
Larsson Per 1808 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 18090510 i Rångedala   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng pass 1843-51 passlängd bl3 Småland Närke Västmanland Sörmland Sthlm  Uppland Norge      
Larsson Per 18070613 i Toarp   Toarp Germundared m fl sannolik, ansedel U-list/boråshandl     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17990724 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17781028 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17820101 i Bygd   Toarp Råslatt/Bygd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17860422 i Långhult   Toarp Långhult/Skår sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17840521 i Skälvarås   Toarp Skälvarås kronog/Hjortryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 18160110 i Häljared österg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1846-1864 äv AI:11  passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Östergötland Närke Sörmland Sthlm  Uppland Norge  
Larsson Per 18270209 i Skänstad kronog   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant/Boger/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1856   Norrland Närke Österg  Sörmland Sthlm  Uppland        
Larsson Per 18180924 i Skäftingsbacka   Toarp Skäftingsbacka sannolik, ansedel Boger/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1847-1860   Småland Öland Gotland Östergötland Sörmlamd Närke Västmanl Sthlm Uppland Gästrl
Larsson Per 1759   Toarp Ottersmad sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Blekinge Halland              
Larsson Per 17480615 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Västmanland              
Larsson Per 1741   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Sörmland Västmanland Småland Blekinge Bergsl      
Larsson Per 1767 i Ammarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790   Stockholm Uppland                
Larsson Per 1727   Toarp Drared Landbog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Närke Sörmland Västmanland Bergsl        
Larsson Per 17870725 i Kråkhult   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   passlängd bl3   gårdfari   pass 1850-55 alt person t Lars Persson 990724 Småland Öland Gotland              
Larsson Per 17500203 i Toarp   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17870528 i Senåsa   Toarp Senåsa/Skälvarås antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 17750318 i Germundared   Toarp Germundared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per 18040312 i Senåsa   Toarp Råslätt sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1847-48   Värmland Närke Sörmland Uppland            
Larsson Per Enlund 18340104 i Drared bergsg   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1859-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Per Hedin 18300428 i Lökared   Toarp Lökared sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Per Höglund 18320908 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1850-56 passlängd bl3 Götaland Svealand Norge              
Larsson Per Svedberg 18120329 i Häljared österg   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Peter 18340922 i Andared   Toarp Andared möjlig, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Peter 18101030 i Od   Toarp Hagen ej ansedel, belagd Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1859-61 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Peter 18350221 i Ryd   Toarp Senåsa/Ryd antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Larsson Sven 18181023 i Häljared   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Sven 17860501 i Skälvarås   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Sven 17930310 i Bråthult   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas äv boråshandl inga uppgifter                  
Larsson Sven 17920903 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1845   Svealand                  
Larsson Sven 17880902 i Häglared   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Sven 17670305 i Toarp   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Larsson Sven 1749   Toarp Toarp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Dal            Värmland Uppland Östergötland  Bergsl          
Larsson Sven 17310919 i Kerstingärde   Toarp Kerstingärde sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Värmland Bergsl Dalarna Närke Östergötland           
Lejon Anders 1745   Toarp Sjögården sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland Bohus Sörmland östergötland      
Lejon Peter 17970707 i Sjög   Toarp Sjögården sannolik, ansedel boråshandl handelsb     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Lundberg Johan 18200220 i Äspered   Toarp Starhester antagen ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1863-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Lundberg Karl Peter 18230614 i Äspered   Toarp Smedsås antagen ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Lundin August 1841 i okänd 1864 Toarp okänd ej ansedel Boger     h-betjänt 1859-63   Östergötland   Uppland Sörmland Stockholm            
Lundin Olaus 18121216 i Hössna   Toarp Lund sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Magnusson Abraham 1796 i Murum   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas änkans pass AI:11 till 1861 inga uppgifter                  
Magnusson Anders Johan 18200930 i Timmele   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Matsson Nils 1734   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Bergslagen  Västmanland                 
Månsson Lars Torin 18300408 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Abraham 1775 i Stålarp   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Bergslagen  Dalarna                
Nilsson Anders 1825 i okänd   Toarp okänd ej ansedel Boger     h-betjänt pass 1848-51   Stockholm Gästrikl Norrland Småland            
Nilsson Anders 18010912 i Kulla   Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel U-listMant   gårdfari handelsdräng pass 1845-47 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Västml Närke Sthlm Uppland      
Nilsson Anders 17870412 i Tubbared   Toarp Tubbared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Anders 17700328 i Drared Bergsg   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv spec reg inga uppgifter                  
Nilsson Anders 1767 i Stålarp   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Bergslagen  Västmanland Dal Värmland Dalarna          
Nilsson Anders 17690726 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant    gårdfari   uppgift saknas oklart, fel Anders Nilsson inga uppgifter                  
Nilsson Anders 1768 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 oklart, fel Anders Nilsson Stockholm Uppland Sörmland Närke Småland Blekinge Halland      
Nilsson Bengt 17721225 i Kovra   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Gustav 17841120 i Skälvarås   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/Boger/U-list   gårdfari handelsdräng pass 1855-62 äv AI:11  passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Östergötland Sörmlamd Sthlm Uppland Gästrl    
Nilsson Hans 17850522 i Kovra   Toarp Kovra sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Hans 1762   Toarp Häljared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Dal Bohus Skaraborg          
Nilsson Johannes okänd   Toarp Slätthult ej funnen Spec reg   gårdfari   pass 1788-91   se Spec reg                  
Nilsson Johannes 18110308 i Dannike   Toarp Tubbared/Bokhult sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-64 äv AI:11  passlängd bl3 Småland Östergötland Västmanland Norrland Bohus Värmland Uppland      
Nilsson Johannes 18050127 i Dannike   Toarp Häljared nederg antagen ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Jonas 17900401 i Halsaryd   Toarp Drared landbog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Jonas Skenlund 17760914 i Bygd   Toarp Bygd stora sannolik, ansedel Mant borgare     uppgift saknas i Borås inga uppgifter                  
Nilsson Karl 17810926 i Stålarp   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Lars 17900811 i Stålarp   Toarp Andared sannolik, ansedel Not Boger/mant     h-betjänt pass 1838-40   Stockholm Sörmland Uppland              
Nilsson Lars 17620415 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Sörmland Närke Dal Bohus        
Nilsson Lars 1745 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad assarg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Småland Blekinge Bohus Skaraborg        
Nilsson Lars 17791012 i Övrarp   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Lars 17760408 i Häljsjö   Toarp Häljasjö sannolik, ansedel passläng bl3   gårdfari   pass 1846-47   Närke Västml Stockholm Uppland            
Nilsson Magnus 18190329 i okänd   Toarp Lökared/Mossebo sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1844-46 passlängd bl3 Gästrikland Hälsingland Ångermanl Medelpad Närke Östergötland Sörml Sthlm Uppland  
Nilsson Magnus 1779 i okänd   Toarp Drared skatteg ej ansedel, ej belagd Herngren   gårdfari   pass 1788-90 dräng i Drared skatteg Västmanland Uppland Östergötland Bergsl            
Nilsson Nils 17731026 i Stålarp   Toarp Stålarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Olaus 18310610 i Fänneslunda   Toarp Häljared nedreg ej ansedel passläng bl3     dräng pass 1850-60tal reser för Per Svensson nedrg åtsk orter                  
Nilsson Per 18031101 i Lökared   Toarp Drared fl gårdar sannolik, ansedel U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Per 17890917 i Andared   Toarp Andared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Per 18200409 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt uppgift saknas i U-hamn inga uppgifter                  
Nilsson Per 1763 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg/skinteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Västmanland Småland Skaraborg          
Nilsson Per 1721 17970619 Toarp Senåsa sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Sörmland Västmanland                
Nilsson Peter 18340922 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1855-56   Svealand Östergötland Värmland Västmanland Småland Dal         
Nilsson Peter 17860210 i Övrarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Nilsson Sven 18110404 i Dannike   Toarp Häljared nederg ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olausson Lundin August 18410119 i Lund   Toarp Lund sannolik, ansedel U-list/Not Boger     h-betjänt 1857-63 död i Torö Svealand                  
Olofsd Ingrid 17930925 i Ekås   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1849-54   Öland Småland Östergötland Gotland            
Olofsson (Per) 18200101 i Taryd västerg   Toarp Taryd västerg möjlig, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Anders 18040110 i Häglared nederg   Toarp Häglared börtag belagd GHF Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Anders 17850423 i Bygd   Toarp Kulla/Bygd sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:9 borgare gårdfari   uppgift saknas handelsdräng i Borås inga uppgifter                  
Olofsson Anders 18320411 i Stackhult   Toarp Bokult/Skinnarhult sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1858-59 passlängd bl3 åtsk orter                  
Olofsson Anders 17950326 i Häglared   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Anders 1737   Toarp Skälvarås kronog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass Stockholm Uppland Västmanland Dal  Bohus          
Olofsson Anders 17740912 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Anders 17720403 i Kråkhult mell   Toarp Kråkhult/kulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Anders 17350117 i Taryd   Toarp Tartyd österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                  
Olofsson Andreas 17801001 i Eriksberg   Toarp Mosstomt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Andreas 18110925 i Torpa   Toarp Kråkhult västerg ej ansedel, belagd Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Erik 17370403 i Taryd   Toarp Taryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                
Olofsson Hans 17680504 i Lökared   Toarp Lökared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Uppland                
Olofsson Jan 17950422 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Johan  17770305 i Kråkhult mell   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Johannes 18260925 i Häglared frug   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Jonas 1738   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus Småland Öland Blekinge Halland      
Olofsson Lars 17840423 i Ekås   Toarp Ekås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Lars 18320309 i Starhester   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1862-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Olofsson Lars 18110218 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/U-list     h-betjänt uppgift saknas fl till U-hamn 1832 inga uppgifter                  
Olofsson Lars 1763 i Gånghester   Toarp Gånghester sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Skaraborg                  
Olofsson Lars 17770530 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Olofsson Lars 1754   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Öland              
Olofsson Lars 18020912 i Häglared nederg   Toarp Häglared nederg belagd GHF Kyrkan AI:11/Mant   gårdfari   pass 1849-64 passlängd bl3 Småland Öland Gotland              
Olofsson Lars August 18400419 i Häglared börtag   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1859-61   Småland Östergötland Västmanland Uppland            
Olofsson Nils 17860211 i Eriksberg   Toarp Smedsås/Kanåsen sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson O A  18150421 Toarp   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1855-64  "Storknallen"/passlängd Småland Öland Gotland              
Olofsson Olof 1786 i Drared lyckeg   Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Olof 17910213 i Taryd   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Olof 18220324 i Drared lyckeg   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1858 passlängd bl3 åtsk orter                  
Olofsson Olof 17550306 i Drared lyckeg före 1800 Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1800 Stockholm  Uppland Östergötland Sörmland Småland Halland        
Olofsson Olof Torin  18170401 i Taryd västerg   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 18130123 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 18090914 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 18220224 i Häglared nederg   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1845-53-64 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Närke Stockholm Uppland Norrland      
Olofsson Per 18200509 i Ekås   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 17740507 i Drared bergsg 1828 Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 17920414 i Häglared   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 17860512 i Ekås   Toarp Ekås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Per 18070928 i Häglared nederg   Toarp Kulla belagd GHF Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1862-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Olofsson Per 18210217 i Starhester   Toarp Starhester sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1841-47   Skaraborg Småland Östergötland Sörmland Uppland Stockholm        
Olofsson Per Hedlund 17951008 i Häglared börtag   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas infl fr U-hamn  Ulistan 2 gaånger inga uppgifter                  
Olofsson Per Torén  18200101 i Taryd västerg 1849 Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Boger/U-list     h-betjänt pass 1845-47 död i Lindesberg Stockholm Värmland Sörmland Östergötland  Gotland          
Olofsson Peter     Toarp Lund inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 saknas i hfl Dal  Värmland Bergsl              
Olofsson Sven 17990323 i Tränghult   Toarp Kulla sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Sven 17390121 i Taryd österg   Toarp Taryd  österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Värmland            
Olofsson Sven Torell  17930101 i Taryd   Toarp Taryd/Häljared västerg sannolik, ansedel Mant/boråshandl borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Olofsson Torell Anders 18240523 i Taryd västerg   Toarp Bygd lilla antagen, ansedel Kyrkan AI:11/Not boger   gårdfari   pass 1846-64 hustrun från Gotland/passlängd Svealand Småland Östergötland Sörmland Gotland Öland Sthlm  Norrland    
Oskarsson Johan okänd   Toarp Gåla ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Svealand Norrland                
Persd Gunilla 1754 i okänd   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 g m Per Andersson Småland Värmland Blekinge              
Persd Karin 17900128 i Skänstad   Toarp Ryd sannolik, ansedel Boger/passlängd bl3   gårdfari   pass 1850-57 g m Lars Jönsson Norrland Götaland Svealand              
Persson Anders okänd   Toarp Stuvered ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1843-49 passlängd bl3 Svealand  Norrland Östergötland Sörmland Närke Uppland Stockholm Norge    
Persson Anders 1772 i okänd   Toarp Skänstad assarg ej ansedel, ej belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 1775 i Häglared börtag   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18081109 i Senåsa soldt   Toarp Senåsa sannolik, ansedel U-list/Not Boger     handelsdräng pass 1829-41   Götaland                  
Persson Anders 17691027 i Picke   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18000316 i Taryd   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1858-64 passlängd bl3 åtsk orter                  
Persson Anders 18000314 i Lindås   Toarp Lindås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18261215 i Brämhult    Toarp Häljared nederg/österg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1858-61 passlängd bl3 åtsk orter                  
Persson Anders 17900701 i Ottersmad   Toarp Bygd stora sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17891114 i Tvärred   Toarp Skänstad kronog ej ansedel, belagd Mant   gårdfari   pass 1852-56   Bohus  Närke Småland Österg Sörml Norrl Uppland Stockholm    
Persson Anders 18130516 i Tubbared   Toarp Tubbared/Stackhult sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18110625 i Drared bergsg   Toarp Drared bergsg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17850310 i Skänstad   Toarp Skänstad skinteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17740212 i Målsryd   Toarp Målsryd/Tubbared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17740326 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17730830 i Kråkhult   Toarp Kråkhult mellang sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas änkans pass 1845 inga uppgifter                  
Persson Anders 17650303 i Hjortryd   Toarp Hjortryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17740326 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18060705 i Toarp   Toarp Lund/Ammarp sannolik, ansedel Kyrkan AI:7/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng pass 1843-48 h-betj i U-hamn  passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Närke Stockholm Uppland Norge      
Persson Anders 17800422 Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:7   gårdfari borgare uppgift saknas i Borås inga uppgifter                  
Persson Anders 18290710 i Toarp   Toarp Tränghult antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18000317 i Taryd   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 18300106 i Drared kronog   Toarp Drared lyckeg/landbog sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1849-58 passlängd bl3 Dal Värmland Norge Östergötland Småland Bohus Närke Dalarna Norrland  
Persson Anders 17730101 Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders     Toarp Häljared inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1791 saknas i hfl Stockholm Dal Värmland              
Persson Anders 1762 i Ekås   Toarp Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788 äv spec reg Dal Bohus                
Persson Anders okänd   Toarp Senåsa uppgift i bou Herngren   gårdfari   pass 1791 saknas i hfl Småland Blekinge Halland              
Persson Anders 1760 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 förväxl AP i Kulla dy/dä Uppland Närke Skaraborg Bohus Hälsingland Bergsl Småland      
Persson Anders 1749   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788 förväxl AP i Kulla dy/dä Uppland Väemland Västmanland Bergsl Dalarna          
Persson Anders 17620822 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Öland Bohus Dal           
Persson Anders 1756   Toarp Kärnsjö sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Uppland Västmanland              
Persson Anders 17530724 i Drared Landbog   Toarp Drared Landbog sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Närke Bergsl Dalarna Värmland          
Persson Anders 1737   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Värmland Bohus              
Persson Anders 17640318 i Bygd   Toarp Bygd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv Spec reg Småland Blekinge Gästrikland Hälsingland            
Persson Anders 17751203 i Toarp 1816 Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders     Toarp Kråkhult inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1790 saknas i hfl Småland Blekinge Värmland Bergsl            
Persson Anders 1775 i Skälvarås   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Anders 17691027 i Picke   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv spec reg inga uppgifter                  
Persson Anders     Toarp Stackhult ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91 fel socken ? Stockholm Småland Blekinge Halland Skåne Värmland Bergsl      
Persson Anders möjl dräng i Skänstad, 1772 omkr   Toarp Skänstad ej ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Öland Blekinge              
Persson Anders 1727 i Ekås 17891113 Tärby Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Dal Bohus                
Persson Anders Bergström 18201228 i Toarp   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/Mant   gårdfari   pass 1850-64 passlängd bl3 Småland Östergötland Sthlm Uppland Norrland Dalarna Gästrikl      
Persson Anders Lindström 18110108 i Lindås   Toarp Berget sannolik, ansedel Kyrkan AI:9/mant  i Ekås på 60-talet??     borgare pass 1859-64 i Borås-- trol i Halsaryd 861-62 åtsk orter                  
Persson Anders/Andreas 17911101 i Skänstad kronog   Toarp Skänstad eriksg/kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1845 2 år fel på ålder Småland Östergötland Stockholm              
Persson Andreas 17891114 i Tvärred   Toarp Skänstad eriksg sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1843-47   Öland  Småland Östergötland Sörmland Stockholm          
Persson Assar 17720209 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Assar 17940329 i Hjortryd   Toarp Övrarp sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson August Skoglund  18360107 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Bengt 1735 i okänd   Toarp Skänstad kronog ej ansedel, belagd Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 relationer saknas Stockholm Sörmland Närke Östergötland Västmanland Småland Dal      
Persson Bengt 17500220 i Kovra   Toarp Kovra sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Värmland Bergsl Västmanland Småland Halland      
Persson Bengt 17611029   Toarp Kråkhult västerg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Bergsl Närke Småland Östergötland  Dal  Bohus      
Persson Bryngel 1753   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Småland Östergötland Bergsl Hälsingland Dalarna Gästrikland      
Persson Bryngel     Toarp Bygd inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1790-91 saknas i hfl Dal  Värmland Bohus              
Persson Börje 1741   Toarp Tränghult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Stockholm Uppland Sörmland Dal  Värmland          
Persson Erik 1765 i Taryd   Toarp Taryd  österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Halland Östergötland              
Persson Frans Skoglund 18450322 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Gunnar 17820923 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari borgare uppgift saknas i Borås inga uppgifter                  
Persson Gunnar 17661230 i Ekås   Toarp Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 möjl även i Tubbared Småland Östergötland Bergsl Dalarna            
Persson Gustav 1739   Toarp Skänstad Eriksg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91 möjl även i Skälvarås Småland Blekinge Dal Bohus            
Persson Gustav 1757 i okänd   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Värmland Bergsl Småland Blekinge Östergötland  Sörmland Hälsingland      
Persson Hans 17880908 i Skälvarås    Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Hans 17860326 i Skälvarås   Toarp Skälvarås antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Hans 17880908 i Skälvarås    Toarp Skälvarås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Håkan 17460102 i Ammarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm                  
Persson Ingel 17761002 i Labacka   Toarp Labacka sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Ingel 17670525 i Picke   Toarp Picke sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Småland Öland Blekinge Värmland Uppland          
Persson Jan 17930209 i Senåsa soldt   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Boger/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1751-64   Småland Öland Gotland              
Persson Jan 17580319 i Habo   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jan 1759   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Sörmland Uppland Bergsl Dalarna Småland Blekinge      
Persson Jan Sedergren 17930229 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johan Aron 18420102 i Kulla   Toarp Kulla antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johan Peter 18361021 i Kulla   Toarp Kulla sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johannes 18250206 i Häljared   Toarp Häljared antagen ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johannes 18240318 i Skänstad hansag   Toarp Skälvarås storeg antagen ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1851 passlängd bl3 Närke Sörmland Norrland Stockholm Uppland          
Persson Johannes 18240121 i Häglared nederg   Toarp Senåsa antagen, ansedel Kyrkan AI:9   gårdfari   pass 1851-54 dräng i Senåsa - passlängd bl3 Småland Östergötland Närke Norrl Stockholm Norge        
Persson Johannes Helgo 18300422 i Ving   Toarp Övrarp möjlig ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johannes Lindberg 18320610 i Picke   Toarp Picke/Ottermad sannolik, ansedel Kyrkan AI:10     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Johannes Lindström 18141119 i Lindås   Toarp Ekås/Stuvered sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845-47 äv AI:11  passlängd bl3 Stockholm Närke Dalarna Västmanland Norrland Uppland Sthlm  Närke Gästrl  
Persson Johannes Skoglund 18471018 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jon okänd   Toarp Andared inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Persson Jon 1772 i Häljared   Toarp Labacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jon 17660322 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Spec reg   gårdfari   pass 1791 äv bokad nedan se Spec reg                  
Persson Jon 1772 i Häljared   Toarp Häljared antagen, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas flera att välja på inga uppgifter                  
Persson Jon 17800206 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jon 17771106 i Drared bergsg   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jon 17660322 i Målsryd   Toarp Målsryd/Bokhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv mant 1825 Småland Bohus Skaraborg Halland Öland          
Persson Jonas 1787 i Ottermad   Toarp Ottermad sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Jöns 1782 i Målsryd   Toarp Målsryd/Stackhult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Klaes Skoglund 18410718 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel boråshandl     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars okänd   Toarp Senåsa ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1845   Svealand Gästrikl Norrland              
Persson Lars 18160325 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel boråshandl   gårdfari ??? pass 1843-46 b-handl koll  passlängd bl3 Närke Västml Bergsl Gästrl Norrland Norge        
Persson Lars 17980830 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                  
Persson Lars 17820527 i Ammarp   Toarp Ammarp/Kerstin sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 17540304 i Berget   Toarp Änden sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 18260408 i Skinnarhult   Toarp Fallbråten sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1851-52   Småland  Sörmland Närke Stockholm Uppland Gästrikl        
Persson Lars 17930918 i Skälvarås   Toarp Häglared/Stuv/Lökared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1743-50 passlängd bl3 Sörmland Stockholm Uppland Närke Gästrikl Norrland Norge      
Persson Lars 18050421 i Drared bergsg   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 17860102 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 18030520 i Ottersmad   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel U-list/Not Boger/boråshandl     handelsdräng pass 1838-40 2 gånger på u-listan Norrland                  
Persson Lars 18150410 i Hjortryd österg   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 17881018 i Skänstad   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 1766 i okänd   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 1766 i okänd   Toarp Nygården sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 18280201 i Skälvarås   Toarp Skälvarås kronog antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 17790102 i Äspered   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:6   gårdfari   uppgift saknas söner till U-hamn inga uppgifter                  
Persson Lars 1762 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv Spec reg Stockholm  Uppland                
Persson Lars 1744   Toarp Bygd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm Östergötland Sörmland              
Persson Lars 1756   Toarp Skänstad Eriksg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Östergötland Halland Åland          
Persson Lars 1743   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Sörmland              
Persson Lars 17550501 i Kråkhult   Toarp Kråkhult   sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland Sörmland Uppland Bergsl Dalarna Bohus      
Persson Lars 17450306 i Kråkhult uppeg   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Öland Östergötland            
Persson Lars 17720406 i Skälvarås storeg   Toarp Skälvarås storeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars 1764 i Picke   Toarp Picke sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm Uppland Småland Halland Blekinge Värmland Öland      
Persson Lars 17971028 i Starhester   Toarp Starhester sannolik, ansedel Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars     Toarp Häglared börtag inga uppgifter Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 saknas i hfl Småland Blekinge Sörmland Uppland Halland          
Persson Lars Bergström  18190917 i Senåsa   Toarp Kulla sannolik, ansedel Mant/boråshandl   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Lars Lindström 1804 i Lindås   Toarp Lindås sannolik, ansedel Not Boger/Mant/U-list   gårdfari h-betjänt pass 1848 flyttar till Sexdrega Skaraborg Närke Uppland Dalarna Hälsingland          
Persson Lars Martin 18461109 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   uppgift saknas   Norge                  
Persson Martin 18441005 i Häglared   Toarp Kulla belagd GHF Björn Sterner   gårdfari   uppgift saknas   Norrland                  
Persson Mattias 18100802 i Dannike   Toarp Häljasjö ej ansedel, belagd Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1849-57 passlängd bl3 Närke Dalarna Västmanland Gästrl Norrland Sthlm Uppland      
Persson Nils 17670319 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Uppland Småland Blekinge Skåne            
Persson Nils 17370311 i Kovra   Toarp Kovra sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland     sonem Hans Nilsson var den store Hans Nelsson          
Persson Nils 1764   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Blekinge Halland Östergötland            
Persson Nils 1772 i Kråkhult   Toarp Kråkhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Småland Blekinge                
Persson Nils 17820227 i Drared   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas kolla matalsuppgifter inga uppgifter                  
Persson Olof 18170914 i Skinnarhult   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                  
Persson Olof 18190622 i Kråkhult västerg   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Olof 17830404 i Äspered, Gullestorp   Toarp Häljared, västerg, österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Olof 18131012 i Taryd österg   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel U-list/Kyrkan AI:10   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Olof 17860212 i Skänstad kronog   Toarp Skänst/Starhester sannolik, ansedel Mant/Kyrkan AI:7/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas död i Stockholm 1832 inga uppgifter                  
Persson Olof 18200820 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Not Boger/U-list/mant   gårdfari handelsdräng pass 1838-45-56 äv AI:12, reser på moderns pass Norrland Östergötland Småland Öland Gotland          
Persson Olof 1747   Toarp Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland Öland              
Persson Olof Bergström  18250422 i Berget   Toarp Berget/Häljared nederg sannolik, ansedel Not Boger/U-list   gårdfari handelsdräng pass 1845-46 äv AI:12  passlängd bl3 Västerfbotten åtsk orter                
Persson Olof dy 1759   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Småland Halland Blekinge Öland            
Persson Olof dä 17581209 i Häglared börtag   Toarp Häglared börtag sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv mant 1825 Småland Dal Bohus Blekinge Halland Öland        
Persson Olof Hedlund  17790724 i Häljared   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Mant/U-list borgare gårdfari   uppgift saknas borgare i U-hamn 1810 inga uppgifter                  
Persson Per 18000501 i Toarp   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 17880318 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel boråshandl handelsborg     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 17600306 i Målsryd   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 17960410 i Berget   Toarp Skänstad assarg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 18000501 i Toarp   Toarp Häglared nederg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 18151122 i Tubbared   Toarp Tubbared sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 18330524 i Skänstad kronog   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 18170427 i Drared lyckeg   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1838-45  i U-hamn Småland Öland Östergötland Norrland            
Persson Per 17780127 i Labacka   Toarp Labacka sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 1712   Toarp Starhester sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass Småland Östergötland Hälsingland Hälsingland            
Persson Per 1729   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Sörmland Bergsl Värmland Dalarna          
Persson Per 1749 i okänd   Toarp Andared ej ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788 trol sökt person i Andared se Spec reg                  
Persson Per 17710427 i Andared   Toarp Andared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 trol felaktig Stockholm  Uppland Västmanland              
Persson Per 17400430 i Drared skatteg   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90   Stockholm Uppland Västmanland              
Persson Per 1762 i Berget   Toarp Berget sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788   Uppland                  
Persson Per 1763   Toarp Lindås sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Stockholm  Uppland Sörmland              
Persson Per 17460316 i Toarp   Toarp Andared ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 1748 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Sörmland Småland Öland Halland Värmland      
Persson Per 17540816 i Taryd österg   Toarp Taryd  österg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Västmanland Småland Östergötland  Blekinge        
Persson Per     Toarp Kråkhult inga uppgifter Herngren   gårdfari   pass 1790-91 saknas i hfl Småland Blekinge Halland              
Persson Per 1779 i Picke   Toarp Picke sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per 1764   Toarp Kärnsjö sannolik, ansedel Mant/Herngren borgare gårdfari   pass 1791 borgare i Borås 1805-10 Uppland Västmanland                
Persson Per 17890202 i Skänstad   Toarp Skänstad flera gårdar sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per okänd   Toarp Skinnarhult inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Persson Per  dy 1763 i okänd   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Småland Östergötland Sörmland            
Persson Per  1741   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Dal Bohus Värmland Dalarna Bergsl Småland      
Persson Per Hjonman 18030206 i Kärnsjö   Toarp Kärnsjö sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per Kärrman 18000614 i Kärnsjö   Toarp Kärnsjö sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per Lindström 18350321 i Lindås   Toarp Målsryd sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Per Lindström 17950314 i Lindås   Toarp Lindås/Ekås sannolik, ansedel Boger/Mant borgare     uppgift saknas äv AI:7,  i Borås inga uppgifter                  
Persson Per Lindström  17950314 i Lindås   Toarp Lindås/Tubbared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1851-53 änkans pass Bohus Närke Sörmland Norrl Stockholm Uppland        
Persson Per Lundberg 18171008 i Äspered   Toarp Mosstomt/Drared lyckeg sannolik, ansedel Not Boger/Mant/passlängd bl3   gårdfari   1859-64 äv AI:12, konkurs 1851 Värmland åtsk ort                
Persson Per Selander 18321205 i Senåsa   Toarp Senåsa sannolik, ansedel U-list   gårdfari h-betjänt uppgift saknas passlängd bl3 Småland Öland Gotland Stockholm Uppland          
Persson Per Skoglund 18020209 i Äspered   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   pass 1855-58 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Stockholm  Uppland Gästl        
Persson Peter 1730   Toarp Kanås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Sörmland                
Persson Peter Skoglund 18330426 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari   pass 1856  äv boråshandl Svealand Norrland                
Persson Sven 179509011 i Häglared frug   Toarp Berget/Bygd stora sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 17960917 i Drared lyckeg   Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 18000914 i Sandhult   Toarp Senåsa belagd, ej ansedel Mant/Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1859-60 ghf i kyrkan  passlängd bl3 åtsk orter                  
Persson Sven 17971029 i Häglared frug   Toarp Häglared frug sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 18030902 i Taryd västerg   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel U-list/mant     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 18120114 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel U-listMant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 18030201 i Övrarp   Toarp Övrarp/Drared skatteg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari h-betjänt uppgift saknas noterad 2 gånger inga uppgifter                  
Persson Sven 18200819 i Stackhult   Toarp Stackhult sannolik, ansedel U-list/Not Boger     h-betjänt pass 1839-49   Svealand                  
Persson Sven 18400115 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 17581004 i Andared   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90 äv Spec reg Stockholm Västmanland Uppland Gästrikland Hälsingland          
Persson Sven 1744   Toarp Bokhult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 trol även Sven Larsson, se Spec Småland Halland Östergötland Öland Blekinge Västmanland Dalarna      
Persson Sven 17580804 i Ekås   Toarp Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788   Stockholm  Uppland                
Persson Sven 1785 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Persson Sven 17550102 i Ryd   Toarp Ryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Uppland Närke Västmanland            
Persson Sven 17660102 i Häljared västerg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790-91   se Spec reg                  
Petersson A 1823 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter Not Boger   gårdfari h-betjänt 1841-43   Svealand Småland Blekinge Skåne Östergötland Sörml Uppland      
Petersson Ambrosius Magnus 18160313 i Kinnarumma   Toarp Målsryd ej ansedel, belagd Kyrkan AI:10   gårdfari   pass 1858 passlängd bl3 åtsk orter                  
Petersson Anders 17870129 i Nygården   Toarp Stuvered sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1843-49 passlängd bl3 Österg Sörmland Närke Sthlm Uppland Norge        
Petersson Anders 1813 i okänd   Toarp okänd ej ansedel Boger borgare     uppgift saknas i U-hamn inga uppgifter                  
Petersson Anders 18151023 i Ammarp   Toarp Amarp/Tittebo antagen, ansedel Kyrkan AI:12/Mant   gårdfari   pass 1843-46 passlängd bl3 Småland Östergötland Sörmland Stockholm Uppland Norge        
Petersson Anders 18160722 i Kärnsjö   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856    Öland  Gotland                
Petersson Andreas 18070630 i Ving   Toarp Taryd österg sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1829-38   Småland  Blekinge Gotland              
Petersson Andreas 17960917 i Äspered, Vatunga   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1854-57 passlängd bl3 Dal Bohus Småland Sörmland Närke Sthlm Uppland Gästrl    
Petersson Erik 17830106 i Dannike   Toarp Smedsås sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Petersson Gunnar 1763   Toarp Ekås sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Småland Blekinge                
Petersson Gustav 17920716 i Dannike   Toarp Smedsås ej ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Petersson Lars 1804 i okänd   Toarp okänd ej ansedel Boger     h-betjänt 1838-40   Småland Östergötland Sörmland Stockholm Jämtland          
Petersson Mats okänd   Toarp Häljared ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Svealand Norrland                
Petersson Per 17920414 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Petersson Per Skoglund  18020209 i Äspered   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel U-list/Kyrkan AI:10     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Petersson Peter okänd   Toarp okänd ej ansedel Boger     h-betjänt pass 1847-49 konkurs 1848 Småland Östergötland Stockholm Västmanland Dalarna          
Petersson Sven 18410207 i okänd   Toarp okänd ej ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Petersson Sven 1820 i okänd   Toarp okänd ej ansedel Boger     h-betjänt pass 1841-48   Skaraborg Bohus Småland Närke Västmanland Uppland        
Sandkvist P J okänd   Toarp Taryd västerg inga uppgifter Not Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Siggesson Anders 17790416 i Skinnarhult   Toarp Skinnarhult antagen, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1791 för ung se Spec reg                  
Skoglund Anders 18301224 i Drared kronog   Toarp Drared kronog sannolik, ansedel U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Skoglund August 18280719 i Ljushult   Toarp Ekås sannolik, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Stridbeck Peter 18240926 i Gingri   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Kyrkan AI:11/mant   gårdfari   pass 1859-62 passlängd bl3 åtsk orter                  
Svensd Karin okänd   Toarp Kronog ej ansedel Boger   gårdfari   pass 1856   Norrland                  
Svensson (Johan) Jan 17530410 i Häljared   Toarp Häljared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm                  
Svensson (Johan) Jan 17580821 i Kråkhult uppeg   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Mant/Herngren/AI:12   gårdfari   pass 1788-90-91 änkans pass 1805 Småland Blekinge Halland              
Svensson Alfred 18350201 i Ving, Töve överg   Toarp Taryd västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1857-59 gfh i kyrkan  passlängd bl3 åtsk orter                  
Svensson Anders 18250228 i Stackhult   Toarp Stackhult sannolik, ansedel boråshandl     hbetj uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 18260828 i Börstig   Toarp Skänstad assarg ej ansedel, belagd Kyrkan AI:11   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 1842 i okänd   Toarp   inga uppgifter Not Boger     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders okänd   Toarp Bråthult inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Svensson Anders 17801001 i Kerstingärde   Toarp Skänstad kronog antagen, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 17790105 i Målsryd   Toarp Råslätt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 18100217 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 17850516 i Taryd   Toarp Taryd/Häglared nederg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 17760815 i Kråkhult uppeg   Toarp Häljared västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders okänd   Toarp Häljared ej ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-91   se Spec reg                  
Svensson Anders 18290808 i Toarp   Toarp Stuvered antagen, ansedel Kyrkan AI:12   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Anders 1755   Toarp Kerstingärde sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv mant 1825 Småland Östergötland Närke Skaraborg            
Svensson Anders 17440316 i Drared   Toarp Råslätt sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Västmanland Värmland Bergsl          
Svensson Anders 17321022 i Lökared   Toarp Lökared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland                
Svensson Anders 1726   Toarp Berget sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Dal Bohus Västmanland          
Svensson Anders 17680511 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal Bohus Småland Öland Skåne Blekinge        
Svensson Anders 17520402 i Skänstad assarg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Uppland Östergötland Småland              
Svensson Anders 1745   Toarp Skinnarhult sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Stockholm Uppland                
Svensson Anders 1756 i Toarp   Toarp Bygd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791   Småland Östergötland                
Svensson Andreas 18030603 i Ving   Toarp Drared skatteg sannolik, ansedel Mant/Not Boger   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Assar 1752   Toarp Gåla sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Småland Östergötland Sörmland Halland       morfar till Anders Andersson Tisell, 18250919, handlare i Skräddareg Härna    
Svensson Assar 17720216 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1791 äv mant 1825 Småland Blekinge                
Svensson Bengt 17850901 i Toarp   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Gunnar 1770 i Kråkhult   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv mant 1825 Småland Blekinge Halland Åland            
Svensson Hans 18070220 i Hjortryd   Toarp Hjortryd västerg sannolik, ansedel U-list/mant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Hans 1755   Toarp Kakås sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91 äv Spec reg Dal Värmland Bohus Skaraborg            
Svensson Hans 17271112 i Hjortryd   Toarp Hjortryd sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1791   Bohus Småland                
Svensson Håkan 1765 i okänd   Toarp Vällingbacka möjlig, ansedel Spec reg   gårdfari   pas 1788-91   se Spec reg                  
Svensson Håkan 17811122 i Toarp   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Johan okänd   Toarp Drared kronog inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl inga uppgifter                  
Svensson Johan 17991214 i Rångedala   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   pass 1843-51 passlängd bl3 Dal Bohus Värmland Norge            
Svensson Johannes 17980501 i Skänstad eriksg   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari h-betjänt pass 1843-53 änkan 1855-60/AI:11 Småland Östergötland Uppland Sörmland Stockholm Närke Gästrl Norge    
Svensson Jonas okänd   Toarp Skänstad assarg ej ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1788-91   se Spec reg                  
Svensson Jonas 17810406 i Häljasjö   Toarp Häljasjö sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Jonas 1751   Toarp Nötekulla sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Stockholm Uppland Västmanland Sörmland Småland Öland Hälsingland      
Svensson Jonas 1740 i okänd   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790   se Spec reg                  
Svensson Karl Lindgren 17940606 i Häljasjö   Toarp Häljasjö/Häglared nederg sannolik, ansedel U-listMant   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Lars 18240509 i Gåla   Toarp Gåla sannolik, ansedel boråshandl     hdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Lars 18200327 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Mant/Boger   gårdfari   pass 1845   Svealand                  
Svensson Lars 18180426 i Häljared österg   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari   pass 1846-60 AI:11 - passlängd  bl3 Svealand Norrland Bohus Norge Gotland Stockholm        
Svensson Lars 17900301 i Slätthult   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas felbokad inga uppgifter                  
Svensson Lars 1748 i okänd   Toarp Bråthult sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Stockholm Uppland Småland Blekinge Östergötland  Sörmland Halland      
Svensson Lars 1748 18100510 Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Dal Bohus                
Svensson Lars 17550502 Kråkhult uppeg   Toarp Kråkhult uppeg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv mant 1825 Stockholm Småland Sörmland Öland Halland Blekinge Åland      
Svensson Lars Lindgren 17910901 i Häljasjö   Toarp Långhult/Häglared nederg sannolik, ansedel U-list/mant/boråshandl   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Lars Lundgren 18200307 i Långhult   Toarp Långhult sannolik, ansedel Not Boger/U-list     h-betjänt pass 1849-51   Skaraborg Sörmland Gästrikland Hälsingland       son till Sven Larsson, 17920903, i Långhult    
Svensson Lars Rybom okänd   Toarp Slätthult inga uppgifter Mant   gårdfari   uppgift saknas saknas i hfl                    
Svensson Niklas 18060713 i Hällstad   Toarp Hjortryd västerg ej ansedel, ej belagd Mant/U-list   gårdfari handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Nils 17580418 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv Spec reg Småland Öland Dal Bohus Östergötland  Blekinge        
Svensson Nils 1768 i okänd   Toarp Starhester sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Svensson Nils 1755 i okänd   Toarp Lökared sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas personbyte föreg inga uppgifter                  
Svensson Nils 1755 i okänd   Toarp Lökared sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1790-91   Stockholm Småland Blekinge Sörmland Blekinge          
Svensson Nils 1735 18130611 Toarp Tubbared sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-9091   Småland Öland Dal Värmland Uppland Västmanland Halland      
Svensson Nils Lundström 1771 (i Bredared)   Toarp Drared skatteg ej ansedel, belagd Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Olof 1773 i okänd   Toarp Tränghult/Kulla sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Per 17970114 i Ekås   Toarp Ekås antagen, ansedel boråshandl     ??? uppgift saknas b-handl koll inga uppgifter                  
Svensson Per 17730413 i Toarp   Toarp Kråkhult västerg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Per 17730623 i Toarp   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Per 18190912 i Berget   Toarp Senåsa/Skinnarhult antagen, ansedel Kyrkan AI:9   gårdfari   uppgift saknas infl fr Borås inga uppgifter                  
Svensson Per 18220404 i Häljared österg   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari   pass 1848-62  äv AI:11 - passlängd bl3 Svealand Norrland Bohus Gotland Stockholm          
Svensson Per 18090301 i Häljared nederg   Toarp Häljared nederg sannolik, ansedel Boger/U-list/Mant   gårdfari handelsdräng pass 1846-64 äv AI:11 - passlängd bl3 Svealand Norrland Småland Uppland Stockholm          
Svensson Per 1734   Toarp Senåsa sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-91   Uppland Sörmland Småland Blekinge Halland          
Svensson Per 1741   Toarp Skänstad skinteg sannolik, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Dal  Värmland Småland Halland Bohus Skaraborg        
Svensson Per 1768 i Skänstad skatteg   Toarp Skänstad skatteg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Uppland Sörmland Västmanland Östergötland  Småland        
Svensson Per     Toarp Nygården sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Västmanl Värmland Bergsl          
Svensson Per 17811005 i Toarp   Toarp Hjortryd österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Per 17310711 i Andared   Toarp Andared/Smedsås sannolik, ansedel Herngren/Spec reg   gårdfari   pass 1790-91   se Spec reg                  
Svensson Per (Svenningsson) 17480120 i Drared lyckeg   Toarp Drared Lyckeg sannolik, ansedel Mant/ Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Västmanland Småland Halland Småland Halland          
Svensson Per August Hasselgren 18390914 i Halsaryd   Toarp Halsaryd sannolik, ansedel passlängd bl3   gårdfari   pass 1862   åtsk orter                  
Svensson Per Tolander 17930512 i Smedsås   Toarp Smedsås sannolik, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Sven 1758 i Toarp   Toarp Häljared österg antagen, ansedel U-list     handelsdräng uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Sven 17430325 i Andared   Toarp Sjögården antagen, ansedel Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91 äv spec reg Dal  Värmland                
Svensson Sven 1758 i Häljared   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland Sörmland Västmanland Närke          
Svensson Sven 17571129 i Toarp   Toarp Råslätt sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas även hustruns pass 1800 inga uppgifter                  
Svensson Sven 1742 i okänd   Toarp Starhester sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Småland Östergötland Blekinge Öland            
Svensson Sven 17860324 i Häljared   Toarp Häljared österg sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Svensson Sven 17720221 i Kerstingärde   Toarp Skänstad kronog sannolik, ansedel Mant   gårdfari   uppgift saknas   inga uppgifter                  
Tingvall Karl Johan 18240305 i Länghem   Toarp Drared Bergsg sannolik, ansedel Boger/Mant   gårdfari   pass 1855-62 äv AI11  passläng bl3 Uppland Gästrikland Hälsingland Ångermanland Västml Närke Öland  Gotland Norrland  
Torell (Olofsson?) Olof 1827 i okänd   Toarp Taryd inga uppgifter Not Boger     h-betjänt pass 1847-48   Svealand                  
Torell Anders 18250629 i okänd   Toarp okänd inga uppgifter U-list     h-betjänt uppgift saknas   inga uppgifter                  
Toresson Håkan 17560917 i Ammarp   Toarp Ammarp sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm Sörmland Uppland              
Toresson Per 1768 i Ammarp   Toarp Ammarp/Drared kronog sannolik, ansedel Mant/Herngren   gårdfari   pass 1788-90-91   Stockholm  Uppland                
Torin Assar okänd   Toarp Senåsa ej ansedel U-list borgare     uppgift saknas   inga uppgifter                  
Viklund Andreas 18140202 i Sexdrega   Toarp Slätthult sannolik, ansedel Kyrkan AI:9     h-betjänt pass 1851-52 i Borås  passlängd bl3 Sörmland Uppland Stockholm Dalarna Gästrikl Norrland        
Zackariasson Håkan 17730501 i Dalstorp   Toarp Tomarp sannolik, ansedel Mant     gårdfari   uppgift saknas äv mant 1825 inga uppgifter                  
Ölander Svante 18320610 i Björke   Toarp Skälvarås/Taryd västerg sannolik, ansedel Boger   gårdfari   pass 1856-64 passlängd bl3 Norrland Stockholm Uppland              
Österlund Peter Andreas 1823 i Hillared   Toarp Lökared sannolik, ansedel Kyrkan AI:11   gårdfari   pass 1851-64 passlängd bl3 Värmland Dalarna Gästrikland